1. Etusivu Brother
  2. Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva julkilausuma

Ihmiskauppaa ja orjuutta koskeva julkilausuma

Brother on sitoutunut ylläpitämään ja parantamaan toimintatapoja orjuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi. 

Yritysesittely

Brother Nordic A/S on osa maailmanlaajuista Brother International Ltd -konsernia. Myymme koti- ja toimistolaitteita sekä yritysratkaisuja. Emoyhtiömme on Brother Industries Ltd, maailmanlaajuinen elektroniikkavalmistaja, jonka pääkonttori on Japanissa.

Periaatteemme ja toimintatapamme

Tiedostamme, että yrityksillä on entistä tärkeämpi rooli sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan edistämisessä. Brother-konsernin “Sosiaalisen vastuun periaatteet” ovat julkisesti luettavana, sillä haluamme kertoa sosiaalisesta ja eettisestä vastuustamme. Olemme sitoutuneet oikeudenmukaisten työskentelyolosuhteiden tarjoamiseen, emme hyväksy pakkotyötä, lapsityövoimaa tai muun laittoman työvoiman käyttämistä. Jokaisella Brother-konserniin kuuluvalla yrityksellä tulee olla vihjejärjestelmä sekä velvoite kannustaa työntekijöitään ilmoittamaan näiden periaatteiden tai paikallisten lakien ja määräysten rikkomisesta. Lisätietoja Brotherin periaatteista ja toimintatavoista:

Hallintajärjestelmä orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan

Tutkimme parhaillaan järjestelmiämme tunnistaaksemme ja arvioidaksemme mahdolliset riskialueet. Tulosten perusteella tarkennamme käytänteitämme ja vahvistamme järjestelmiämme, jotta voimme

  • vähentää mahdollisia orjuuden ja ihmiskaupan riskejä toimitusketjuissamme
  • valvoa mahdollisia riskialueita toimitusketjuissamme
  • suojella vihjeiden antajia

Otamme käyttöömme riskipohjaisen lähestymistavan ja priorisoimme toimintamme ja resurssimme toimitusketjujen mahdollisten riskien perusteella. Riskien tasoa arvioidessamme otamme huomioon yritysten maantieteellisen sijainnin ja liiketoiminnan luonteen.

Tällä hetkellä keskitymme toimitusketjujemme analysoinnissa hankintaan, sillä ostamme raaka-aineita ja osia kolmannen osapuolen toimittajilta useista eri maista. Jatkamme mahdollisten riskien seurantaa ja ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimittajien tulee toimia arvojemme mukaisesti

Meillä on nollatoleranssi orjuudelle ja ihmiskaupalle. Olemme luoneet järjestelmän, joka keskittyy raaka-aineiden ja osien toimittajiin varmistaaksemme, että he toimivat arvojemme mukaisesti. Järjestelmään kuuluva itsearviointilomake ja sopimusvelvoite edellyttävät toimittajiemme noudattavan sosiaalisen vastuun periaatteita ja CSR-hankintastandardeja. Mikäli emme ole tyytyväisiä kyselyymme saatuihin vastauksiin, voimme pyytää toimittajaa selittämään vastauksiaan tarkemmin ja/tai esittämään toimintasuunnitelman asian parantamiseksi. 

Koulutus

Koulutamme henkilökuntaamme, jotta voimme taata, että riski nykyaikaiselle orjuudelle ja ihmiskaupalle tunnistetaan toimitusketjuissamme ja liiketoiminnassamme.

Orjuuden ja ihmiskaupan tehokas torjunta

Teemme kaikkemme, jotta emme edistä orjuutta ja ihmiskauppaa tai muita ihmisoikeuksien vastaisia vaikutuksia toimitusketjujemme kautta. Teemme yhteistyötä vain niiden toimittajien kanssa, jotka toimivat arvojemme ja sosiaalisen vastuun periaatteidemme mukaisesti. Mikäli jokin toimittaja ei pysty osoittamaan tehneensä voitavansa orjuuden ja ihmiskaupan tai muiden ihmisoikeuksia rikkovien toimien lopettamiseksi tai estämiseksi, harkitsemme liiketoimintasuhteen lopettamista näiden toimittajien kanssa.

Seuraavat toimenpiteet

Ryhdymme seuraaviin lisätoimenpiteisiin orjuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi:

  • pyydämme ensisijaisia toimittajiamme täyttämään orjuuden ja ihmiskaupan vastaisen kyselylomakkeen arvioidaksemme liiketoimintamme eri osa-alueella olevia riskejä.
  • lisäämme hankinta- ja palvelusopimuksiin sopimusehdot, jotka velvoittavat toimittajia takaamaan, että he toimivat orjuuden vastaisesti kaikessa liiketoiminnassaan ja että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että näin on jatkossakin.

Tämä lausunto on tehty Modernin orjuuden lain 2015, 54 §:n 1 momentin mukaisesti (Ison-Britannian parlamentin säätämä laki) ja muodostaa orjuutta ja ihmiskauppaa koskevan julkilausumamme 31.3.2016 päättyneellä tilikaudella.

Yuichi Tada, toimitusjohtaja
Brother International Europe Ltd
5.9.2016