1. Etusivu Brother
  2. Tietoa Brotherista
  3. Ympäristö, kierrättäminen ja kestävä kehitys
  4. Laitteet ja vaatimustenmukaisuus

Tuotteen elinkaari

 

Brother-laitteet suunnitellaan Japanissa ja niissä käytetään energiaa säästävää tekniikkaa. Laitteemme täyttävät soveltuvien eurooppalaisten lakien ja säädösten vaatimukset.
Tuotteemme valmistetaan Aasian tehtaissa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota energiatehokkuuteen, hiilidioksipäästöjen alentamiseen ja syntyvän jätteen määrän vähentämiseen.
Tuotteemme pakataan kestämään kuljetuksen, pakkausmateriaalia on sopivasti, mutta ei liikaa. Lisäksi pakkauksemme ovat kierrätettävissä.
Vähennämme hiilijalanjälkeämme yhdistämällä eri tuoteluokkia yhteiskuljetuksiin, siksi tulostimet, skannerit ja tarratulostimet lähetetään yhtenä suurena eränä.
Laitteissamme on energiankulutusta, paperia ja värinkulutusta vähentävät toiminnot vakiona - automaattisesta kaksipuolisesta tulostuksesta syvään virransäästötilaan.
Brotherin laitteet, tulostustarvikkeet ja pakkaukset voidaan kierrättää veloituksetta. Kierrättämällä olet mukana tukemassa Cool Earth -hyväntekeväisyysjärjestöä, jonka tavoitteena on estää sademetsien häviäminen.

Sertifioinnit ja direktiivit

ISO 14064

Brotherin Japanin pääkonttori on akkreditoitu ISO 14064 -standardin mukaan. Kansainvälinen kasvihuonekaasupäästöjen mittaus- ja todentamisstandardi (GHG) määrittää vaatimukset päästöjen raportoinnille. Brotherin maailmanlaajuiselta verkkosivustolta löytyy lisätietoa päästöistämme. Lue lisää! 

ISO on lyhenne sanoista International Organization for Standardization, on maailman tunnetuin kansainvälisiä standardeja kehittävä standardointijärjestö, jonka tavoitteena on parantaa eri alojen työskentelyn tuottavuutta ja tehokkuutta.

Me Brotherilla uskomme, että ISO 14001 -akkreditoitu ympäristöjärjestelmä on tärkeä osoitus siitä, että olemme sitoutuneet ympäristövaikutuksemme alentamiseen.

Standardi päivitettiin vuonna 2015 varmistamaan, että ympäristön kannalta hyvät käytänteet ovat käytössä kaikilla yrityksen liiketoiminta-alueilla. Kaikki Brotherin myyntitoimistot ovat olleet ISO 14001 -sertifioituja syyskuusta 2018 lähtien.

 

ISO14001 -sertifikaatti


REACH-asetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua. REACH-asetus koskee kaikkia Euroopassa toimivia yrityksiä ja asettaa yrityksille kemiallisiin aineisiin liittyviä velvoitteita.

Vastuullisena ja ympäristötietoisena yrityksenä olemme sitoutuneet täyttämään REACH-asetuksen vaatimukset asetetussa määräajassa..

Mitä REACH-asetus velvoittaa?
Brotherin on kerättävä tietoa tuotteissa käytettyjen kemiallisten aineiden ominaisuuksista. Aineet on rekisteröitävä Euroopan Kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään tietokantaan REACH-määräaikoja noudattaen.

 

REACH-tiedonanto   Reach-tiedonantoon liittyvä tuotelistaus 

Jokaisella Brother-tuotteella on vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka vahvistaa, että kyseinen tuote täyttää kaikkien soveltuvien direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on vapaasti ladattavissa tukisivuiltamme.

Huom. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutukset sisältävät tiedot myös RoHS-direktiivin täyttymisestä.

Ympäristövastuullisena yrityksenä täytämme seuraavien eurooppalaisten jätelainsäädäntöjen vaatimukset: Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE-direktiivi), paristo- ja akkudirektiivi ja pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi. 

WEEE-direktiivi - Brother-tuotteet suunnitellaan siten, että niiden sisältämät materiaalit on helppo erotella keräämistä ja kierrättämistä varten niiden elikaaren päätyttyä. Brother Finland huolehtii tuottajavastuustaan ja kuuluu Elker-tuottajayhteistöön, joka huolehtii omistajiensa velvoitteista siten, että WEEE-direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. 

Paristo ja akkudirektiivi - Direktiivin tavoitteena on vähentää paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää niiden kierrätystä. Jokainen euroopan myyntitoimisto on sitoutunut noudattamaan paristo- ja akkudirektiiviä. Brother Finland on huolehtinut lakisääteisestä tuottajavastuustaan tekemällä sopimuksen Recser Oy:n kanssa, joka hoitaa tuottajavastuumme kannettavien paristojen ja akkujen osalta. 

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi - Keskittyy neljään jätelainsäädännön osa-alueeseen - Ennaltaehkäisyyn, uusiokäyttöön, kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Direktiivin vaatimusten mukaisesti varmistamme, että tuotepakkauksemme ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä. Brother Finland on rekisteröitynyt Suomen Pakkauskierrätys Rinkiin, joka huolehtii puolestamme siitä, että direktiivin ja sitä vastaavan Suomen lainsäädännön velvoitteet täyttyvät.

Ecodesign, energiaa käyttävien laitteiden ekologista suunnitelua koskeva direktiivi on osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja alentaa negatiivista ympäristövaikutusta tuotesuunnittelun ja -tuotekehityksen aikana. Brother täyttää tämän lainsäädännön vaatimukset ja on lisäksi EuroVAprint yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda eurooppalaiset kuvantamislaitteita valmistavat yrityksen yhteen ja saada heidät jatkuvasti alentamaan tuotteidensa energiankulutusta.
Brother-tuotteiden ympäristömerkit

Ympäristömerkit

Olemme ylpeitä siitä, että tuotteillemme on myönnetty useita ympäristömerkkejä. Lue lisää.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Löydät käyttöturvallisuustiedotteet erillisestä sivustosta, klikkaa alla olevaa linkkiä.

Tutustu käyttöturvallisuustiedotteisiin