1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Ympäristö
  6. 2021
  7. Digimuutos ja vastuullisuus: Kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun tärkeys
Lasinen maapallo sammalmättäällä

Digimuutos ja vastuullisuus: Kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun tärkeys

Vastuullisuus on muutakin kuin vain digimuutoksen sivutuote, sillä ne limittyvät toisiinsa monella tasolla ja ruokkivat aidosti toisiaan.

Vastuullisuus on muutakin kuin vain digimuutoksen sivutuote, sillä ne limittyvät toisiinsa monella tasolla ja ruokkivat aidosti toisiaan. 
Suurista kustannussäästöistä sekä suorituskyky-, käyttöikä- ja ympäristöhyödyistä huolimatta digimuutoksen tahtia saattaa suitsia se, että sen toteuttaminen koetaan monimutkaiseksi. Vastuullisuutta taas on vaikeaa määritellä selkeästi, erityisesti teknisten tuotteiden osalta. 

Brother auttaa yrityksiä luomaan pitkän aikavälin teknisiä suunnitelmia, jotka tehostavat tuottavuutta ja pienentävät kustannuksia. Brother onkin julkaissut yritysten tueksi sarjan digimuutoksen raportteja.
Raporttisarjan kantava teema on vastuullisuus, ja erityisesti kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun tärkeys. Muokataksemme yritysmaailman ajattelua ja kehittääksemme yritysten hankintaa päätimme selvittää, miten nämä kaksi tärkeää käsitettä liittyvät toisiinsa. 

 

Sidoksissa toisiinsa: digimuutos ja vastuullisuus

Kun toteutettavan digimuutoksen yhteydessä käynnistetään vastuullisuushankkeita, tulokset voivat olla kannattavia sekä yrityksille että ympäristölle. Esimerkki: siirtämällä tekniset palvelut pilveen yritykset voisivat säästää rahaa, vähentää palvelimien määrää 77 % sekä pienentää sähkönkulutusta 84 % ja hiilidioksidipäästöjä 88 % 1
Aidoimmillaan digimuutos tarkoittaa tuottavuuden, tehokkuuden ja dataan liittyvien prosessien kehittämistä. Digimuutosta ja vastuullisuutta tukevat älykkäät, toisiinsa yhteydessä olevat järjestelmät, joiden avulla päästään kohti muita kuin taloustavoitteita, esimerkiksi hiilidioksidipäästö- ja jätteenkäsittelytavoitteita.
Vastuullisuudesta tulee tulevina vuosina yhä merkittävämpi teema maailmanlaajuisessa politiikassa ja yritysmaailmassa. Sen myötä asiakkaat, lainsäätäjät, toimitusketjut ja jopa talouselämä edellyttävät yrityksiltä entistä enemmän. Vastuullisuus- ja eettisyysraportoinnista on jo tullut arkipäivää Suomessa. Sen myötä harkiten hankittujen huippujärjestelmien monimutkaiset tiedonlouhintaominaisuudet nousevat arvoon arvaamattomaan.

 

Kokonaisvaltainen elinkaariajattelu – mahdollisuus vastuulliseen tulostuksen hankintaan

Yritysten vastuullisuustavoitteet ovat usein hyvin kunnianhimoisia. Ne on myös liitetty vahvasti yrityksen hankintaprosesseihin. Yrityksen kokonaisvastuullisuus voi kuitenkin heikentyä, jos sen toimistolaitetilastoinnissa keskitytään pääasiassa laitteiden käyttöikään.
Toimistolaitteiden, kuten tulostimien, hankintakriteereissä tulisi ottaa huomioon myös yrityksen vastuullisuustavoitteet. Kattavaan tulostuksen hankinnan tarkastuslistaan tulisikin sisältyä myös laitteiden muiden elinkaarivaiheiden kuin käytön vaikutukset: valmistus, kuljetus, pakkaus, kierrätysohjelmat ja valmistajan yhteiskuntavastuuohjelmat.

71 % pk-yrityksistä on sitä mieltä, että laitteiston koko elinkaaren vastuullisuus on tärkeää arvioida, jotta saadaan selville laitteen todelliset ympäristöominaisuudet 2. Seuraava askel kohti tehokkaiden laitteiden hankintaa onkin kokonaisvaltainen elinkaariajattelu. Tutustu kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun merkitykseen ja vastuullisen tulostamisen mahdollisuuksiin lukemalla digimuutoksen toteuttamisen raportti. 

 Office of the future image depicting skyscrapers in a city business district from the ground looking up to the sky during the day

Pitkän aikavälin ajattelu – digimuutos ja ympäristöystävällinen tulostaminen

Joissakin yrityksissä digimuutokseen saatetaan suhtautua varauksellisesti, sillä se voi vaikuttaa monimutkaiselta. Yksinkertaistettuna onnistunut digimuutos on kuitenkin mahdollista saavuttaa toteuttamalla hankinta paremmin, pitkäkestoisemmin ja hankkimalla keskenään yhteentoimivia laitteita ja ohjelmistoja. 

Vastuullisiin tulostuskäytäntöihin pyrkivät yritykset ja yksityishenkilöt ovat jo ottaneet omakseen värikasettien kierrättämisen ja aitojen, uudelleenvalmistettujen värikasettien käyttämisen. Seuraava looginen askel kohti kokonaisvaltaista elinkaariajattelua ja ekotulostinta on, että jokainen tulostin pyritään pitämään toiminnassa mahdollisimman pitkään. Näin siitä saadaan suurin vastuullisuushyöty ja sijoitukselle paras tuotto.

Tärkein tapa, jolla yritykset voivat pidentää tulostimiensa käyttöikää ja saavuttaa vastuullisen tulostamisen tavoitteensa, on korjauttaa rikkoontuneet osat koko koneen uuteen vaihtamisen sijaan. Modulaariset laitteet, joiden osia voidaan korjata ja vaihtaa ja tekniikkaa päivittää, voivat kestää käytössä pidempään ja toimia sekä digimuutoksen että ympäristöystävällisen tulostamisen välineinä. 

 

Yrityksen pysyvä muutos

Tekniikka kehittyy jatkuvasti. Siksi hankinnassa on erityisen tärkeää omaksua kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin ajattelu. Se on yhtä tärkeää kuin johtavien järjestelmien ylläpitäminen. 

Jos digimuutossuunnitelmien ensisijaisena tavoitteena on tuleva joustavuus, niissä tulisi korostaa vastuullisuutta ja kokonaisvaltaista elinkaariajattelua. Se parantaa yrityksen toimistolaitteiden hankintastrategiaa ja vähentää yrityksen ympäristövaikutusta. 

Pitkän aikavälin suunnitelman avulla yritys pystyy nauttimaan digimuutoksen ja vastuullisuuden hyödyistä parhaiten, sillä se pääsee omakohtaisesti kokemaan niiden toisiaan ruokkivan voiman.

Entä mitkä sitten ovat todelliset hyödyt yritykselle? Tehokkaat järjestelmät, toisiinsa yhteydessä olevat tiedot, paremmat liiketoimintatiedot ja tietenkin jatkuvasti paraneva ympäristötoiminta, jotka kaikki ovat omiaan lisäämään asiakastyytyväisyyttä. Ne luovat paitsi hyvää asiakaskokemusta myös erinomaista brändi-imagoa. 
Siihenhän jokainen yritys pyrkii.

Lataa digimuutossarjamme vastuullisuusraportti ja luo yrityksellesi vastuullinen hankintastrategia. 
Miten Brother voi auttaa yritystäsi täyttämään ympäristöystävällisen tulostuksen tavoitteensa ympäristövastuullisen tulostuksen hankinnan avulla? Lue, miten luomme muutosta parempaan. 

 

 

1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Lue lisää aiheesta Ympäristö

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun