1. Etusivu Brother
  2. Tietoa Brotherista
  3. Uutiset ja lehdistötiedotteet
  4. 2024
  5. IDC MarketScape nimesi Brotherin johtavaksi toimijaksi maailmanlaajuisissa kestävän kehityksen ohjelmissa ja palveluissa Hardcopy 2023 -arvioinnissa

IDC MarketScape nimesi Brotherin johtavaksi toimijaksi maailmanlaajuisissa kestävän kehityksen ohjelmissa ja palveluissa Hardcopy 2023 -arvioinnissa.

Brother Industries, Ltd. (toimitusjohtaja: Ichiro Sasaki) ilmoitti tänään, että se on tunnustettu ”johtavaksi toimijaksi” IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services Hardcopy 2023 Vendor Assessment*¹ -arvioinnissa, jossa IDC MarketScape -mallin avulla arvioidaan kestävän kehityksen ohjelmia ja palveluja valittujen paperikopiolaitteiden toimittajien keskuudessa.

Tässä IDC MarketScape -selvityksessä arvioitiin 11 tulostustuotteiden toimittajaa, ja se perustuu kattavaan viitekehykseen, jonka avulla arvioidaan keskeisiä mittareita yritysstrategioissa, liiketoiminnoissa, tuotteissa ja liiketoimintamalleissa sekä hallinto-, riski- ja vaatimustenmukaisuustoimenpiteissä, joita tarjotaan kestävän kehityksen yhteydessä. Koska kestävyyden huomioimisesta on tullut nykyään ajankohtainen kysymys, uskomme, että raportti toimii indikaattorina, jota yritykset ja muut tahot, jotka harkitsevat tulostustuotteiden ja -palvelujen käyttöönottoa, voivat käyttää valmistajan valinnassa.

IDC MarketScapen mukaan ”Brother on vahva ehdokas niille pk-yrityksille, jotka etsivät tulostuslaitteita, jotka täyttävät kaikki keskeiset kestävyysominaisuudet”. Brotherin tuotteet voivat auttaa asiakkaita vähentämään ympäristövaikutuksiaan laajalla valikoimalla ympäristöystävällisiä tuoteominaisuuksia. Brotherin pitäisi olla myös valmistajien kärkilistalla, kun etsitään toimittajaa, joka panostaa kestävän kehityksen edistämiseen omassa toiminnassaan ja keskittyy muun muassa voimakkaasti luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtääviin toimiin.”

 

Vuonna 2018*² laaditussa Brother Groupin ympäristövisiossa 2050 Brother Group ottaa selvästi kantaa jatkuvaan sitoutumiseensa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen, ympäristön pilaantumisen ja ekosysteemin tuhoutumisen kaltaisten keskeisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Yrityksenä, joka käyttää energiaa ja resursseja tarjotakseen tuotteita, joissa käytetään biopohjaisia tuotteita, kuten paperia, lankaa ja kangasta, Brother pyrkii toimimaan positiivisesti ja jatkuvasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja liiketoimintamme kestävyyden lisäämiseksi. Ympäristösuorituskykymme otetaan huomioon tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa suunnittelusta, kehityksestä ja valmistuksesta asiakkaan käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen.

 

Brother Group on määritellyt ”CO2-päästöjen vähentämisen”, ”resurssien kierron” ja ”biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen” kolmeksi ensisijaiseksi tavoitteeksi, ja se on asettanut vision 2050 ja keskipitkän aikavälin tavoitteen FY2030 välitavoitteiksi tämän vision saavuttamiseksi ja edistää erilaisia aloitteita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. IDC:n kestävän kehityksen arvioinnissa Brother Group sai hyvän arvosanan toimistaan liiketoimintansa ympäristövaikutusten minimoimiseksi Brother Groupin ympäristövision 2050 perusteella, ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistämiseksi sekä erilaisista toimista yhteistyössä asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa.

 

”Ichiro Sasaki, Brother Industries, Ltd:n toimitusjohtaja, totesi: ”Olemme pyrkineet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin, mukaan lukien SOHO- (Small Office Home Office) ja SMB- (Small Medium Business) markkinoiden tarpeisiin tarjoamalla tuotteita, joissa kestävyys ja innovaatiot ovat tasapainossa. Uskomme, että IDC:n MarketScape-arvioinnissa saamaamme tunnustusta ”Leader”-luokituksesta on osoitus ponnisteluistamme kestävän kehityksen edistämiseksi kaikissa toiminnoissamme, joita ohjaa ympäristötavoitteemme Brother Groupin ympäristövisio 2050”. Tulkitsemme tämän tunnustuksen tunnustuksena aloitteistamme hiilidioksidipäästöjen ja kiertävien resurssien vähentämiseksi, mukaan lukien värikasettien kierrätys ja kierrätysmateriaalien käyttö joissakin tuotteissamme sekä aurinkopaneelien asennusten nopeuttaminen tehtaillamme. Olemme ylpeitä tästä saavutuksesta ja olemme sitoutuneet tehostamaan edelleen ympäristötietoisia pyrkimyksiämme, antamaan panoksemme yhteiskunnalle ja suojelemaan maapalloa.”

 

Yritystoimintansa kautta Brother jatkaa aktiivista työskentelyä kestävän yhteiskunnan toteuttamiseksi.

Tietoa IDC MarketScape -ohjelmasta 

IDC MarketScape -toimittaja-arviointimalli on suunniteltu antamaan yleiskatsaus tieto- ja viestintätekniikan (ICT) toimittajien kilpailukyvystä tietyillä markkinoilla. Tutkimusmenetelmässä käytetään tiukkaa pisteytysmenetelmää, joka perustuu sekä laadullisiin että määrällisiin kriteereihin ja jonka tuloksena saadaan yksi graafinen kuva kunkin toimittajan asemasta tietyillä markkinoilla. IDC MarketScape tarjoaa selkeät puitteet, joiden avulla IT- ja televiestintätoimittajien tuote- ja palvelutarjontaa, kyvykkyyksiä ja strategioita sekä nykyisiä ja tulevia markkinamenestystekijöitä voidaan vertailla mielekkäästi. Puitteet tarjoavat teknologian ostajille myös 360 asteen arvioinnin nykyisten ja tulevien toimittajien vahvuuksista ja heikkouksista. 


 

IDC Sustainability Social_FI