1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Turvallisuus
  6. 2024
  7. Tästä syystä IT-osastolla on parhaat edellytykset hybridityöskentelyyn
Piirretty ihmishahmo etätöissä

Miksi IT-osasto on parhaiten varustautunut hybridityöskentelyyn?


Hybridityöstä on tullut tavallinen käytäntö kaikkialla Euroopassa, mutta miksi se tuottaa yhä päänvaivaa joillekin yrityksille?

Monet IT-johtajat ovat joutuneet johtamaan hybriditiimejä, mutta onko siirtymä ollut odotettua helpompi? Entä mikä kasvattaa hybridityön suosiota kaikkialla Euroopassa?

 

”Kyselymme ennustaa, että lähityötä tekevien määrässä saavutetaan huippu tänä vuonna. Monet yritykset siirtyvät pienempiin toimistotiloihin vuokrasopimusten umpeutuessa. Joustavista työskentelykäytännöistä, jotka ovat suosittuja erityisesti Espanjassa, Britanniassa ja Italiassa, tulee normaalikäytäntö useimmissa yrityksissä”, toteaa IDC:n Future of WorkSpace & Imaging -yksikön johtaja Mick Heys.

Mullistuksen myötä hybridityön suosio kasvaa ennennäkemättömäksi. Jo nyt se on arkea miljoonille työntekijöille ja hyväksytty (ja toisinaan jopa odotettu) työskentelytapa. Mahdollisuus tehdä etätöitä mutta silti säilyttää yhteys fyysiseen toimistotilaan näyttäisi olevan suosituin työskentelytapa, erityisesti IT-alan tehtävissä ja yrityksissä.

Hybridityö on erittäin suosittua IT-alalla 

IT-alan työntekijät ovat ottaneet hybridityön omakseen pääasiassa sen vuoksi, että siirtymä on ollut helppo.

 

Esimerkiksi Brotherin vuoden 2023 hybridityökyselyyn (Hybrid Working Survey 2023) vastanneista 1 385 henkilöstä 59 prosenttia IT- ja viestintäalan työntekijöistä tekee sekä lähi- että etätyötä. Tämä oli kyselyn toiseksi suurin osuus. Suurin osuus hybridityötä tekevistä (62 %) oli rahoitusalalla ja ammattilaispalveluissa. Kysymykseen siitä, miten todennäköisesti tilanne muuttuu jatkossa, IT-alan vastaajista 68 prosenttia ilmoitti, että se ei ole lainkaan todennäköistä. IT-alalla hybridityön trendi on siis positiivinen, sillä työntekijät ovat löytäneet työskentelytavan hyödyt eivätkä kaipaa entiseen.

 

IT-alan vastaajat suhtautuivat myös muita aloja myönteisemmin siihen, miten työnantaja on sopeutunut hybridityöhön: 45 prosenttia valitsi vaihtoehdon hyvä ja 25 prosenttia erinomainen.

 

Vaikka hybridityöllä on kiistattomia hyötyjä, kuten parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino, siihen liittyy myös haasteita. Yksi näistä ovat tehokkaan etätyön mahdollistavat työvälineet.

 

Microsoftin mukaan työntekijät ovat alkaneet miettiä, mikä on minkäkin arvoista, ja äänestävät helposti jaloillaan.

 
An IT professional working from a hybrid work from home set up

Miksi hybridityöstä tuli suosittua juuri IT-alalla 

Tutkimuksemme mukaan 64 prosenttia IT-alan työntekijöistä ilmoitti, että hybridi- tai etätyö on määritelty yrityksen toimintaperiaatteissa. Se osoittaa, että ala on reagoinut muutokseen hyvin ja sitoutunut tarjoamaan joustavia työskentelymahdollisuuksia. Se myös osoittaa, että IT-alalla on muita paremmat edellytykset hallita hybridityötä, sillä hajautetut järjestelmät ovat sille jo entuudestaan tuttuja. Niihin liittyvä osaaminen on mahdollistanut helpomman siirtymän.

 

Lisäksi IT-johtajat olivat entuudestaan tottuneet hajautettuun työskentelymalliin. Jo ennen pandemiaa IT-tiimit tarjosivat tukea useissa eri paikoissa sijainneille työtovereille. He olivat tottuneet käyttämään näytön jakamista ja etäyhteyksiä käyttäjien tietokoneongelmien ratkomiseen. Tällä on todennäköisesti ollut merkittävä vaikutus siihen, että IT-alan työntekijät sopeutuivat hajautettuun työskentelymalliin ja etäyhteyksien käyttöön.

 

Hyvä esimerkki tästä olivat jaetut palvelut, joissa yhteen paikkaan keskitetty IT-osasto palveli yrityksen työntekijöitä ja asiakkaita maailmanlaajuisesti. Vaikka kyseessä ei varsinaisesti olekaan esimerkki hybridityön esiasteesta, se osoittaa, että IT-tiimeillä oli muita tiimejä paremmat edellytykset menestyä hajautetussa ympäristössä. Jaetut palvelukeskukset tarjosivat IT-johtajille hyvän yleiskuvan koko yrityksen teknisestä kokoonpanosta sekä mahdollisuuden etäsovelluksena toteutettuun ylläpitoon ja vianetsintään. Näistä keskuksista johdettiin tavallisesti myös hajautetun verkon kyberturvallisuutta. Näitä taitoja tarvitaan myös toimivassa hybridityössä, minkä vuoksi se toimii juuri IT-tiimeissä.    

 

Siksi on myös ymmärrettävää, että yhteistyötyökalut, kuten näytön jakaminen ja videoneuvottelut, olivat entuudestaan tuttuja monille IT-tehtävissä työskentelevälle. Myös etäyhteyksien luominen koneisiin ja ohjelmistojen seuranta olivat ohjelmistokehittäjille ja IT-tuelle tuttuja työskentelytapoja. 

 

Mitä muut IT-johtajat ajattelevat

Työskentely hajautetussa verkossa ei kuitenkaan yksin selitä tilannetta. Myös IT-johtajat menestyvät hybridityössä, sillä heidän menestyksensä perustuu tuloksiin työtuntien sijasta.


RecruitGyanin toimitusjohtaja Neha Naik selittää: ”Niin kauan kuin työntekijät saavuttavat tavoitteensa ja toteuttavat projektit laadukkaasti ja aikataulussa, ei pitäisi olla mitään merkitystä sillä, montako tuntia viikossa he ovat työtään tehneet.”Samoilla linjoilla on BIP Solutionsin ohjelmistokehitysjohtaja Alvaro Sanchez:  ”Minusta hybridityö on parantanut IT-tiimien työn ja vapaa-ajan tasapainoa heikentämättä tuottavuutta tai keskittymistä.


IT-tiimit ovat sopeutuneet muutokseen hyvin, sillä he huomasivat hybridityön hyödyt nopeasti. Työn luonne vaikuttaa myös: työssä tarvitaan vain tietokone ja laajakaistayhteys, joten uuteen työskentelytapaan siirtyminen oli helppoa.”


Hybridityössä onnistuminen edellyttää oikeita työvälineitä sekä kotona että työpaikalla. Kuten olemme huomanneet, työpaikat eivät enää ole entisellään. Lue, miten Brotherin ratkaisut voivat auttaa IT-asiantuntijoita tuottamaan saumattomia työskentelykokemuksia työntekijöille kaikissa ympäristöissä.


 

Lue lisää aiheesta Turvallisuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun