Brotherin kierrätettävät värikasetit muodostavat kolmion taustalla puiden vihreät oksat

Miten tehdä tulostamisesta vastuullisempaa?

Vastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutuksen ympäristöön, ja aktiivisesti etsii keinoja energian- ja resurssienkulutuksen vähentämiseksi.

Ympäristövastuu on yksi teknologian merkittävimmistä haasteista, eikä tulostusinfra ole poikkeus.

Riippumattoman markkinakatsausten tuottajan Quocircan toteuttama tutkimus osoittaa, että ympäristövastuu tulee olemaan yhdysvaltalaisten ja brittiläisten yritysten ykkösprioriteetti vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi 60 prosenttia yrityksistä tähtää nollapäästöihin vuoteen 2060 mennessä1.

Yritykset ottavat käyttöön ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä järjestelmiä, ei vain siksi, että haluavat, vaan myös siksi, että niiden täytyy. Syynä voivat olla vaikkapa laitteiden hävittämiseen liittyvät säännökset tai pörssiyhtiöitä koskevat tulossa olevat vastuullisuusraportointia koskevat EU-säädökset.

Ympäristövastuu vaikuttaa myös yrityksen maineeseen. Deloitten vuonna 2021 tekemä tutkimus osoitti, että ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu olivat milleniaalien tärkeimpiä prioriteettejä, ja 60 % milleniaaleista ja Z-sukupolvesta pelkäsivät, että yritysjohtajat eivät panosta tarpeeksi ympäristönsuojeluun.

Joten mitä voit tehdä varmistaaksesi, että sinulla on tulostus- ja asiakirjainfrastruktuuri, joka edistää kestävän kehityksen tulostustavoitteitasi?

Ympäristöystävällinen tulostus on muutakin kuin pelkkää paperia

Sähköpostien alaviitteistä, jotka muistuttavat vastaanottajaa ”ajattelemaan ympäristöä ennen tulostamista” on tullut vuosien varrella klisee. Quocircan tutkimus kuitenkin vahvistaa, että yritykset näkevät vastuullisen ja ympäristöystävällisen tulostamisen yhtenä keinona tehdä toiminnastaan kestävämpää.

Nämä ovat kuitenkin vasta ne kaikkein ilmeisimmät näkökohdat. Kyse on myös muste- ja värikasettien sekä itse tulostuslaitteiden valmistuksessa käytetyn energian ja raaka-aineiden sekä niiden kuljetuskustannusten huomioimisesta. Käytetyt väri- ja mustekasetit sekä käytöstä poistetut laitteet lisäävät osaltaan sähkö- ja elektroniikkaromun määrää. Tämän vuoksi tulostimet ja värikasetit mainitaan EU:n kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on varmistaa, että tuotteet ovat korjattavissa tai ainakin kierrätettävissä2.

Tuotantoon käytettyjen resurssien, energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen yms. tietojen pyytäminen tavarantoimittajilta on lähtökohta oman ympäristövaikutuksen arvioinnille ja sen hallinnoimiselle. Laitekohtainen lähestymistapa ei kuitenkaan riitä.

Sen sijaan asiaa on hyvä tarkastella kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöä on seurattava ja tehokkuus on varmistettava niin kasetin, laitteen kuin organisaation tasolla.

Tässä värikasettien kierrätysohjelmat, tulostuksenhallintapalvelut ja älykkäät, energiatehokkaat laitteet astuvat kuvaan. Yhtä tärkeitä ovat MPS-tulostuspalvelut, joiden avulla voit seurata paperin, sähkön ja värikasettien kulutusta. Näin voit optimoida yrityksesi tulostustoiminnot ja toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita suunnitellusti ja hallita niitä laitteidesi koko elinkaaren ajan.

Tiedota tulostuksen vastuullisuudesta

Tulostimien korjaamisen helpottaminen on hyvä asia, mutta yrityksillä on oltava myös hyvät rutiinit niiden valvontaan, jotta ongelmat havaitaan ajoissa. Ja korjausten suorittamiseksi he tarvitsevat päteviä asentajia. Jos laitteita voidaan päivittää etänä, niitä voidaan optimoida tulostimen koko käyttöiän ajan ilman paikan päällä tapahtuvaa huoltoa.

Muste- ja värikasettien kulutusta sekä laitteiden käyttöä seuraamalla voit myös osoittaa, että kohdennetut toimenpiteet, kuten sähköiset allekirjoitukset ja työnkulkujen tarkempi suunnittelu, ovat liiketaloudellisesti perusteltuja. Konkreettisten esimerkkien avulla saat yrityksesi työntekijät ymmärtämään, miksi vastuullinen tulostaminen on tärkeää esimerkiksi hyödyntämällä ekologista kaksipuolista tulostusta ja luonnostiloja.

Se tarkoittaa myös sitä, että tulostustarvikkeiden käsittelyä voidaan virtaviivaistaa siten, että muste- ja laserkasetteja tilataan vain tarvittaessa, eikä rutiininomaisesti varastoon, jonne ne sitten unohdetaan. Kysymys kuuluukin, voitko palauttaa käytetyt värikasetit helposti ja tarjoaako niiden toimittaja kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuuden, jotta ne eivät päädy kaatopaikalle.

Jos siis haluat tehdä tulostamisesta aidosti vastuullista, lue lisää täältä.

 

1 - https://print2025.com/wp-content/uploads/Quocirca-Sustainability-Trends-2022-Exec-Summary_0322-ToC.pdf

2 - https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en

Lue lisää aiheesta Ympäristö

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun