1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2020
  7. 7 tapaa, joilla tulostusteknologia voi tehostaa terveydenhuollon järjestelmiä
Asianmukaisesti merkatut näyteputkilot

7 tapaa, joilla tulostusteknologia voi tehostaa terveydenhuollon järjestelmiä

Terveydenhuollossa järjestelmien on toimittava tehokkaasti, jotta potilaille pystytään tarjoamaan ensiluokkaista hoitoa. Erilaiset järjestelmät eivät kuitenkaan aina keskustele keskenään ongelmitta.

Terveydenhuollossa järjestelmien on toimittava tehokkaasti, jotta potilaille pystytään tarjoamaan ensiluokkaista hoitoa. Erilaiset järjestelmät eivät kuitenkaan aina keskustele keskenään ongelmitta. 

Tällaisista ongelmista aiheutuvat tehottomuudet nostavat länsimaiden terveydenhoitokulut pilviin. Vuonna 2017 kustannukset olivat 1,7 miljardia dollaria, ja vuoteen 2022 mennessä niiden odotetaan nousevan 2,2 miljardiin.1 Koska tärkeintä on hoidon laatu, nyt on oikea hetki huolehtia prosessit huippukuntoon.

Brother esittelee seitsemän tapaa, joilla terveydenhuollon prosesseja voidaan kehittää ambulanssista osastolle ottamiseen ja lääkejakeluun.

1.    Hoidon tarpeen arviointi

Jo ennen kuin potilaat saapuvat sairaalaan, prosesseja voidaan nopeuttaa ja niiden turvallisuutta parantaa teknologian avulla. Ensihoitohenkilökunta voi esimerkiksi jo matkalla ambulanssissa tulostaa potilastiedot kannettavilla tulostimilla. Tulosteet ovat selkeitä, toisin kuin liikkuvassa ambulanssissa käsin täytetyt lomakkeet.

Tulostustekniikka voi siis auttaa säästämään kallisarvoista aikaa ja jopa ihmishenkiä. Sairaala saa täsmälliset tiedot ambulanssissa annetusta hoidosta ja lääkkeistä sekä muut tärkeät potilastiedot.

2.    Tehokkuutta osastolle ottamiseen

Digitaaliset prosessit voivat edistää organisaation hyvinvointia, kun kiireisessä sairaalassa potilastietotulosteet saadaan nopeasti skannattua sairaalan omaan tietokantaan. Tiedot saadaan helposti yhdistettyä sairaalan omiin tietoihin potilaasta.

Prosesseja voidaan sujuvoittaa tulostamalla etikettejä kannettavilla tarratulostimilla. Potilaskansioihin kiinnitetyt potilaskohtaiset viivakoodit puolestaan ehkäisevät virheitä.

3.    Hyvää hoitoa

Kiireisessä sairaalaympäristössä inhimillisiä virheitä voidaan ehkäistä teknologian avulla.

Tarratulostimilla voidaan tulostaa viivakoodeja potilasrannekkeisiin, jolloin potilaan tiedot on helppo tarkistaa digitaalisesta potilastietokannasta. Näin voidaan varmistaa, että kyseessä on oikea potilas, ja vältytään käsinkirjoitettujen merkintöjen tulkintavirheiltä. Kun potilasrannekkeessa näkyvät selkeästi tärkeät tiedot, kuten allergia- ja lääketiedot, potilasturvallisuus paranee entisestään.

A healthcare paramedic is using the Brother PJ7 mobile printer to print out hospital patient pre-admissions from the ambulance via a tablet computer.

4.    Hyvinvoivat sairaalaosastot

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen tulostusturvallisuuden merkitys on kasvanut. Tietosuojarikkomus voi vaikuttaa sekä sairaalaan että potilaaseen.

Kun tulosteiden vapauttamiseen tulostamisesta käytetään lähilukutekniikkaa tai PIN-koodia, vain tulostaja pääsee käsiksi tulosteisiin eivätkä arkaluonteiset asiakirjat joudu vääriin käsiin.

Ylläpitäjille voidaan myöntää oikeudet lisätä ja poistaa työntekijöiden käyttöoikeuksia. Näin turvallisuus paranee, mutta samalla voivat pienentyä myös hävikki ja kustannukset.

 

5.    Turvallisempia kylttejä

Teknologia voi hyödyttää omaisuuden hallintaa, sillä työntekijöiden on helppo luoda nopeasti kestäviä laminoituja tunnuksia ja varoituskylttejä. Tarrat ehkäisevät varkauksia ja parantavat turvallisuutta, sillä ne muistuttavat varusteiden tarkistuksista ja antavat varoituksia. 

Brotherin laminoidut P-touch-tarrat ovat kestäviä: ne kestävät kemikaaleja, hankausta, äärimmäisiä lämpötiloja ja auringonvaloa, joten ne soveltuvat ihanteellisesti terveydenhoitoalalle. Selkeät ja eri olosuhteita kestävät tarrat ovat välttämättömiä potilasturvallisuuden kannalta.

 

6.    Saumattomia laboratorioprosesseja

Myös laboratorion toimintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se voi auttaa ehkäisemään kalliita tai kriittisiä virheitä. Laboratorionäytteiden tunnistusta voidaan vahvistaa skannaamalla potilaiden rannekkeet näytteenoton yhteydessä sekä tulostamalla tässä yhteydessä näytteenottoputkiin kiinnitettävät tarrat.

Kun jokaisesta vaiheesta jää digitaalinen jalanjälki, toiminta on täysin jäljitettävää ja potilasturvallista. Tulostetut tarrat ovat myös täsmällisempiä kuin käsinkirjoitetut ja auttavat säästämään aikaa.

7.    Hyvät sairaala-apteekin käytännöt

Sairaala-apteekit ovat kiireisiä, ja teknologia voi auttaa säästämään kallisarvoista aikaa.

Lääkärit voivat uusia potilaiden lääkemääräykset elektronisesti, ja apteekki voi tulostaa ja kiinnittää ohjeet lääkkeisiin.

Vakavien sekaannusten välttämiseksi lääkkeisiin voidaan tulostaa potilaskohtaiset viivakoodit. Tulostettavat tarrat ovat turvallisempia kuin käsinkirjoitetut, sillä allergiatiedot voidaan merkitä tarroihin värikoodeilla.

Brotherin kattava terveydenhoitoratkaisujen esite sisältää lisää vinkkejä tehokkaiden ja turvallisten prosessien luomiseen koko potilaan hoitoketjun matkalle. Kaipaatko inspiraatiota? Lataa esite sivuiltamme. 


1 Deloitte 2019: Global Healthcare Outlook

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun