Du darbuotojai stovi gamykloje ir žiūri į dokumentą.

Teollisuustarratulostimien ostamiseen ja käyttöönottoon liittyvät strategiset näkökohdat

Teollisuuskäyttöön suunnitelluissa tarratulostimissa on metallikotelo ja kovaa käyttöä kestävä muotoilu. Siksi ne ovatkin varsinaisia varaston työjuhtia, jotka takaavat nopeat viivakooditulosteet sekä saapuviin että lähteviin tilauksiin.Teolliset tarratulostimet ovat olennainen osa jäljitettävyysratkaisuja, kun toimitusketjun eri vaiheissa käsitellään tuotteita niin lähtevien kuin saapuvien terminaaleissa tai läpivirtausterminaaleissa. Viivakoodi on nimittäin edelleen kustannustehokkain tapa huolehtia seurannasta tuotteen tasolla.

Koska kuluttajat tekevät ostoksia yhä enemmän verkkokaupoissa, yritysten on tärkeää selvittää, onko niiden merkintäinfrastruktuuri riittävä käsittelemään kasvavat lähetysmäärät. Verkkokaupan kysynnän valtavan kasvun myötä investointi teollisuustarratulostimiin on monelle yritykselle ajankohtaista.

Tässä blogiartikkelissa esittelemme strategisia näkökohtia ja parhaita käytäntöjä teollisuuden tarratulostininvestoinneista päättävien tueksi.

Taulukko joka esittelee kolme tärkeintä teollisuustarratulostimen hankinnan valintakriteeriä

Teollisuuden tarratulostimien investointipäätökseen vaikuttaa monta tekijää:

 • Teollisuuskäyttöön tarkoitetun tarratulostimen ostamisen kokonaiskustannukset (TCO) ovat tärkeä mittari investointia harkittaessa. Tulostimen hinnan lisäksi tulee ottaa huomioon tarrojen ja tarvikkeiden, tarvittavien ohjelmistolisenssien sekä ylläpitopalveluiden kustannukset.
 • On myös löydettävä oikea tasapaino investoinnin suuruuden ja tulostimen suorituskyvyn välillä, eli huomiota on kiinnitettävä tulostusnopeuteen, resoluutioon, kestävyyteen, ergonomiaan ja tulostimen muihin ominaisuuksiin (automaattinen leikkuri, taustapaperin irrotus, kelaus ja vastaavat).
 • On valittava käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva lämpötulostustekniikka, tarramateriaalit ja tarvikkeet.
 • Tarratulostimen on oltava yhteensopiva käytössä olevan ohjelmistoinfrastruktuurin kanssa sekä integroitavissa toiminnanohjausjärjestelmään, varastonhallintajärjestelmään ja muihin usean laitteen hallintajärjestelmään. Lisäksi tulostimen on oltava skaalattavissa.
 • Tulostimen on oltava helppokäyttöinen ja käyttövalmis.

 

Sopivamman teollisuustarratulostimen valinnassa ratkaisevaa on suorituskyvyn ja kustannusten välinen tasapaino

 

VDC:n kyselytutkimuksessa 200 varastoalan ammattilaista kertoi perustavansa teollisuuden tarratulostimien investointipäätöksensä pääasiassa omistamisen kokonaiskustannuksiin (laitteen ja tarvikkeiden kustannuksiin). Yksinkertaisimmat teollisuustarratulostimet maksavat vain 875 euroa, kun taas tehokkaimmat mallit maksavat yli 4 350 euroa. Laitteen elinkaarikustannuksia kasvattavat huomattavasti myös tarrat, tarvikkeet ja ylläpitopalvelut.

Tulostinpäät maksavat tulostimen resoluutiosta riippuen keskimäärin 260–655 euroa. Kun tulostin on kovassa käytössä, tulostuspäitä on vaihdettava tiheästi. Kustannuksia pohdittaessa on hyvä olla tietoinen siitä, että lämpösiirtotekniikan ja suoran lämpötulostuksen kustannuksissa on eroja, jotka liittyvät tarroihin, värinauhaan ja tulostuspäiden vaihtamiseen. Siksi tulostusteknologiaa valittaessa on tärkeää selvittää, miten tulostinta yrityksessä käytetään, ja valita tarpeita parhaiten vastaava laite.
 
Muita tärkeitä investointikriteerejä ovat teollisuustarratulostimen suorituskyky ja ominaisuudet, jotta valittu ratkaisu saadaan integroitua yrityksen tarpeisiin parhaalla tavalla. Tässä huomioon otettavia asioita ovat niin tulostusnopeus ja resoluutio kuin yrityksen ohjelmistoinfrastruktuuri ja tarrojen tuottamisessa käytettävät väliohjelmistot. Koska teollisuustarratulostimien ominaisuudet vaihtelevat paljon malleittain, eri malleja on tärkeää koekäyttää, jotta löydetään parhaiten tarpeita vastaava ratkaisu.

Tuotantolinjasto jossa useita paketteja joiden viivakoodit tuotantotyöntekijä skannaa

Tarkoituksenmukainen kestävyys ja korjattavuus takaavat teollisuustarratulostimille pitkän elinkaaren

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun tarratulostimen suorituskyvyn on tärkeää vastata käyttötarkoitusta, mutta yhtä tärkeitä ominaisuuksia ovat tulostimen luotettavuus ja kestävyys. Laiterikot sotkevat toimitusaikatauluja, ja merkintävirheet heikentävät toimitustehokkuutta. Tästä syystä jatkuva ylläpito ja ennaltaehkäisevä diagnostiikka ovat oleellisia palveluja teollisuuden tarratulostinratkaisussa. Suosittelemme kumppanuutta oikean laitevalmistajan kanssa, joka tarjoaa tarkoituksenmukaisiksi kehitettyjä laitteita ja pystyy tarjoamaan välttämättömiä tukipalveluja.

Teollisuuden tarratulostimen suojaaminen on myös tärkeää sen elinkaaren optimoimiseksi. Laajennettu takuu on elintärkeä suoja rikkoutumistilanteissa, ja se myös suojaa yritystä kalliilta korjauksilta. Lue lisää Brotherin takuupaketeista täältä.

Markkinoilla on valtavasti erilaisia teollisuuskäyttöön tarkoitettuja tarratulostimia, minkä vuoksi oikean mallin valitseminen omiin tarpeisiin voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Sen helpottamiseksi olemme laatineet seuraavat parhaat käytännöt:

Teollisuustarratulostimen ostamisen parhaat käytännöt

 • Valitse kumppani, joka ymmärtää aidosti yrityksesi merkintätarpeita. Onnistuneen tarratulostininvestoinnin kannalta ratkaisevia ovat kattavat lisäarvopalvelut ilmaisesta koekäytöstä ylläpitosopimuksiin, seuraavan sukupolven laitteistoihin ja merkintöjen täsmällisyyttä ja yhdenmukaisuutta tukeviin ohjelmistosuosituksiin.
 • Valitse paras tarvikekumppani. Tarrojen kustannukset ovat kannattavuuden kannalta ratkaisevia, mutta tarrojen laatu puolestaan on ratkaisevaa toimitusvarmuuden ja viivakoodien luettavuuden kannalta.
 • Omistamisen kokonaiskustannukset muodostavat teollisuuden tarratulostininvestoinnin arvioinnin perustan. Valitse ratkaisu, joka tuottaa yritykselle parasta arvoa ja auttaa parantamaan yrityksen tuottavuutta.
 • Valitun ratkaisun on erittäin tärkeää olla yhteensopiva yrityksen ohjelmistoinfrastruktuurin kanssa. Sen tulee olla integroitavissa toiminnanohjausjärjestelmään ja tukea käytettyjä tulostuskieliä ja etähallintatyökaluja. Ohjelmistoyhteensopivuus parantaa teollisuustarratulostimen tehokkuutta.
 • Viivakoodin laaduntarkistus on harkinnan arvoinen ominaisuus. Toiminto tarkistaa, että viivakoodit täyttävät ANSI-standardin vaatimukset. Tämä auttaa ehkäisemään lukukelvottomista viivakoodeista aiheutuvia takaisinveloituksia ja sakkomaksuja, jotka voivat olla jopa 25–100 euroa rikkomusta kohden.
 • Hanki tietoa merkitsemistä koskevista määräyksistä ja pohdi, voiko yrityksen merkintöihin lisätä enemmän tietoa. 2D-symboleilla voidaan välittää enemmän tietoa, kuten yksilöllisiä Global Trade Item Number (GTIN) -koodeja ja muita tunnisteita, jotka voivat vähentää lukukertoja, pienentää tulostettavien tarrojen määrää varastojen työnkuluissa ja parantaa jäljitettävyyttä koko toimitusketjussa.  

Lisäksi teollisuuskäyttöön tarkoitetut tarratulostimet voivat saada aikaan operatiivista kehitystä, etenkin kun tulostettavien tarrojen määrät ovat suuria. Kun kuluttajat siirtyvät enenevässä määrin verkkokauppaan, teollisuuden tarratulostimet tarjoavat tilausten kasvussa tarvittavaa nopeutta ja kestävyyttä. Valitessaan yritykselle teollisuustarratulostinta päätöksentekijöiden tulee ottaa huomioon tulostimen käyttötarkoitus, jotta merkitsemisestä saadaan mahdollisimman tuottavaa ja sitä voidaan sopeuttaa kasvavaan tarpeeseen.

Tutustu Brotherin teollisiin tarrastulostimiin täällä.

Lue lisää aiheesta Auto ID -ratkaisut

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun