Tavaratoimitusten jakeluauton kuljettaja on autonsa ojaamossa ja tarkastelee tulostettua listaa.

Voiko tilausten kotiinkuljetuksesta tehdä vihreämpää?

Toimitusten kallein vaihe on pitkään ollut ns. viimeinen kilometri eli matka varastolta vastaanottajalle.


Kuluttajien tottumukset ovat muuttuneet pysyvästi: Britannian vähittäiskaupasta1 vuonna 2022 ja muissa Euroopan maissa, erityisesti Saksassa, verkkokaupan osuus lähenee 20 prosenttia koko vähittäiskaupasta1. Siksi vähittäiskaupan toimijoiden ja logistiikkakumppanien on nyt entistäkin tärkeämpää optimoida toimituksen kallein osuus eli matka varastolta asiakkaalle pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Kyse ei kuitenkaan ole vain kustannuksista. Britanniassa ja muualla Euroopassa määritellään parhaillaan lainsäädännöllisiä suuntaviivoja kohti nollapäästöjä (Net Zero), mikä tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen kunnianhimoisten vähennystavoitteiden täyttämistä sekä poltto- ja dieselmoottoriajoneuvojen vähittäistä poistumista tieliikenteestä. Koko logistiikkaketjun vastuullisuudesta tulee elintärkeää, ja erityisesti vastuullisuus korostuu toimituksen viimeisellä osuudella.

Asiakkaat ovat tehneet selväksi vähittäiskaupan toimijoille, että kestävällä kehityksellä on iso merkitys heille myös henkilökohtaisesti. Ranskassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan 5 000:stä muodin vähittäisasiakkaasta 60 prosenttia kertoi kaipaavansa enemmän läpinäkyvyyttä ostoksensa koko toimitusketjuun2.

Samat asiakkaat vaativat myös vähittäiskaupan täyttävän heidän odotuksensa palvelun ja joustavuuden suhteen: Euroopan laajuisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että 63 prosenttia brittiläisistä ostajista vaihtaa ostopaikkaa, jos toimitusvaihtoehdot eivät täytä heidän odotuksiaan. Saksassa puolestaan ostajat ovat kaikkein haluttomimpia maksamaan verkkokaupan toimituksista3. Nämä ovat vaikeita haasteita, joiden ratkaiseminen on kallista, eikä yksikään vähittäiskaupan toimija tai kuljetuspalvelu pysty ratkaisemaan niitä helposti. Euroopassa kilpailijoiden päihittäminen tällä saralla kuitenkin palkitsee. Oikeanlaiset toimitusvaihtoehdot nimittäin kasvattavat asiakasuskollisuutta merkittävästi, mikä näkyy siinä, että suurin osa kuluttajista Isossa-Britanniassa (91 %), Ranskassa (87 %) ja Saksassa (83 %) käy ensin tarkistamassa suosikkiverkkokauppansa tarjonnan.

Kustannustehokkuutta kokonaisvaltaisella strategialla


Vähittäiskaupan toimijat ja heidän logistiikkakumppaninsa voivat omalta osaltaan edistää edullista ja kestävää kuljetusta asiakkaan ovelle asti tarkastelemalla sitä osana laajempaa kokonaisuutta: laatimalla integroidun logistiikkastrategian, jossa lähetyksen koko matkan kustannustehokkuus optimoidaan.

Miltä tällainen kokonaisvaltainen ratkaisu sitten näyttää?

Valitse oikea sijainti


Varastokiinteistöihin sijoittavat ja niiden omistajat käyvät veristä kamppailua uusista kaupunkialueilla ja niiden lähellä sijaitsevista varastotiloista. Kun tiloja on vähän ja niiden tavoittelijoita paljon, vuokrat nousevat pilviin4. Kannustimina ovat nopeus ja vastuullisuus. Varastojen tulee sijaita fyysisesti lähellä kuluttajia, jotka odottavat toimitusta jo samana päivänä (ja mieluiten tunnin tai parin kuluessa). Kaupunkisuunnittelussa eri puolilla Eurooppaa ovat yleistymässä erittäin matalien päästöjen vyöhykkeet (Ultra Low Emission Zones, ULEZ), joilla toimitukset on tehtävä sähköajoneuvoilla tai muilla vähäpäästöisillä ajoneuvoilla. Ruoka- ja muiden lähettipalvelujen yleistyttyä polkupyörät ja sähköpotkulaudat ovat ilmestyneet monen eurooppalaisen pääkaupungin kaduille.

Jättimäiset varastot isojen teiden varsilla eivät enää ole normi. Nyt lajittelu- ja toimituskeskuksia sijoitetaan lähemmäs asuinkeskuksia. Jotkin innovatiiviset vähittäiskaupan toimijat ovat muuntaneet isoja varastoja click and collect -keskuksiksi. Näistä käytetään nimitystä mikrotoimituskeskus, ja ne ovat kasvava trendi erittäin nopeissa toimituksissa (erityisesti elintarvikkeiden verkkokaupassa).

Kalliit vihreelliset keräykset ovat historiaa


Automaattiset poimintajärjestelmät
ja varastonhallintaohjelmistot tehostavat lähetyksen vastuullista matkaa varastolta vastaanottajalle, sillä ne poistavat virheelliset keräykset (ja niistä johtuvat kalliit virhetoimitukset) ja mahdollistavat ympärivuorokautisen palvelun tarvittaessa. Yhdistettynä laadukkaaseen teollisuuden tulostusteknologiaan QR- ja viivakoodit mahdollistavat suuren tietomäärän tallentamisen ja lajittelun sekä lähetysten seurannan varastoon saapumisen, varastoinnin, puskuroinnin ja lähetyksen aikana. Selkeät ja luotettavat merkinnät pitävät huolen siitä, että osoitteet on merkitty lähetyksiin oikein ja että ne myös luetaan oikein – jokaisella kerralla.

Kuljetusyrityksen työntekijä on toimittamassa pakettia asiakkaalle.

Koko logistikkaketjun läpinäkyvyys


Nopeasti kehittyvät seurantasovellukset auttavat kaikkia osapuolia ja tarjoavat hyviä mahdollisuuksia logistiikkapalvelujen tarjoajille. Asiakastyytyväisyys paranee, kun asiakas voi seurata pakettinsa matkaa ja ilmoittaa toimittajalle, mikäli ei ole paikalla vastaanottamassa pakettia. Kuljettajan ajoaika lyhenee, turhat toimituskäynnit vähenevät ja ohjelmisto optimoi ajoreitin, mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Reaaliaikainen kuljetuskaluston seuranta, jota tekoälyinnovaatiot täydentävät, helpottaa päätöksentekoa kuljetustilanteissa ja tulevien kuljetusten suunnittelussa, sillä reitti- ja aikataulutiedot päivittyvät reaaliaikaisesti. Selkeät merkinnät ja helposti luettavat viiva- ja QR-koodit ovat tässä tärkeässä asemassa. Lukukelvottomat tai väärin sijoitetut merkinnät johtavat tietojen ja ajan menetykseen puhumattakaan asiakkaille koituvista haitoista, joita viivästyneet tai kadonneet lähetykset aiheuttavat.

Vähemmän pakkausmateriaalia ja kustannuksia


Asiakkaat edellyttävät kierrätettäviä ja palautettavia pakkauksia, koska he välittävät ympäristöstä myös käytännön syistä: kun kaikki tilaavat verkosta, jäteastiat täyttyvät nopeasti ja niiden tyhjentäminen kallistuu. Lähetysten mitat voidaan optimoida käyttämällä pakkausautomaatteja, jotka vähentävät tyhjää tilaa pakkauksissa. Tämä vähentää toimituskuluja, ja kuljetusajoneuvoon mahtuu enemmän lähetyksiä.

Lisäksi on huomioitava asiakaspalautusten mahdollisuus, joka tulee kalliiksi, mutta joka on tehtävä helpoksi asiakkaille. Jopa 61 prosenttia asiakkaista mainitsee palautusetiketin olevan tärkein osa verkkokaupan palautuskäytöntöä.5

Seuraavaksi: yhteistyötä luottokumppanien kanssa

Jotta vähittäiskaupan päättäjät voivat toimia kestävästi, heidän on tarkasteltava kokonaiskuvaa, jossa on otettu huomioon toimitusten kaikki osa-alueet. Varaston saatavuusongelmat voivat johtaa kalliisiin asiakastilausten toimituksiin. Alan menestyjät toimivat luotettavien toimittajien kanssa koko toimitusketjun ajan, jotta saavat käyttöönsä tarvittavan teknologian, joka takaa läpinäkyvyyden ja tärkeiden toimitustietojen selkeyden.

 

Lähteet::

1 https://www.statista.com/statistics/286384/internet-share-of-retail-sales-monthly-in-the-united-kingdom-uk/
2 https://images.rbis-go.averydennison.com/Web/AveryDennisonCorporation/%7B4e8d8ddd-2a91-4eb8-baa0-0a5712b9dd9f%7D_digital-consumer-behaviour.pdf?elqTrack=true
3 https://www.bearingpoint.com/en-gb/our-success/insights/fine-tune-your-delivery-propositions/
4 https://www.colliers.com/en-gb/research#sort=%40datez32xpublished%20descending
5 https://www.sendcloud.co.uk/whitepapers/ecommerce-delivery-compass-2021/

Lue lisää aiheesta Ympäristö

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun