1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. GDPR valmius

Onko yrityksesi valmis GDPR:ään?

GDPRn voimaantulo vastaa nykypäivän tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. 25.5.2018 alkaen monet yritykset tulevat kehittämään tapaansa hallinnoida henkilötietoja.

Monet yritykset eivät ehkä ymmärrä, että uusi lainsäädäntö kattaa myös tulostettujen ja skannattujen asiakirjojen hallinnan. Yrityksille on asetettu tiettyjä vaatimuksia, joiden tulee täyttyä, jotta huomattavilta sanktioilta vältytään.

EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö vaikuttaa kaikkiin yrityksiin koosta riippumatta ja tulee muuttamaan tavan, jolla yritykset saavat, käsittelevät ja luovuttavat tietoa.

Brother ja teollisuuden analytiikkayritys IDC ovat yhdessä tuottaneet whitepaperin, joka kertoo yksityiskohtaisesti mitä tarvitset, jotta yrityksesi tulostus ja asiakirjahallinta täyttää vaatimukset.

"51 % ostajista, jotka tiesivät mitä GDPR tarkoittaa, eivät ymmärtäneet sen merkittävää vaikutusta  tulostamiseen."

IDC:n johdon tiedote

EU lippu

GDPR on ensimmäinen EU-laajuinen tietosuojaa koskeva lainsäädäntö

Miten yritykset lopulta hallinnoivat tulostettuja asiakirjojaan ja niiden työnkulkua, on sovellettava yhdistelmää toimialasidonnaisista ja yleisistä tietosuoja-asetuksista.