1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2021
  7. Korvaavatko automaattiset keräilyjärjestelmät varastotyöntekijät?
lagerarbetare kör truck på lager

Korvaavatko automaattiset keräilyjärjestelmät varastotyöntekijät?

Tilaustenkerääjien työ on yksi toimitusketju- ja logistiikka-alan liikkuvimmista: he keräävät ja merkitsevät lukemattomia lähetyksiä varastosta lähettämöön. Mikä heidän roolinsa on automaation aikakaudella?

Nämä tärkeät työntekijät työskentelevät yritysturvallisuuden, tietoturvan ja tuotannon vaatimusten etulinjassa. Heistä on siis kiinni, että liiketoiminnan pyörät pysyvät liikkeessä ja että asiakkaat saavat oikeat paketit oikeaan aikaan. 

Kuljetus- ja logistiikka-ala kehittyy kuitenkin jatkuvasti. Parempi tuottavuus tarkoittaa, että tilausten kerääjien ei tarvitse kantaa paketteja paikasta toiseen. Ergonomiset kuljettimet, RFID-teknologia ja lisätty todellisuus ovat jo kauan sitten löytäneet tiensä varastojärjestelmiin.
Varastologistiikka onkin saapunut automaation tienhaaraan. Älyteknologiaan perustuvaan logistiikka 4.0:aan keskittyvät yritykset joutuvat nyt valitsemaan käytettävät teknologiat.

 

Mikä teollisuus 4.0 on?
Teollisuus 4.0 tarkoittaa neljättä teollista vallankumousta. Se liittyy teolliseen esineiden internetiin (IIoT) tai älyvalmistukseen ja edustaa alan seuraavaa sukupolvea. 

Teollisuus 4.0 yhdistää nykyiset fyysiset tuotanto- ja toimintajärjestelmät älykkäällä, uudella digiteknologialla, jossa hyödynnetään big dataa ja koneoppimista. Tarkoituksena on auttaa valmistuksen ja toimitusketjun hallinnan ammattilaisia hyödyntämään holistisempaa ja yhtenäisempää ekosysteemiä. Edellä mainittu älykäs logistiikka 4.0 on tämän konseptin alakäsite.

Keräilyprosessin evoluutio
Tilausten kerääminen voidaan toteuttaa teknisesti kolmella eri tavalla. Tarkempi kuvaus käytössä olevista keräysmenetelmistä on aiemmassa blogikirjoituksessamme.

Perinteisessä menetelmässä työntekijät noutavat tuotteet hyllystä. Tätä manuaalista keräystapaa kutsutaan myös person to goods -periaatteeksi. Tällaisessa menetelmässä tuotteet pysyvät paikallaan ja tilausten kerääjä poimii ne hyllyistä keräysastiaan.

Kerääjän pitää tietää, mitä tuotteita ja kuinka monta mistäkin hyllystä on poimittava kuhunkin tilaukseen. Lisäksi kerääjän on merkittävä kerätty tuote kerätyksi järjestelmään.

Tavallisesti tietoja käsitellään elektronisesti. Moderni teknologia on muuttanut tätä manuaalista keräilytapaa. Varaston toimintaa voidaan tehostaa merkittävästi esimerkiksi ottamalla käyttöön radiotaajuiseen tunnistukseen perustuva RFID-keräily tai valokeräily. Varastologistiikassa käytetään enenevässä määrin myös lisättyä todellisuutta hyödyntävää älylasikeräilyä.

Perinteisessä manuaalisessa keräilyssä työntekijä siis noutaa tuotteen hyllystä.

 
Kaksi varastotyöntekijää varastossa. Toinen siirtää pumppukärryllä lavallista tavaraa.

Mitä eroa on person to goods -periaatteella ja goods to person -periaatteella?Person to goods -periaatteen mukainen keräily on manuaalista, kun taas goods to person -periaatteen mukainen keräily on puoliautomaattista. Siinä kerääjä pysyy paikoillaan ja tuotteet tulevat hänen luokseen dynaamisesti kuljetinta pitkin. Kun kerääjän ei tarvitse liikkua paikasta toiseen, optimointimahdollisuudet ovat valtavat. Puoliautomaattisissa keräilyjärjestelmissä käytettävät automaattiset kuljettimet ja liikkuvat hyllyt mahdollistavat ergonomiset työolot.

Kolmas ratkaisu on robottikeräily. Toteutukset vaihtelevat puoliautomaattisista ratkaisuista täysautomaattisiin. Puoliautomaattisessa keräilyssä voidaan hyödyntää esimerkiksi keräilyrobotteja, jotka käsittelevät yksittäisiä laatikoita tai laatikkokerroksia. Täysautomaattiset keräilyjärjestelmät ovat erittäin tehokkaita, ja tekevät hyvin vähän virheitä. 

Niitä myös kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi Saksassa Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology ilmoitti hiljattain kehittäneensä täysautomaattisen robotin autonosien esilajittelun.

Nyt alalla pohditaan, voivatko automaattiset keräysjärjestelmät korvata varastotyöntekijät.

 

Onko täysautomaattinen tilausten keräily tulevaisuuden ratkaisu?Robottiteknologia on viime aikoina kehittynyt niin valtavasti, että siitä on tullut oma markkinansa.

Postimyynti- ja pakettikuljetusyritysten tuotteiden koot, muodot ja painot kuitenkin vaihtelevat valtavasti. Tällainen vaihtelu vie robottien kyvyt äärimmilleen. 

Tavaroiden automaattiseen kuljettamiseen ja robottien liikkumiseen varastoissa liittyvät ongelmat on onnistuttu ratkaisemaan tutkimusten avulla, mutta tunnistus ja tarttuminen vaativat vielä kehitystyötä. 

Robotit eivät vielä tarjoa vastusta ihmisten kyvylle tunnistaa tuotteita ja tarttua niihin joustavasti. Näitä kykyjä ei vielä ole toteutettu oppivissa robottiohjausjärjestelmissä.

Automaattiset tilaustenkeräilyjärjestelmät, kuten keräilyvarret, edellyttävät tuotteiden lajittelua tyypeittäin. Ne ovat vahvimmillaan, kun tuotteet ovat yhdenmukaisia ja samanpainoisia. Siksi niitä käytetään vain erittäin monimutkaisissa tuotantojärjestelmissä ja vain tarkasti määriteltyjen tuotteiden keräilyyn.

 

Miksi kaikki yritykset eivät ole siirtyneet täysautomaattiseen tilausten keräilyyn?

Varastologistiikassa ja jakelussa trendi on itse asiassa päinvastainen. Tavaralähetykset vaihtelevat valtavasti, pakkausmäärät ovat pieniä ja tuotteet keskenään hyvin erilaisia. 

Postimyynti- ja pakettikuljetusyritysten päivittäistavaroiden jakelujärjestelmät käyttävät täysautomaattista tilausten keräilyä vain yksittäistapauksissa, esimerkiksi lajittelu- ja jakelujärjestelmässä, joka kuljettaa tuotteet keräilyasemalle työntekijän keräiltäviksi manuaalisesti.

Modernit goods to person -periaatteen mukaiset puoliautomaattiset keräilyjärjestelmät tehostavat keräilyä merkittävästi, sillä tuotteet tulevat kerääjälle kuljetinta pitkin.


Täsmälliset merkinnät ratkaisevat 

Tapahtuipa tilausten keräily manuaalisesti tai automaattisesti, täsmälliset merkinnät ovat ratkaisevia, sillä ne pienentävät kalliiden keräilyvirheiden määrää. 

Jotta modernit järjestelmät toimisivat tehokkaasti, keräiltävien tuotteiden ja niiden sijaintien tunnistamiseen tarvitaan selkeitä viivakoodimerkintöjä. Jos merkinnät vahingoittuvat helposti tai tulosteet ovat heikkolaatuisia, varastokeräily voi kärsiä pahasti: tuotteita voi joutua vääriin paikkoihin ja jo entuudestaan kovan aikapaineen alla oleva tilausten keräily hidastua.

Haluatko lisätietoa manuaalisen tilausten keräilyn hyödyistä ja haitoista sekä varastotyöntekijöiden tulevaisuudennäkymistä? Lue artikkelisarjan toinen osa täältä

 


Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun