1. Etusivu Brother
  2. Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva julkilausuma

Ihmiskauppaa ja orjuutta koskeva lausunto

Brother on sitoutunut ylläpitämään ja parantamaan toimintatapoja orjuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi. 

Yritysesittely

Brother Nordic A/S on osa maailmanlaajuista Brother International Ltd -konsernia. Myymme yritysratkaisujen lisäksi koti- ja toimistolaitteita. Emoyhtiömme on Brother Industries Ltd, maailmanlaajuinen elektroniikkavalmistaja, jonka pääkonttori on Japanissa.

Periaatteemme ja toimintatapamme

Ymmärrämme, että yrityksillä on entistä tärkeämpi rooli kestävän yhteiskunnan saavuttamisessa. Siksi Brother on ottanut käyttöön niin sanotut “Sosiaalisen vastuun periaatteet” sillä haluamme kertoa sosiaalisesta ja eettisestä vastuustamme. Olemme sitoutuneet oikeudenmukaisten työskentelyolosuhteiden tarjoamiseen, emme hyväksy pakkotyötä, lapsityövoimaa tai muun laittoman työvoiman käyttämistä. Jokaisella Brother-konserniin kuuluvalla yrityksellä tulee olla vihjejärjestelmä sekä velvoite kannustaa työntekijöitään ilmoittamaan näiden periaatteiden tai paikallisten lakien ja määräysten rikkomisesta. Lisätietoja Brotherin periaatteista ja toimintatavoista:

Hallintajärjestelmä orjuutta ja ihmiskauppaa vastaan

Tarkistamme parhaillaan järjestelmiämme tunnistaaksemme ja arvioidaksemme mahdolliset riskialueet toimitusketjussamme. Arviomme perusteella tarkennamme ja selvennämme järjestelmiämme, jotta voimme

  • vähentää mahdollisia orjuuden ja ihmiskaupan riskejä toimitusketjuissamme
  • valvoa mahdollisia riskialueita toimitusketjuissamme
  • suojella vihjeiden antajia

Otamme käyttöömme riskipohjaisen lähestymistavan ja priorisoimme toimintamme ja resurssimme toimitusketjujen mahdollisten riskien perusteella. Riskien tasoa arvioidessamme otamme huomioon yritysten maantieteellisen sijainnin ja liiketoiminnan luonteen.

Tällä hetkellä keskitymme toimitusketjujemme analysoinnissa hankintaan, sillä ostamme raaka-aineita ja osia kolmannen osapuolen toimittajilta useista eri maista. Jatkamme mahdollisten riskien seurantaa ja ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimittajien tulee toimia arvojemme mukaisesti

Meillä on nollatoleranssi orjuutta ja ihmiskauppaa kohtaan. Olemme ottaneet käyttöön vaatimustenmukaisuusjärjestelmän, joka keskittyy toimittajiin varmistaaksemme, että he toimivat arvojemme mukaisesti. Järjestelmään kuuluu itsearviointikyselyitä ja sopimustakuita, jotka edellyttävät toimittajiltamme yhteiskuntavastuun periaatteiden ja vastuullisen hankinnan standardien noudattamista. Mikäli emme ole tyytyväisiä toimittajiltamme saamiimme vastauksiin, voimme vaatia toimittajaa selittämään vastauksensa yksityiskohtaisesti. ja/tai esittämään toimintasuunnitelman asian parantamiseksi. 

Koulutus

Koulutamme henkilökuntaamme, jotta voimme taata, että riski nykyaikaiselle orjuudelle ja ihmiskaupalle tunnistetaan toimitusketjuissamme ja liiketoiminnassamme.

Orjuuden ja ihmiskaupan tehokas torjunta

Teemme kaikkemme, jotta emme edistä orjuutta ja ihmiskauppaa tai muita ihmisoikeuksien vastaisia vaikutuksia toimitusketjujemme kautta. Teemme yhteistyötä vain niiden toimittajien kanssa, jotka toimivat arvojemme ja sosiaalisen vastuun periaatteidemme mukaisesti. Mikäli jokin toimittaja ei pysty osoittamaan tehneensä voitavansa orjuuden ja ihmiskaupan tai muiden ihmisoikeuksia rikkovien toimien lopettamiseksi tai estämiseksi, harkitsemme liiketoimintasuhteen lopettamista näiden toimittajien kanssa.

Pyrimme minimoimaan moderniin orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyviä riskejä toimitusketjuissamme erilaisin toimin. Olemme esimerkiksi pyytäneet nykyisä tavarantoimittajiamme täyttämään orjuuden vastaisen kyselylomakkeen ja seulomme mahdolliset uudet tavarantoimittajat asianmukaisesti. Tällä hetkellä kaikki orjuuden vastaiseen kyselyyn vastanneista tavarantoimittajistamme ovat ilmoittaneet, ettei heidän liiketoiminnassaan esiinny nykyajan orjuutta tai ihmiskauppaa. Lisäksi olemme laatineet sisäiset ohjeet, joissa määritellään tavarantoimittajien arviointi- ja valintaprosessi nykyajan orjuuden ja ihmiskaupan riskin minimoimiseksi. Tähän prosessiin perustuen olemme tarkastaneet joitakin tavarantoimittajiamme ja tarkastukset ovat johtaneet siihen, että tavarantoimittajat ovat ryhtyneet korjaaviin toimenpiteisiin ohjeidemme mukaisesti. 

Seuraavat toimenpiteet

Harkitsemme seuraavia toimia orjuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi:

  • koko Brother-konsernia koskevan ihmisoikeuslauselman tekeminen
  • neuvontapuhelimen perustaminen henkilöille, joihin Brother-konsernin arvoketjuun kuuluva liiketoiminta on vaikuttanut kielteisesti
  • tarkistamme ihmisoikeuksia koskevia due diligence -prosessejamme, jotta voimme tehokkaasti tunnistaa, arvioida ja pienentää nykyaikaisen orjuuden riskiä liiketoiminnassamme ja toimitusketjuissamme
  • orjuuden vastaisen kyselylomakkeemme tarkistaminen ja/tai päivittäminen vastausten selventämiseksi, jotta voimme tehostaa riskien arviointia ja tunnistaa riskit paremmin

Tämä lausunto on tehty Modernin orjuuden lain 2015, 54 §:n 1 momentin mukaisesti (Ison-Britannian parlamentin säätämä laki) ja ne muodostavat orjuutta ja ihmiskauppaa koskevat periaatteemme 31.3.2022 päättyneellä tilikaudella.

Isao Noji, toimitusjohtaja
Brother International Europe Ltd
1.4.2023