A man sitting at the desk, looking into screen, thinking!

Tietosuoja uuden normaalin aikakaudella

Yritysten tietoturva on mullistunut vuoden 2020 jälkeen. Hybridi- tai etätyötä tekevien työntekijöiden määrä on kaksinkertaistunut. Miten turvallisuus pysyy tämän kehityksen perässä?

 

Yritysten tietoverkot ulottuvat nyt ihmisten kotitoimistoihin ja keittiöihin, ja verkkoihin liitetyt laitteet ovat hajallaan lukuisissa eri paikoissa. Siksi tulostimien ja skannerien kautta tehdyt verkkohyökkäykset ovat lisääntyneet.

Kun hajallaan olevaan laitekantaan lisätään vielä käyttäjien itse ostamat tulostimet ja skannerit, moni laite voi jäädä IT-ammattilaisten tekemien suojaustoimien ulkopuolelle.

Pyysimme lukuisia pk-yrityksissä Euroopassa työskenteleviä asiantuntijoita kertomaan näkemyksiään tietoturvasta pandemian aikana. Kyselyssä kävi ilmi, että erittäin suuressa osassa yrityksiä tietoturvaan kohdistuu päivittäin erittäin suuria riskejä, joiden vuoksi yritykset voivat olla alttiita asiakirjavuodoille ja tietomurroille.

Neljä yritystä kymmenestä laiminlyö tietoturvaa

Kyselymme1 vastauksista käy ilmi, että monien käyttäjien tietoturva kaipaisi lisähuomiota.

Vain 12 prosentissa yrityksistä oli esiintynyt asiakirjoihin liittyviä tietoturvaongelmia etätyön vuoksi, ja 70 prosenttia ilmoitti, ettei ongelmia onneksi ole ollut lainkaan. Lähes viidennes vastaajista ei kuitenkaan edes tiennyt, oliko yrityksessä ollut ongelmia asiakirjaturvallisuuden kanssa.

Kun tiedustelimme, miten yrityksissä oli huolehdittu asiakirjaturvallisuudesta etätyön yhteydessä, alle kolmannes ilmoitti tarjonneensa henkilöstölleen aiheesta tietoa tai koulutusta. Vain 18 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että niiden ohjeet on laadittu tai päivitetty käsittämään myös henkilökohtaisten laitteiden käyttö.

Suurin huolenaiheemme on kuitenkin se, että neljässä kymmenestä yrityksestä asiakirjaturvallisuuden eteen ei ole tehty mitään.

Se tarkoittaa, että yritysten on suhtauduttava tietoturvatoimiin ennakoivammin suojatakseen tulostus- ja asiakirjainfrastruktuuriaan.

Tietoturva etätyössä

Etätyö on vähentänyt laitekannan yhdenmukaisuutta. Se on aiheuttanut huomattavia tietoturvariskejä ja luonut IT-johdon ratkaistavaksi suuren ongelman. EU:n etätyötä koskevassa puitesopimuksessa todetaan, että työnantajan vastuulla on huolehtia etätyötä tekevien työntekijöiden käyttämien ja käsittelemien tietojen suojauksesta.

Suosittelemmekin aina valitsemaan tulostimet ja skannerit, joissa on tehokkaat tietoturvaominaisuudet, jotka vahvistavat yrityksen verkon suojausta ja pienentävät tieto- ja asiakirjavuotojen riskiä.

Neljä tietoturvaa parantavaa tulostimen ominaisuutta

 

 • Turvallinen tulostus, jossa asiakirjat tallennetaan laitteelle, verkkoon tai pilvipalveluun turvallisesti siihen asti, kunnes käyttäjä vapauttaa ne.

 • NFC-kortinlukijat tai kosketusnäytöt, joilla vain tunnistautunut käyttäjä voi vapauttaa tulosteet.

 • Laitteiden turvallisuutta ylläpitävät digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistot, joihin ei voi tehdä muutoksia luvattomasti. Lisäksi ne suojaavat tietoja varkauksilta, tuhoamiselta ja muuttamiselta.

 • Automaattinen tunkeutumisen tunnistus, joka tunnistaa epänormaalin verkkoliikenteen ja katkaisee yhteyden havaitessaan haittatoimintaa verkossa.

  Lisäksi hajallaan olevia laitteita voi etähallita tehokkaasti läpinäkyvyyttä tuovan tulostuksenhallintapalvelun (MPS) avulla.

  Hybridityön maailmassa tulostuksenhallintapalvelun avulla on helppo seurata käyttäjien toimintaa ja kaikkien verkossa olevien tulostimien käyttöä niiden sijainnista riippumatta. Se myös auttaa optimoimaan tulostusinfrastruktuuria ja parantamaan suorituskykyä.

  Lue tulostusturvallisuudesta kertovalta sivultamme lisää siitä, miten Brotherin turvallinen toimistoteknologia auttaa hallitsemaan tarkoituksenmukaisia ja turvallisia tietoturvakäytäntöjä helpommin ja tehokkaammin laitteiden sijainneista riippumatta.


  Lähteet

1.    Brotherin uusi normaali -kyselytutkimus, marraskuu 2021: tutkimukseen osallistui 936 pk-yritysten asiantuntijatehtävissä työskentelevää vastaajaa Euroopassa
Lue lisää aiheesta Turvallisuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun