1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2022
  7. Etätyön hyvät ja huonot puolet: uuden normaalin hyödyt ja haasteet
Mies istuu kotitoimistossaan ja tekee työtä kannettavalla tietokoneellaan ja Brotherin lasertulostin pöydällä. Taustalla nainen istuu sohvalla ja lukee lehteä.

Etätyön hyvät ja huonot puolet: uuden normaalin hyödyt ja haasteet

Työskentelytapamme ovat muuttuneet radikaalisti viime vuosina. Kotona etätyötä osittain tekevien määrä on kaksinkertaistunut, joten monen työmaailma on mullistunut täysin.


Selvitimme eurooppalaisissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä asiantuntijatehtävissä työskentelevien kokemuksia etätyöstä ennen pandemiaa ja sen aikana. Kyselyn vastaajat kertoivat hybridityön hyödyistä ja haasteista uuden normaalin aikana.

Työmatkojen vähenemisen hyödyt


44 prosenttia vastaajista kertoi, että etätyön suurimpia myönteisiä vaikutuksia ovat olleet työmatkoihin kuluvan ajan ja rahan säästö.1

Kun työpaikalle ei tarvitse siirtyä, monella säästyykin useita tunteja viikossa. Se voi edistää ihmisten hyvinvointia, sillä työmatkat voivat aiheuttaa stressiä ja väsymystä.2

Joukkoliikennevälineillä tehtyjen työmatkojen väheneminen on myös vähentänyt tautitartuntoja. London School of Hygiene and Tropical Medicinen hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Euroopassa on saatettu välttyä sadoilta lisäkuolemilta myös ilmanlaadun parannuttua koronasulkujen aikana.6

Parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino


Kyselymme vastaajista 28 prosenttia kertoi, että yksi merkittävimmistä etätyön hyödyistä oli työn ja vapaa-ajan tasapainon paraneminen.1

Yhtä suuri osuus kertoi myös nauttineensa joustavan työajan tuomista hyödyistä.1 Kun työntekijät saavat itse suunnitella työaikataulunsa, he pystyvät esimerkiksi hoitamaan asioita tai lasten päiväkotikuljetuksia joustavammin.2

Etätyö ei kuitenkaan hyödytä vain työntekijöitä.

Parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino lisää todennäköisesti myös työntekijöiden sitoutuneisuutta, mikä vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta, parantaa tuottavuutta ja lisää innovatiivisuutta.2 Kyselyn tuloksissa tämän puolesta puhuu se, että neljännes vastaajista kertoi tuottavuutensa parantuneen.

Vaikka etätyön tekemisellä kiistatta on hyötyjä, siihen liittyy myös haasteita – sekä työnantajille että työntekijöille.

Työn ja vapaa-ajan ero hämärtyy uudessa normaalissa


Yksi merkittävimmistä etätyöhön liittyvistä haitoista on se, että kotona työskentelyn ja työpaikalla asumisen raja voi hämärtyä. Vuonna 2020 EU:ssa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että 28 prosenttia etätyötä tekevistä työskenteli vapaa-aikanaan joka päivä tai useita kertoja viikossa, kun vastaava luku lähityötä tehneillä oli 8 prosenttia.3

Kyselyssämme kävi myös ilmi, että työn luonteeseen ja työpaikan yhteydessä asumiseen liittyy omat haasteensa: 35 prosenttia vastaajista kertoi, että työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy, ja 36 prosenttia ilmoitti tekevänsä pidempiä päiviä, sillä työprojektit valuvat yksityiselämän puolelle.1

Jos yrityksissä ei kiinnitetä huomiota näihin asioihin, seurauksena voi olla työturvallisuus- ja terveysongelmia.

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa 2021 mietinnön oikeudesta olla tavoittamattomissa eli työntekijöiden oikeudesta kytkeytyä työajan ulkopuolella irti työtarkoituksiin käytettävistä viestintäkanavista, kuten sähköpostista. Muun muassa Belgiassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Irlannissa työntekijän oikeudesta olla tavoittamattomissa on jo säädetty lailla.

Yksinäisyyteen liittyvät riskit


Suurin etätyötä tekeviin kohdistuva riski on yksinäisyys.4

Eristyneisyyden tunteella voi olla vakavia seurauksia ihmisten henkiselle hyvinvoinnille, tuottavuudelle ja tiimin suorituskyvylle.4 Kyselyymme vastanneista 44 prosenttia ilmoitti merkittävimmäksi etätyön kielteiseksi vaikutukseksi vuorovaikutuksen puutteen työtovereiden ja asiakkaiden kanssa.1

On selvää, että yritysten on pyrittävä auttamaan työntekijöitään etätyöhön liittyvien kielteisten vaikutusten hillitsemiseksi. 

Työnhakijat odottavat joustavuutta


Entisen työmaailman perään haikailevia saattaa odottaa pettymys, sillä hybridityö näyttää tulleen jäädäkseen. Työn joustavuudesta on tullut tärkeä tekijä työnantajan valinnassa, sillä 40 prosenttia työnhakijoista ilmoittaa joustavuuden yhdeksi kolmesta tärkeimmästä kriteeristä uravalintoja tehdessään.5 Tämä luo melkoisia haasteita IT-päätöksentekijöille.

Hajautettujen tietojärjestelmien sujuvoittaminen


Kun yrityksen laitteet sijaitsevat hajallaan lukuisissa eri paikoissa, tietosuojasta huolehtiminen ei ole yhtä helppoa kuin toimistoympäristössä. Se hankaloittaa myös kustannusten hallintaa ja laitteiden käytön valvontaa.

Yksi ratkaisu on tulostuksenhallintapalvelu, joka auttaa yhdenmukaistamaan ja valvomaan työntekijöiden käyttämiä laitteita. Sen lisäksi, että se tarjoaa vahvan suojauksen verkolle, laitteille ja asiakirjoille, se myös mahdollistaa toimistoteknologian hajasijoittamisen, kustannusten hallinnan sekä etävalvonnan ja -ylläpidon riippumatta siitä, missä laitteet fyysisesti sijaitsevat.

Tutustu tulostuksenhallintaratkaisuihimme, jos haluat tietää, miten Brotherin tulostuspalvelut auttavat sinua hallinnoimaan paremmin laitteidesi hankintaa, ylläpitoa ja kustannuksia – ja auttaa yritystäsi menestymään tässä uudessa normaalissa tilanteessa.

 

Lähteet:

1.    Brotherin uusi normaali -kyselytutkimus, marraskuu 2021: tutkimukseen osallistui 936 pk-yritysten asiantuntijatehtävissä työskentelevää vastaajaa Euroopassa
2.    Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto: Etätyö covid-19-pandemian aikana sekä tautiin liittyvät riskit ja ehkäisystrategiat, helmikuu 2021  
3.    3. Eurofound: Industrial relations: Right to Disconnect in the 27 EU Member States, huhtikuu 2020
4.    Buffer: The 2020 State of Remote Work / fitforworksg.com: 4 Ways to Fight the Loneliness of Working From Home
5.    5. BusinessNewsDaily.com: Want Top Talent? Give Employees the Flexibility They Seek, marraskuu 2021
6.    Guardian.com: Better air in lockdown may have saved hundreds of lives in Europe, study finds, 26.1.2022Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun