Läpimurto kierrätyksessä

 

Johtava tulostinvalmistaja Brother on innovoinut menetelmiä käytettyjen värikasettien keräämiseksi ja hyödyntämiseksi uusiokäytössä jo vuodesta 2004. Aluksi Brother-konserni alkoi kerätä ja kierrättää värikasettien kestäviä osia.

Kierrätystalouden periaatteita noudattaen yhtiö on kehittänyt kestäviä kierrätysmenetelmiä, joiden avulla elinkaarensa lopussa olevista värikaseteista saadaan kerättyä materiaalia ”uusiokasettien” valmistukseen.

Tämä innovatiivinen ratkaisu kierrättää mustekasettien rungot, joita ei voida hyödyntää uusiotuotteiden valmistuksessa täysimääräisesti. Niistä erotetaan tärkeimmät osat käytettäviksi uudestaan, mutta rungon muovinen ulkopuoli jauhetaan rakeiksi ja muovataan täsmälleen vastaaviksi uusiotuotteiksi.

Innovaation ansiosta jokainen Walesin ja Slovakian tehtaillemme palautettu värikasetin osa käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään uusiotuotteiden materiaalina, mikä vähentää uuden muoviraaka-aineen tarvetta. Ratkaisu on aiempia käytäntöjä huomattavasti eettisempi ja kestävämpi.

Brotherin (UK) Environmental and Quality Manager Julian Cooper kommentoi kehitystä: ”Tämä on Brotherille merkittävä virstanpylväs ja suuri askel pyrkimyksissämme tehdä tulostamisesta nykyistä kestävämpää ja edistää kiertotalouden yleistymistä Euroopassa.”

”Hankkimiemme materiaalien äärimmäisen hyvän laadun ansiosta pystymme nyt kierrättämään 100 prosenttia iskunkestävästä polystyreenistä tiukkojen teknisten vaatimusten mukaisesti niin, että kaikki mekaaniset kriteerit täyttyvät. On huomattava saavutus, että pystymme valmistamaan 100-prosenttisesta kierrätysmuovista värikasetin, joka vastaa laadultaan täysin uudesta materiaalista valmistettua. Olemme erittäin ylpeitä, että meillä on tarjolla tällainen värikasetti ympäristötietoisille yksityis- ja yritysasiakkaille, jotka haluavat täyttää ympäristötavoitteensa”.

Julian jatkaa: ”Brother-konsernilla on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen suhteen, ja tämä merkittävä edistysaskel auttaa meitä saavuttamaan ne odotettua aikaisemmin. Oma muovausosasto auttaa meitä toteuttamaan kiertotalousprosesseja, vähentää jätettä ja tuo monia uusia mahdollisuuksia lisätä Brotherin ympäristöä säästäviä panostuksia jatkossa.”

”Muiden selvien etujen lisäksi värikasettien kierrätys tukee myös hyväntekeväisyyskumppaniamme Cool Earth -järjestöä. Teemme järjestölle lahjoituksen jokaista meille kierrätettäväksi palautettua muste- ja värikasettia vastaan. Siten tuemme järjestön sademetsien yhteisöjen kanssa tekemää työtä metsäkadon ja sen ympäristövaikutusten pysäyttämiseksi.”

100-prosenttisen kierrätysmateriaalin käyttö vahvistaa Brotherin viestiä kaatopaikkajätteen nollatasosta (Zero Waste to Landfill), edistää kestävää kiertotaloutta ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Uusiovärikasetteja myydään nyt kaikkialla Euroopassa uudesta materiaalista valmistettujen rinnalla.

Brotherin laservärikasetin voi kierrättää ilmaiseksi