Lisätty ostoskoriin
  1. Etusivu Brother
  2. Tietoa Brotherista
  3. Brother-Earth-WIP
  4. Tulostimien kierrätys
WEEE | Laitekierrätys

Laitekierrätys

WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi) on eurooppalainen lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on kannustaa ihmisiä kierrättämään sähkö- ja elektroniikkalaitteet asianmukaisella tavalla. Direktiivin tavoitteena on vähentää kaatopaikalle kulkeutuvan elektroniikan määrää ja kannustaa valmistajia ympäristöystävälliseen suunnitteluun.

Jokainen Euroopan maakonttori on sitoutunut WEEE-direktiivin noudattamiseen ja huolehtii tuottajavastuustaan maansa lainsäädännön mukaisesti. Brother Finland on huolehtinut tuottajavastuustaan liittymällä Elker-tuottajayhteisöön, joka huolehtii omistajiensa velvoitteista siten, että WEEE-direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. 

Käytetyn Brother-tulostimen kierrättäminen

Yksityishenkilöt sekä yritykset voivat kierrättää käytetyt Brother-tulostimet valtakunnallisten SER-keräyspisteiden kautta.