Naisvarastotyöntekijällä on yllään huomioliivi ja hän kiinnittää viivakooditarraa pahvilaatikkoon

Pikaopas varaston tarratulostimien integrointiin

Parhaatkin tekniikat jäävät puolitiehen, jos integrointi olemassa oleviin järjestelmiin ja prosesseihin ei onnistu. Siksi haluamme tehdä integroinnista helppoa.

Tässä oppaassa käydään läpi kaikki, mitä varastotoiminnassa tulee tietää tarratulostimien integroinnista. Halutessasi voit käyttää oheisia linkkejä ja siirtyä suoraan osioon, joka kiinnostaa sinua eniten.

Mitä tarratulostimien integrointi tarkoittaa?

A male warehouse worker wearing a high visibility vest using a desktop computer to print barcode labels on a Brother industrial label printer

Kun päätät sijoittaa päivitettyyn tarratulostintekniikkaan, integroinnilla tarkoitetaan prosessia, jolla tekniikka otetaan käyttöön liiketoiminnassasi. Tällöin

 • uusi tekniikka yhdistetään yrityksen Wi-Fi- ja Bluetooth-laitteisiin
 • uusi tekniikka otetaan mukaan työnkulkuihin ja niitä parannetaan
 • uusi tekniikka integroidaan varastonhallintajärjestelmään (WMS)
 • varmistetaan, että kaikki tarvittavat ohjelmistot ovat synkronoituja ja ajan tasalla.

Aito integraatio on siis sitä, että uusi tarratulostustekniikka sisällytetään liiketoiminnan kaikkiin ulottuvuuksiin ja että se toimii kaikenkattavasti. 

Tiedämme yhtä hyvin kuin asiakkaammekin, että nopeatempoisessa varasto- ja logistiikkatoiminnassa on olennaista tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka auttaa irrottautumaan siihenastisesta tekniikasta ja ottamaan käyttöön uuden version ilman häiriöitä.

Tällainen lähestymistapa on välttämätön ja tärkeä. Uuden tekniikan integrointi tarjoaa upean tilaisuuden tarkastella nykyisiä toimintatapoja ja ottaa käyttöön uusia, liiketoiminnan tarpeiden mukaan suunniteltuja prosesseja ja työnkuluja.

Hyvin suunniteltu ja yrityksen näkökulmasta toimiva käyttöönottoprosessi voi tuoda mukanaan merkittäviä hyötyjä, muun muassa seuraavia:

 
Illustration highlighting the four key benefits of label printer integration

Integraatiot ymmärtävän kumppanin merkitys

Yritys tuntee itse parhaiten liiketoimintansa tarpeet, mutta hyvä tulostuskumppani voi kuitenkin auttaa suosittelemalla tarpeenmukaisimpia ratkaisuja. Kumppani tutustuu huolellisesti yrityksen käyttämiin järjestelmiin ja kannustaa valitsemaan ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan tehokkuutta liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Eikä siinä vielä kaikki – jos kysyntä on kasvussa, varastossa on oltava käytössä prosessit, jotka edistävät sekä tuottavuutta että tehokkuutta. Jos tekniikkaa ei integroida oikein, se voi haitata kumpaakin näistä. Onnistunut integraatio taas voi parantaa tilannetta merkittävästi.

Miksi? Huonosti integroitu tekniikka voi olla hankalaa käyttää, aiheuttaa pullonkauloja ja hukata aikaa. Hyvin integroitu tekniikka takaa yhteensopivan toiminnan, vähentää työmäärää ja jättää työntekijöille enemmän aikaa keskittyä tärkeämpiin asioihin.

Millaisia tarratulostusratkaisuja kasvavaan varastotoimintaan kannattaa harkita?

Lämpösiirtotarratulostimet tarjoavat ihanteellista kestävyyttä vaativiin varasto- ja logistiikkaympäristöihin. Tarrat säilyttävät luettavuutensa, vaikka ne altistuisivat kuumuudelle, kylmyydelle tai haalistavalle UV-säteilylle. Näin paketit ja lavat toimitetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Suoralämpötulostustekniikalla puolestaan saadaan aikaan laadukkaita ja kustannustehokkaita tarroja. Ne soveltuvat lyhytkestoisempiin merkintöihin, eikä niissä tulostimeen tarvita nauhaa.

Pienet ja kevyet kannettavat tulostimet ovat hyvä valinta tarrojen ja kuittien tulostamiseen missä ja milloin tahansa. Niillä voidaan täydentää varaston tulostusratkaisua ja niiden avulla työntekijät pystyvät vapaasti viimeistelemään työtehtävänsä siellä missä he kulloinkin ovat. Näin aikaa ei tuhlaannu kiinteälle keskustulostimelle edestakaisin kulkemiseen. Laitteiden myötä saadaan enemmän ja joustavampia tulostuspisteitä, ja lisäksi ne auttavat välttämään virheitä
 Teollisuuskäyttöön suunnitellut tarratulostimet ovat suuriin tulostusmääriin optimoituja erikoistulostimia, joissa on kiinnitetty huomiota integroitavuuteen, nopeuteen ja kestävyyteen. Kovaan käyttöön soveltuvat suuren kapasiteetin teollisuustulostimet maksimoivat tehokkuuden ja tuottavuuden vaativissa varasto-olosuhteissa.

Kun käytössä on Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteydellä toimiva tarratulostin ja tarvittava sovellus, tarroja on helppo tulostaa hiirtä klikkaamalla tai puhelimen näytöltä – milloin ja missä vain.

Keskenään keskustelevien teknologioiden voima

Male and female warehouse workers printing documents while sat at a desk

Monitahoisessa liiketoiminnassa, jossa aikaa ei ole hukattavaksi, viestintä on toiminnan sujuvuuden ehdoton edellytys. Emme tarkoita tällä ainoastaan ihmisten välistä viestintää, vaikka sekin on toki tärkeää. Nyt puhumme tekniikasta.

Keskenään keskustelevat tekniset ratkaisut automatisoivat taustaprosessit ja vähentävät samalla merkittävästi manuaalisen tiedonsyötön ja päivitysten tarvetta. Kun syötät tiedon yhdelle laitteelle, syötät sen samalla kaikille laitteille, tai kun syötät tiedon tietyssä muodossa, oikea tieto tuotetaan toisella laitteella. Tässä piilee aidon integraation todellinen voima.

Keskenään keskusteleva teknologia tarkoittavaa siis sitä, että laitteistot ja ohjelmistot toimivat täydellisesti yhteen.

 

Esimerkiksi logistiikka- ja varastoalalla tuotteissa käytetään erilaisiin tekniikoihin perustuvaa automaattista tunnistusta, kuten radiotaajuista etätunnistusta, magneettijuovakortteja ja -lukijoita, viivakooditarroja ja -lukijoita ja optisia muistikortteja. Tällöin erityyppisillä tekniikoilla voidaan lukea, jakaa ja käsitellä tietoa ilman manuaalista ohjausta.

Kun automaatio toteutetaan alusta pitäen oikein aidon integraation avulla, työntekijöiden tarvitsee käyttää huomattavasti vähemmän aikaa tarratulostimien päivityksiin, tietojen syöttämiseen ja väärin muotoiltujen tarrojen korjaamiseen. Näin aikaa jää enemmän sille, minkä he parhaiten osaavat.

Jotta laiteintegrointi onnistuu, tarvitaan kokenut ja kannustava kumppani auttamaan siirtymässä.


Aidon integraation merkitys

A warehouse worker lifting a brown cardboard box with a black and white caution label off a shelf

Pelkäätkö, että uusi tarratulostintekniikka johtaa käyttökatkoihin integrointivaiheessa tai ei ole yhteensopiva yrityksen nykyisen varastonhallintajärjestelmän kanssa? Et ole ainoa.

Selvityksemme mukaan IT-päälliköt pitävät helppoa integraatiota yhtenä tärkeimmistä uuden laitteen valintaan vaikuttavista tekijöistä.

Mutta mitä muita etuja edistyksellisen tekniikan huolellisella integroinnilla on varasto- ja logistiikkayrityksille?

Mieti, miten paljon aikaa voisit käyttää muihin tehtäviin, jos sinun ei tarvitsisi huolehtia puutteellisesta integraatiosta johtuvista laitteiden käyttökatkoista tai virhetulostuksista. Tai tuottavuuden heikkenemisestä, viivästyneistä tai kadonneista toimituksista, henkilöstön turhautumisesta ja asiakkaiden tyytymättömyydestä.

Kaikki tällaiset virheet vaikuttavat asiakaskokemukseen ja aiheuttavat entistä enemmän työtä asiakkaiden reklamaatioiden myötä. Lisäksi virheiden ja viallisten laitteiden korjaaminen ja uudelleenmerkintä aiheuttavat kustannuksia.

Kun käytössä on kiinteä tulostin, käyttäjien on noudettava tarrat tulostimelta ja kuljettava jatkuvasti edestakaisin työpisteiden välillä, mikä hidastaa yrityksen työnkulkuja. Integroitu langaton mobiilitulostin sen sijaan voi nopeuttaa prosesseja, ja synkronoitavuuden ansiosta työntekijät voivat tulostaa missä vain.

Vanhat laitteet voivat tehdä toiminnasta tehottomampaa monesta syystä. Ne eivät esimerkiksi välttämättä ole yhteensopivia tarvittavien materiaalien (kuten tarrarullien) kanssa, sillä uudet materiaalit eivät aina toimi oikein vanhoissa laitteissa. Laitteistot ja ohjelmistot eivät nekään aina ole yhteensopivia.

Hyvin integroitu ja ajantasainen tekniikka puolestaan auttaa vastaamaan toiminnan vaatimuksiin ja nopeuttaa työnkulkuja. Kun käytössä on oikeanlaiset materiaalit, tulostuslaatu pysyy hyvänä laitteen käyttöiän ajan.

Hyvä tarratulostuskumppani tarjoaa ratkaisun, joka sopii yrityksen toimintaan, ja osaa myös antaa asiantuntevia neuvoja nykyisten työnkulkujen tilasta ja optimoinnista sekä olemassa olevien järjestelmien saumattomasta integroinnista.

On siis tärkeää, että integraation haasteet otetaan huomioon. Hyvä kumppani ja toimittaja, kuten Brother, helpottaa tätä prosessia. Yhtä tärkeää kuitenkin on jatkuvan asiantuntijatuen tarjoaminen, jolloin tilaajan on helppo tehdä tietoon perustuvia päätöksiä luottavaisin mielin.


Integraatio kasvavassa varastotoiminnassa

A warehouse worker applying a barcode label to a white cardboard box which is on a roller conveyer

Monessa varastossa tarpeet ovat voineet muuttua viiden tai kymmenen viime vuoden aikana. Tekniikassa ja kuluttajien odotuksissa on joka tapauksessa tapahtunut muutoksia.

Jokainen varasto- ja logistiikka-alalla toimiva on varmasti havainnut kuluttajien siirtyneen entistä enemmän verkkoon, mikä on lisännyt pakettitoimitusten määrää. Lisäksi toimitukset halutaan entistä useammin samana tai seuraavana päivänä, joten varastoihin kohdistuva kysyntä on kasvanut paikoin nopeammin kuin siihen on pystytty vastaamaan.

Edellä kuvatun kehityksen myötä perinteiset varastot, joissa käytetään pöytämallisia tulostimia ja joissa työntekijöiden on käveltävä edestakaisin lukuisten pisteiden välillä, näyttäytyvät vanhanaikaisina ja epäkäytännöllisinä.

Myös monet varastopäälliköt tietävät, että heidän käyttämänsä prosessit eivät enää toimi. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että he tietäisivät mitä käyttää niiden sijaan.


Tarratulostimien integroinnin vaiheet

Male and female warehouse workers wearing high visibility vests are looking at a clipboard, a forklift vehicle with a pallet of brown cardboard boxes is in the foreground

Integrointiprosessin pituus riippuu muun muassa konseptin esittelystä, pilotoinnista ja yrityksen hyväksynnästä, joten siihen kuluvaa aikaa on vaikea määrittää yleispätevästi. Yleensä uuden tarratulostimen integrointi on valmis alle tunnissa, mutta monimutkaiset integroinnit voivat viedä jopa neljä viikkoa.

Koska integrointiprosessi on omanlaisensa jokaisessa yrityksessä, toimittajasi osaa antaa tarkemman arvion työhön kuluvasta ajasta. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen toimittaja esittää sinulle kysymyksiä selvittääkseen, mitä uudelta järjestelmältä halutaan ja tarvitaan ja miten se voi tukea yritystä prosessissa parhaiten.

Esimerkkejä kysymyksistä:

A multicoloured tiled illustration highlighting the steps to label printer integration

Useimmat toimittajat koordinoivat integrointiprosessin esisuunnittelukäynnillä ja ehdottavat sen jälkeen järjestelmää, joka optimoi yrityksen merkintäprosessin ja auttaa säästämään aikaa ja rahaa. Seuraavassa luvussa on lisätietoa siitä, miten Brotherin integraatioprosessi auttaa varmistamaan, että tulostusratkaisu optimoi varaston toiminnan.


Brotherin integraatioprosessi

Brother voi tehdä yrityksellesi ilmaisen auditoinnin ennen käyttöönottoprosessin aloittamista. Sen tavoitteena on varmistaa, että saat yrityksesi tarpeisiin vastaavan optimaalisen ratkaisun. Siinä selvitetään:

 • yrityksen nykyinen toiminta
 • yrityksen tulevat tarpeet
 • yrityksen tarra- ja etikettivaatimukset
 • suosituksemme uudeksi ratkaisuksi
 • uuden ratkaisun yhteensopivuus nykyisen järjestelmän kanssa.

Integraatioprosessin edetessä tarjoamme alku- ja jatkovaiheen tukea varmistaaksemme, että ratkaisu toimii kuten pitää, ja ehkäistäksemme mahdollisia ongelmia. Se sisältää:

 • tapaamisen konseptin esittelemiseksi, jossa tuomme asiakkaalle tulostimen ja yhdistämme sen
 • tulostimen koekäytön, jolla varmistetaan, että kaikki toimii oikein
 • paikan päällä tarjottavan tuen ja vianetsinnän
 • yhden yhteystahon
 • uusien laitteiden asetusten määrittämisen
 • paikallisen tukitiimin jatkuvan tuen.

Kun uudet tulostimet on asennettu, globaali tukitiimimme jatkaa ohjelmistojen ja laitteistojen parannustyötä. Lähetämme päivitykset järjestelmääsi reaaliajassa, jotta se toimii aina parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kattaa:

 • jatkuvan yksilöidyn tuen
 • pääsyn kehittäjätukeen
 • alan parhaan kolmen vuoden takuun
 • mahdollisuuden laajennettuun viiden vuoden takuuseen
 • jatkuvan tuotekehityksen.

Brotherille ”At your side” -tuki tarkoittaa sitä, että olemme tukenasi paitsi ennen integraatiota ja sen aikana, myös sen jälkeen. Jos ongelmia ilmenee, olemme valmiina auttamaan, jotta kaikki saadaan jälleen mahdollisimman nopeasti kuntoon.

Lisäksi se tarkoittaa sitä, että kun otamme valitsemasi ratkaisun käyttöön, kokoamme siihen liittyvät tietomme yhteen ja jaamme ne Isossa-Britanniassa toimivan palvelukeskuksemme kanssa. Tällä tavoin tulevien haasteiden yhteydessä kaikki järjestelmään liittyvät tiedot ovat tiimimme käytettävissä. Saat siis aina sinulle räätälöityä apua.

Lähestymistapamme ansiosta voimme hyödyntää keräämämme tiedot mahdollisimman hyvin, laatia niiden avulla tarvittavat ohjelmistopäivitykset ja kehittää ratkaisujamme entisestään niin, että ne vastaavat työnkulkujesi tarpeisiin tulevaisuudessakin.

Suosittelemme käyttämään etikettien suunnitteluohjelmaa, joka voidaan integroida yrityksen ERP- tai varastonhallintajärjestelmän kanssa. Se auttaa varmistamaan, että tarroihin ja etiketteihin saadaan kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman vähäisellä vaivalla.

Kun suunnitteluohjelma, kuten BarTender, Nicelabel, tai Teklynx, ja varastonhallintajärjestelmä, kuten Korber, SAP tai Blue Yonder, integroidaan keskenään, manuaalisen tietojen syöttämisen tarve vähenee. Samalla virheiden määrä vähenee ja aikaa säästyy, kun samaa työtä ei tarvitse tehdä uudelleen. SOTI-integraatio puolestaan auttaa hallitsemaan useita tarratulostimia helposti etänä.

Brother on kaikkien suurimpien etikettihallinnan ohjelmistokehittäjien (ja yhä useampien itsenäisten ohjelmistotoimittajien) hyväksytty kumppani ja sitoutunut varmistamaan, että tulostimemme keskustelevat kaikkien yrityksesi suosimien ohjelmistojen ja järjestelmien kanssa.

Etikettien hallintaohjelmistoja käyttämällä saat seuraavia hyötyjä:
 • Helppo ja nopea asennus: helppo integrointi ja tulostuksen jatkuvuus ERP-ratkaisussa, riippumatta siitä, ovatko Brother-tuotteet jo käytössä yrityksessä vai vasta suunnitteilla.
 • Joustavat ratkaisut ja tukipalvelut: yhteisinnovointi ja Brotherin ”At your side” -tuki varmistavat tulostinominaisuuksien ja ohjelmistojen parhaan yhdistelmän.
 • Saumaton toiminta: erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvien viivakooditarrojen luonti automaattisilla prosesseilla takaa liiketoiminnan sujuvuuden.

Olemme täällä etikettejä varten, jotta sinun ei tarvitse

A male warehouse worker wearing a high visibility vest placing brown cardboard boxes on shelves with a Brother industrial label printer in the foreground

Tiedämme, että uuden teknologian käyttöönotto voi tuntua hankalalta. Siksi teemme yhteistyötä kumppaneidemme ja jälleenmyyjiemme kanssa, jotta olet aina tyytyväinen uusiin laitteisiisi.

Haluamme panostaa käyttöönoton varhaisiin vaiheisiin, koska siten saamme parhaan kuvan nykyisestä kokoonpanostasi. Siten voimme tehdä käyttöönotosta saumattoman prosessin sekä suositella toimia, joilla voit tehostaa tulostamista, mikä voi säästää sekä aikaa että rahaa.

Tarjoamme yhtä tasokasta tukea riippumatta yrityksen koosta ja tulostusmääristä. Olemme ylpeitä tarkkuudestamme, sillä sen ansiosta voit pitää liiketoimintasi käynnissä ja luottaa siihen, että huolehdimme merkintätarpeistasi.

Olemme täällä etikettejä varten, jotta sinun ei tarvitse.


Tummansiniset puhekuplat valkoisella taustalla

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Jos haluat keskustella tulostusasiantuntijamme kanssa ja aloittaa yrityksesi integraatioprosessin, ota yhteyttä täällä.

Tummansininen kirjakuvake valkoisella taustalla

Lataa opas

Lisätietoa integraatiosta Brotherin kanssa saat lataamalla mutkattoman oppaamme,jossa kerromme, miten uudet tarratulostimet voidaan integroida varastotoimintaasi.

.

Tummansininen viivakoodikuvake valkoisella taustalla

Lue lisää

Jos haluat tietää lisää Brotherin merkintäratkaisuista, lue lisää täältä

Lue lisää aiheesta Auto ID -ratkaisut

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun