1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2024
  7. Toimiiko etätyö – Brotherin vuoden 2023 hybridityökyselyn tulokset etätyön tehokkuudesta
Kuvitettuja ihmishahmoja etätöissä ja hybriditöissä

Toimiiko etätyö – Brotherin vuoden 2023 hybridityökyselyn tulokset etätyön tehokkuudesta

Etä- tai hybridityö on vakiinnuttanut asemansa monissa yrityksissä kautta Euroopan. Sopiiko se kuitenkaan kaikille?
Käymme läpi Brotherin vuoden 2023 hybridityökyselyn tuloksia ja esitämme pohdittavaksi neljä osa-aluetta.

A GIF showing increasing notifications for job applications popping up on a background of an open laptop

Hybridityömalli, jossa työntekijät työskentelevät osan viikosta kotona ja osan toimistolla, on tullut jäädäkseen. Siitä on tullut arkea miljoonille eurooppalaistyöntekijöille.

 

Tiesitkö, että LinkedInissä julkaistuja etätyöilmoituksia katsotaan 2,6 kertaa enemmän ja niihin tulee lähes 3 kertaa enemmän hakemuksia kuin lähityöpaikkoihin? Jos yritys haluaa kilpailla parhaista hakijoista, sen on omaksuttava etätyömalli tai ainakin tarjottava mahdollisuus joustavaan työskentelyyn.

 

Brother toteutti vuoden 2023 hybridityökyselyn selvittääkseen hybridityön hyviä ja huonoja puolia. Kyselyyn vastasi yhteensä 1385 ihmistä, ja tulokset ovat kiinnostavia.

 

Kyselyyn vastanneista eurooppalaisista 66 % tekee hybridityötä tai pelkkää etätyötä. Osuus on noussut 6 % edellisestä kyselystä, eli hybridi- ja etätyön osuus on kasvussa.

 

Hybridityötä tehdään todennäköisimmin IT-, viestintä- ja rahoitusaloilla sekä asiantuntijapalveluissa ja insinöörityössä. Erityisesti IT-alan töitä tehdään hajautettujen roolien ansiosta joustavasti, mikä on tärkeä löydös :

1. Onko etätyöläisillä oikeanlaiset työvälineet?

Etätyötä tekeville on tärkeää tarjota oikeat työvälineet. 

Tämä oli tärkein syy sille, miksi 58 % kyselyyn vastanneista antoi työnantajalleen arvosanan erinomainen tai hyvä. Lisäksi havaittiin, että espanjalaiset antoivat työnantajalleen todennäköisesti muita myönteisemmän arvosanan. 

Moni kuitenkin koki kotitoimiston varustamiseen kuluneen ajan ja kustannukset haittana. Toiset taas kertoivat, että työnantaja ei pysty tarjoamaan etätyöhön samoja työvälineitä kuin toimistolla työskentelyyn, mikä vaikeuttaa etätyön tekemistä.  Riippumatta siitä, tehdäänkö työtä toimistolla vai etänä, työntekijöillä on tärkeää olla samat tekniset työvälineet. Näin kumpikin työtapa täyttää työntekijöiden odotukset. Siksi työntekijöille tulee tarjota parhaat etätyöratkaisut mukaan lukien tulostimet, skannerit, tarratulostimet ja tulostuspalvelut.  

 

2. Onko yrityksessä etätyötä koskevat ohjeet?

 
51 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, että työnantaja on laatinut viralliset etätyöohjeet. Jos näitä ei vielä ole laadittu, se kannattaa lisätä tehtäväluetteloon.  

Etätyöohjeissa määritetään etätyötä koskevat odotukset, ja on kiinnostavaa huomata, että hieman yli puolet yrityksistä suhtautuu tähän vakavasti. 

Kyselystä kävi ilmi, että IT-, viestintä- ja rahoitusalojen sekä valmistusteollisuuden yrityksissä on todennäköisesti laadittu etätyöohjeet, erityisesti Saksassa. Ranskalaisvastaajat ilmoittivat vähiten todennäköisesti, että työnantajalla on etätyöohjeet.

Työtä siis riittää tällä saralla, erityisesti siitä syystä, että osa vastaajista koki työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyneen.  
 

3. Hyödynnä etätyön hyvät puolet

Etätyöllä on paljon hyviä puolia, joista on tärkeää kertoa työntekijöille etätyöohjeiden lisäksi. Hyvät puolet ovat edelleen samat kuin edellisessä kyselyssämme. 

Esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa työntekijät kokivat työmatkoissa säästyneen ajan ja rahan tärkeäksi hyödyksi. Toisena olivat parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä joustavat työajat. 

Muita hyviä puolia olivat tuottavuuden lisääntyminen, häiriötekijöiden vähentyminen ja perheen kanssa vietetyn ajan lisääntyminen.  

Yrityksessä voidaan huolehtia näiden hyötyjen säilymisestä jatkossakin tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus jäsennettyyn työskentelyyn ja ehkäisemällä työn valumista oman ajan puolelle – joka oli kyselyn mukaan etätyön suurin haittapuoli.

 

4. Mahdollistavatko yrityksen toimitilat yhteistyön tekemisen toimistolla oleville?

Jos työntekijät tekevät etätyötä, toimistolla vietettävien päivien aikana on tärkeää tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä. Kyselyyn vastanneista moni ilmoitti nimittäin vuorovaikutuksen puutteen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa yhdeksi etätyön kielteisistä puolista. Vähintään yksi yhteinen toimistopäivä on hyvä lähtökohta mutta se toki riippuu aikatauluista ja etätyöpäivistä. 

Aina etätyömahdollisuutta ei kuitenkaan voida tarjota. 29 % vastaajista kertoi tekevänsä lähityötä. Erityisesti tämä koski julkisia palveluja sekä terveydenhuollon ja vähittäiskaupan aloja. Toimistoympäristöä voi kuitenkin aina kehittää.

Global Workplace Servicesin johtaja Michael Ford ohjeistaa: ”Toimiston suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota joustavuuteen, jotta tilat tarjoavat hyvät puitteet jokaiselle työntekijälle. Toimistolla tarvitaan hiljaisia tiloja, yhteistyötiloja ja työpisteitä etätyöntekijöiden toimistopäiviä varten. Se edistää kaikkien sitoutuneisuutta ja tuottavuutta.” 

 

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun