Skannerin käyttöä liukuhihnalla

Reaaliaikaisen seurannan voima

Missä tilaukseni on? Brother kertoo viisi syytä, miksi reaaliaikainen näkyvyys nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa logistiikkaasi.

Erilaiset lähetysten seurantasovellukset ovat jo useimmille kuluttajille tuttuja. Niistä suurimmassa osassa lähetysten vaiheiden kirjaaminen perustuu QR- tai viivakoodeihin. Vaikka teknologia on vielä melko tuoretta, siitä on jo tullut hyvin suosittu. Se on vähentänyt pakettien tiedusteluja varmasti ainakin miljoonien tuohtuneiden puhelujen ja sähköpostien verran. Brotherin huippuluokan teknologialla voidaan tulostaa seurantakoodeja, joita ilman nämä seurantajärjestelmät eivät toimisi.

Vastaavat ratkaisut yleistyvät logistiikka-alalla muutenkin. 

Arvioidut toimitusaikalaskelmat ovat seurantamahdollisuuden ansiosta luotettavampia, mikä tuo hyötyjä niin lähettäjille, kuljetusyrityksille, varastoille kuin jakelukeskuksillekin, jotka pystyvät suunnittelemaan toimintaansa ja viestintäänsä paremmin ja välttämään odottamattomat viivästykset.

Mitä logistiikan reaaliaikainen seuranta on?

Logistiikan reaaliaikaisessa seurannassa kaikkea tavaraa ja kaikkia lähetyksiä voidaan seurata koko niiden toimitusketjun matkalta sekä kuljetusten että välivarastointien aikana. Aiemmin mahdollisuus tällaiseen seurantaan oli rajallinen ja saatavilla vain tietyissä lähetystiloissa.

Saumaton seurantamahdollisuus on edistänyt toimitusketjujen tehostamista monin tavoin. Useimmat edistyneet kuljetustenhallinta-alustat pystyvät nyt muuhunkin kuin vain ilmoittamaan poikkeuksista: ne antavat suosituksia siitä, miten poikkeustilanteissa kannattaisi toimia. Suositukset perustuvat räätälöityihin kriteereihin, jotka yritys ja sen kumppanit ovat sopineet keskenään.

Reaaliaikainen seuranta liiketoiminnan mahdollistajana

Vuonna 2021 julkaistussa artikkelissa arvostettu analytiikkayritys Gartner ennusti, että vuoteen 2023 mennessä 50 % maailman johtavista suuryrityksistä on investoinut logistiikan reaaliaikaiseen seurantaratkaisuun”1. Seurantateknologia on tuonut tietynlaista rauhaa logistiikka-alan valvomoiden ja toimistojen erittäin kiireiseen ja nopeatempoiseen työhön. Teknologia tarjoaa kuitenkin seurannan lisäksi myös muita mahdollisuuksia. Sen avulla logistiikkaan liittyvä päätöksenteko ja sen nopeus voivat mullistua ennennäkemättömällä tavalla.

Viisi tapaa, joilla logistiikan reaaliaikainen seuranta edistää liiketoimintaprosessien tuottavuutta

Parempi reaaliaikainen seuranta tarjoaa useita mahdollisuuksia tehostaa tavarakuljetuksia.

1. Parempaa päätöksentekoa

Reaaliaikaisen seurannan myötä poikkeustilanteisiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin. Ilmoitukset poikkeustilanteista saadaan reaaliaikaisesti, eikä toimitusketjun seurannassa ole katkoja, jotka viivästyttäisivät ilmoitusten saamista. Maailmanlaajuinen monialayhtiö Nestlé kertoi, että seurantaratkaisun myötä sen asiakastyytyväisyys ja palvelutasot paranivat, manuaalisen työn määrä vähentyi ja vakaus lisääntyi2. Ratkaisu mahdollistaa muun muassa kuljetusajoneuvon uudelleenreitityksen, tilamuutokset ja saapumisaikavälin varausten muutokset. Nämä kaikki voivat auttaa säästämään aikaa ja rahaa. Samalla ne auttavat pitämään toimitusvarmuusluvut (OTIF) paremmalla tasolla, ja nämä luvut ovat usein tärkeässä asemassa lähettäjien, kuljetusyhtiöiden ja asiakkaiden välisissä sopimuksissa.

2. Sujuvampaa toimintaa

Nopeatempoisessa logistiikka- ja varastotoiminnassa, jossa luonnostaan syntyy yllättäviä viivästyksiä ja pullonkauloja, kaikki päivän tai päivittäisen työn suunnittelua helpottava tieto on suuri apu. Kun arvioidut toimitusaikatiedot ovat luotettavia ja saadaan hyvissä ajoin, kaikki asianosaiset saavat ajantasaista tietoa, ja prosesseja ja tavaran liikkumista voidaan hallita paremmin, jolloin yllättävät tilanteet eivät sysää logistiikkaketjua raiteiltaan. Täsmälliset arvioidut toimitusajat mahdollistavat paremman päivittäisen paikallislogistiikan hallinnan muualla kuin lastauslaitureilla, jolloin henkilöstöresursseja ja varastoliikennettä voidaan kohdentaa ja optimoida kustannustehokkaasti. Datan tarjoama selkeä todistusaineisto mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon, joka auttaa tunnistamaan toistuvien pullonkaulojen juurisyitä nopeammin.

3. Lastauslaiturien tai -pihojen optimointi

Luotettavat arvioidut toimitusajat ja viivästymisilmoitukset mahdollistavat paremman suunnittelun ja pidemmät reagointiajat. Jos varastolle saapuu samaan aikaa useita erikokoisia ajoneuvoja, lastauslaiturien osoittaminen niille voi olla hankalaa. Tähän järjestelmä tuo luotettavuutta. Ajoneuvojen purku- ja kuormausajat lyhenevät, jolloin kuljettajien odotusaika vähenee, mikä säästää sekä kuljettajan työaikaa että kustannuksia.

Saksan Hampurissa toimiva terästeollisuuden yritys ArcelorMittal kertoo asiakastarinassaan, että sen reagointiajat lyhenivät 90 % ja ajoneuvojen odotusajat 30 %.

 

4. Tehokasta kuljetusten hallintaa

Kuljetusten hallinnassa on kyse tavaran liikuttelusta lähettäjien ja asiakkaiden välillä maanteillä (ja muilla kuljetustavoilla) ja solmukohdissa, kuten varastoissa ja logistiikkakeskuksissa. Ne yritykset, jotka pystyvät parhaiten hallitsemaan viivästyksiä, pystyvät myös pienentämään niistä ja hiilidioksidipäästötavoitteiden täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.

”Reaaliaikaisen seurannan myötä asiakkaiden ja sisäisten tilausten tilakyselyt ovat vähentyneet 40 %, mikä on pienentänyt henkilöstökustannuksia sisäisessä myynnissä ja kuljetussuunnittelussa”, toteaa mineraalivillaan ja eristeisiin erikoistuneen Saint-Gobain Isoverin kuljetushallintajohtaja asiakastarinassa.

5. Pienemmät maksut ja vähemmän sakkomaksuja  

Kun kontit joutuvat odottamaan satamissa tai ne päästään palauttamaan vuokraajille sovittua myöhemmin, lähettäjille ja kuljetusyhtiöille koituu kustannuksia, joilta ne luonnollisesti haluavat välttyä. Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa myös kunkin kontin täsmälliset sijainti-, aikataulu- ja viivästysilmoitukset, jotka näkyvät kaikille asianosaisille. Se tarjoaa kuljetusyhtiölle mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin mahdollisuuksien mukaan.

Päätelmät: Seuranta perustuu luotettavuuteen

Seuranta on todistetusti liiketoimintaa edistävä tekijä, ja sillä voi tulevaisuudessa olla entistäkin tärkeämpi rooli, erityisesti kun yritykset pyrkivät tehostamaan kuljetuksia pienentäessään hiilidioksidipäästöjä.


Asiaan on kuitenkin myös toinen tärkeä näkökulma: seuranta on hyödyllistä vain, jos voidaan aukottomasti luottaa siihen, että seurattava lähetys tai paketti on oikea ja menossa oikeaan määränpäähän oikeaan aikaan. Se puolestaan edellyttää, että datan lähde on luotettava. Kun seurantaa tehdään yksittäisten kuormalavojen, laatikoiden, konttien tai pakettien tasolla, etiketin tietojen tarkkuus ja luotettavuus sekä itse etiketin, viivakoodin tai RFID-tunnisteen laatu ovat ratkaisevia, jos seurannasta halutaan todella saada hyötyä maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa.


Tällä matkalla Brother on avainasemassa. Tiedämme, että luotettavien ja laadukkaiden etikettien tulostaminen on tärkeä osa sujuvasti toimivaa logistiikkaa. Tiedämme kuitenkin myös, että johtajat eivät halua käyttää liikaa aikaa tai energiaa etikettitulostuksen pohtimiseen. Me olemmekin täällä etikettejä varten heidän puolestaan. Keskitymme tuottamaan äärimmäistä tarkkuutta, luotettavuutta ja laatua jokaisella tulostuskerralla.


Lue lisää siitä, miten Brother toimii etikettien hyväksi

Lähde:

1. Artikkeli: Gartner Predicts The Future of Supply Chain Technology, April 2021

2. Asiakastarina: How Nestlé is using real-time visibility to manage supply chain disruptions, Sixfold, 2022

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun