Lisätty ostoskoriin
Toshikazu Koike

Viesti Brother-konsernin johdolta 

Kohti kestävää kehitystä


Kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti

YK:n yleiskokous hyväksyi kestävän kehityksen kehitysohjelman (Agenda 2030) syyskuussa 2015. 2016−2030 voimassa oleva kehitysohjelma määrittelee kestävän kehityksen tavoitteet, jotka kuvaavat ideaalitilanteen maailmassa ja jotka auttavat suuntaamaan kohti kestävää kehitystä. Kehitysohjelman tavoitteet edellyttävät toimenpiteitä, joiden avulla hidastetaan maailmanlaajuista ilmastonmuutosta, saastumista ja biodiversiteetin vähentymistä.    

Lupaus toimista ympäristön hyväksi

Brotherin Global Charter -käsikirja laadittiin vuonna 1999 kaikkien toimintojemme perustaksi. Toimimme Brother-konsernin Global Charter -käsikirjan mukaisesti ja autamme yhteiskuntaa kestävän kehityksen toteuttamisessa huomioimalla aiheuttamamme ympäristövaikutuksen kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla.
Brother Group perusti vuonna 2010 Brother Earth -ympäristöohjelman. Brother Earth -slogania kantava ohjelma on auttanut jo tähän mennessä suojelemaan luonnon monimuotoisuutta (biodiversiteettiä) yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteisen sanoman mukaisesti ”Työskentelemme yhdessä paremman ympäristön puolesta”.    

Brother-konsernin toimintaohjelman tuloksia (2011−2015)

Tunnistimme keskeisiä ongelmakohtia ja laadimme kunnianhimoiset tavoitteet Brother-konsernin ympäristöä koskevaan toimintaohjelmaan (2011-2015). Olemme hankkineet eri maiden ympäristömerkkejä, viestineet tuotteidemme ympäristöllisistä vaikutuksista ja jatkuvasti päivittäneet ympäristöohjelmaamme, jotta täytämme eri alueiden lakien ja säädösten vaatimukset. Olemme suojelleet metsien ja valtamerten ekojärjestelmiä yli sadalla paikkakunnalla, mukaan lukien Brother-konsernin 43 tehdasta. Japanin ulkopuoliset tehtaat onnistuivat vähentämään hiilidioksidipäästöjään ympäristöä koskevan toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti (Mid-term targets FY2020, 1.4.2020−31.3.2021). Toimintaa parannetaan jatkuvasti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.         

 

Varmistetaan yhdessä pitkä ja menestyksekäs tulevaisuus

Brother-konserni laati maaliskuussa 2016 keskipitkän ajan strategiansa (Mid-Term Business Strategy "CS B2018") , joka pohjautuu Global Charter -peruskirjaan. Strategia toimii suuntaviivana keskipitkän ja pitkän ajan konsernin vision (Global Vision 21) toteuttamisessa. Toimimme entistä paremmin ympäristön hyväksi täyttääksemme Brother-konsernin ympäristöohjelmaan (Brother Group Environmental Action Plan 2018, 2016−2018) kirjatut vaatimukset. Ympäristöohjelman vaatimukset sisältyvät Brother-konsernin strategiaan CS B2018. Tavoitteenamme on luoda Brotherista entistäkin vahvempi tuotebrändi, johon asiakkaat luottavat, sekä toimia yrityksenä, josta työntekijämme ovat ylpeitä ja jolla on edessään pitkä ja menestyksekäs tulevaisuus.       

Brother Industries, Ltd.
Representative Director & President
Toshikazu Koike

Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja periaatteet

Brother ymmärtää oikeudenmukaisten työskentelyolosuhteiden merkityksen ja kunnioittaa työntekijöitään. Tämä luo vahvan pohjan molemminpuoliselle luottamukselle. Eettisen ja hyvän liiketavan mukaiset käytännöt sekä yrityksemme sisäinen Brother Group Global Charter -käsikirja luo perustan johdonmukaiselle toiminnalle ja päätöksenteolle ja auttaa meitä toteuttamaan "At your side" -filosofiaamme kaikessa mitä teemme. 


Lue lisää sosiaalisesta ja eettisestä vastuustamme

Brotherin ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Brotherin ympäristöpolitiikan tavoitteena on pienentää yrityksemme aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Autamme yhteiskuntaa kestävän kehityksen saavuttamisessa ja huomioimme ympäristön kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla tuotteidemme koko elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotekehitykseen, valmistukseen, asiakkaan käyttöön, sekä laitteiden kierrättämiseen niiden elinkaaren päätyttyä. 


Lue ympäristöpolitiikkamme