Brotherin tietoturvaa koskevan blogisarjan animoitu kuva

5 askelta tehokkaaseen IT-suojaukseen!

Viime ajat ovat opettaneet meille, että kyberuhkien sietokyky on tärkeää kaikille. IT-johtajien on hyvä tarkastella aikaisemmin oppimaansa ja asettaa IT-suojauksen parantaminen yhdeksi vuoden 2023 keskeisistä tavoitteista.

Lue ohjeemme ja vinkkimme vahvan in[ctrl]-IT-suojaustason luomiseen ja ylläpitämiseen.

Mitä IT-suojaus tarkoittaa? 

IT-suojaus tarkoittaa kykyä suojata dataa ja sovelluksia kaikenlaisilta uhkilta. Se nojaa järjestelmien ja laitteistojen kykyyn kestää häiriöitä ja jatkaa toimintaansa tehokkaasti.

Toisaalta liiketoiminnan resilienssi on koko yrityksenlaajuinen käsite, joka kattaa kriisinhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen odottamattomien tapahtumien, kuten luonnonkatastrofien tai verkkohyökkäysten, varalta. Pandemian aikana IT-tiimit ylikuormittuivat, mikä johti päällekkäisiin prioriteetteihin.

Budjettisyistä piti esimerkiksi valita, priorisoidaanko IT-palvelujen jatkuvuutta ja ylläpitoa vai sittenkin kyberturvallisuuden osa-alueita, kuten korjausohjelmistoja.

Kun tähän yhdistetään se, että laitteisto- ja ohjelmistotuotteet joutuvat yhä useammin onnistuneiden verkkohyökkäysten kohteeksi, ymmärrät, miksi tietotekniikan häiriönsietokyky on tärkeää hoitaa kuntoon.

EU:n kyberkestävyyssäädöksen (European Cyber Resilience Act, CRA) mukaan globaali kyberrikollisuus aiheutti 5,5 biljoonan euron kustannukset vuonna 2021 COVID-panediman aikana lisääntyineiden tietoturvarikkomusten vuoksi.

Euroopan komissio toteaa: ”Pandemia sysäsi vauhtiin Euroopan ja muun maailman digitalisaation.”

Tämä uusi nopeatempoinen ja hajautettu ympäristö edellyttää entistä parempaa tietotekniikan häiriönsietokyvyn suunnittelua ja riskienhallintaa.

Arvind Govindarajan, McKinseyn riskien ja suojauksen hallinnan kumppani, toteaa:

“Yritykset tulevat ajan mittaan huomaamaan, että häiriötilanteisiin valmistautuminen on niille tärkeä osa-alue - se ei ole hätä painike, jota painetaan, kun tulipalo jo roihuaa."

 
Kuvituksessa IT-asiantuntija painaa seinässä olevaa paniikkinappulaa.

Viisi askelta kestävään IT-suunnitelmaan

On aika pyöräyttää onnenpyörää.

Yllättääkö tiimisi phishing-hyökkäys, laitteistovika vai luonnonkatastrofi? Yritysten on valmistauduttava kaikkeen, eikä mitään tule jättää kohtalon varaan.

IT-ympäristö on nykyään erittäin monimutkainen. Yrityksen tietokoneita käytetään etätöissä, ihmiset käyttävät työntekoon myös omia laitteitaan ja yhä useammat työskentelevät pienissä satelliittitoimistoissa.

Katso infograafista viisi vinkkiämme paremman suojaussuunnitelman luomiseen.

 

Lataa 5-vaiheinen suunnitelma tästä

Tietoturvauhat ympäröivät niihin valmistautumatonta IT-asiantuntijaa

Miksi tietoteknisiin häiriötilanteisiin valmistautuminen on niin tärkeää?

Mahdollisia riskejä on monia.

Tällaisia ovat esimerkiksi tietojen menetys, kyberhyökkäykset, haittaohjelmat, verkko- ja internethäiriöt, laitteiston tai ohjelmiston viat, tulipalot ja luonnonkatastrofit.

Brotherin toteuttamassa ”New Normal – 2021/22” -kyselyssä yli puolet IT-päättäjistä oli sitä mieltä, että liiketoiminnan suojaaminen ulkoisilta uhkilta on yksi tulevan vuoden suurimmista haasteista.

Tämä tuo esiin IT-suojaustason tärkeyden, sillä se pitää liiketoiminnan käynnissä ja voi nopeuttaa toiminnan muutosta, kun riskit havaitaan ja niiltä suojaudutaan ennakoivasti häiriöiden ehkäisemiseksi. Se voi myös auttaa suojautumaan ulkoisilta uhkilta, joihin emme voi vaikuttaa.

Mitä siis pitäisi ottaa huomioon IT-varautumissuunnitelmaa laatiessa?

Mitä hyvä IT-varautumissuunnitelma kattaa?

  • Investoinnin oikeaan teknologiaan

  • Valmiutta mukauttaa tekniikkaa

  • Uusien teknologioiden ja työkalujen jatkuva seuranta

  • Koko liiketoiminnan laajuisten varautumissuunnitelmien toteutus

  • Henkilöstön sekä laitteiston/ohjelmiston testaus

 

Monet menestyksekkäät IT-johtajat ovat jo sisällyttäneet edellä mainitut asiat vuoden 2023 varautumisuunnitelmaansa. Kuten tulet huomaamaan, resilienssin kehittäminen ei välttämättä tarkoita paikalleen jäämistä ja omaisuuden suojaamista. Itse asiassa yksi ensimmäisistä huomioitavista asioista on miettiä, investoiko yritys oikeaan tekniikkaan.

On myös tärkeää investoida teknisiin ratkaisuihin parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Esimerkiksi monet IT-johtajat seuraavat uusia teknologioita ja toimittajien tarjouksia uusille mittaustyökaluille sekä taloudellisille työkaluille IT-tilojen hallintaan, sekä näkemyksiä toimitusketjuista.

Brother International Europe huolehtii joka vuosi varmuuskopioinnista ja tarkistaa, että varajärjestelmät toimivat. Tällainen perinteinen lähestymistapa kattaa riskeistä palautumisen ja on tärkeä osa kestävää IT-resilienssisuunnitelmaa.  Kansainvälisissä yrityksissä tehdään usein myös simulaatioharjoituksia, joilla arvioidaan toiminnan sietokykyä. Ne ovat täysimittaista simulaatiota suppeampia testejä, mutta tarjoavat tilaisuuden nähdä, miten organisaatiosi ja henkilöstösi reagoivat paineen alaisena.

Harkitse hybridiä lähestymistapaa ja arvioi teknologiainvestointeja simulaatioharjoitusten ohella.  Näin voit arvioida teknologiaa sen perusteella, miten hyvin se auttaa työntekijöitäsi kriisitilanteissa. Saatat myös havaita, että järjestelmien täysimittaiseen hyödyntämiseen tarvitaan lisäkoulutusta. Inhimilliset virheet nostavat riskejä merkittävästi, ja esimerkiksi kalasteluyrityksiä näkyy jatkuvasti enemmän.    

"Tarkoituksena ei ole yhden kriisin hallinta", INCM:n puheenjohtaja Gonçalo Caseiro selittää.
“Kyse on siitä, että on valmistauduttava kaikkeen ja pystyttävä mukautumaan erilaisiin liiketoimintaan kohdistuviin häiriöihin."

 

Haluatko lukea lisää tietoturvasta ja tulostamisen turvallisuudesta yleisesti?
Lue muut aiheeseen liittyvät blogikirjoituksemme!

 1: Lähde: IDC Blog, How to Manage IT Spend in an Inflationary Environment, helmikuu 2023

 
 

Lue lisää aiheesta Turvallisuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun