1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Ympäristö
  6. 2022
  7. Yhteiskuntavastuu ja sen hyödyt yrityksen liiketoiminnalle
sieviete iet pa ce'lu ar telefonu rokās

Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa ja miksi yrityksesi kannattaa harjoittaa sitä?

Jokainen yritys on osa yhteisöä, jossa se toimii. Yritykset luovat työpaikkoja ja vaurautta, ja ne voivat tehdä yhteisölle hyvää myös edistämällä yhteiskunta- ja ympäristömuutosta.

Eri puolilla maailmaa hallitukset ja yhteiskunnalliset instituutiot työskentelevät säilyttääkseen ihmisten luottamuksen1. Yrityksillä on nyt hyvä tilaisuus täyttää ihmisten kokema sosiaalinen tyhjiö ja muutostarve tarttumalla asiakkaalleen tärkeisiin asioihin.  

Tutkimuksen mukaan yritysten yhteiskuntavastuu (CSR) ei ole pelkkää sanahelinää2, vaan yrityksen myönteinen vaikutus yhteiskuntaan voi edistää yrityksen kasvua yhtä paljon kuin muutkin liiketoimet.

Mitkä ovat yhteiskuntavastuun liiketoiminnalliset hyödyt?

 

1. Yhteiskuntavastuulla on positiivinen vaikutus yrityksesi maineeseen

Yrityksen yhteiskuntavastuun ja maineen välillä on todistetusti yhteys. Valitessaan kahden mahdollisen toimittajan välillä asiakas valitsee sen, jonka maineeseen hän luottaa enemmän.11

Voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla yhteiskuntavastuu on merkittävä erottautumiskeino, sillä asiakkaat valitsevat mieluummin yrityksen, jonka kanta yhteiskuntavastuuseen vastaa heidän ydinarvojaan ja mieltymyksiään. Itse asiassa 90 prosenttia kuluttajista kertoo olevansa valmiita tekemään ostopäätöksen sen perusteella, mikä tuotemerkki edustaa heille tärkeää asiaa.3

2. Yhteiskuntavastuu parantaa yrityksesti rekrytointia, työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta

Tutkimuksen mukaan tehokkaat yhteiskuntavastuuohjelmat sitouttavat työntekijöitä, mikä parantaa työmotivaatiota ja työntekijöiden pysyvyyttä. Se myös johtaa suurempaan työtyytyväisyyteen ja tuottavuuteen.4

Jopa 64 prosenttia milleniaaleista ei omien sanojensa mukaan halua työskennellä yrityksessä, jolla ei ole vahvaa otetta yhteiskuntavastuuseen ja 83 prosenttia kertoo, että he ovat uskollisempia yritykselle, joka auttaa heitä vaikuttamaan yhteiskunta- ja ympäristöasioihin.5

Nuoret ihmiset työskentelevät mieluummin yrityksissä, jotka kantavat yhteiskuntavastuunsa. Lisäksi kolme neljäsosaa kertoo, että olisi valmis työskentelemään pienemmällä palkalla, jos yritys toimii yhteiskuntavastuullisesti.6

3. Yhteiskuntavastuu parantaa asiakasuskollisuutta

Kun yhteiskuntavastuun arvot ovat oleellinen osa yrityksen strategiaa, se parantaa asiakasuskollisuutta.7  

Markkina- ja kuluttajatietoyritys Statistan raportin mukaan 70 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että he ovat uskollisempia yrityksille, jotka ovat valmiita esittelemään yritysvastuullisen toimintansa tuloksia.8

Erityisen tärkeää tämä on pandemian jälkeisessä maailmassa, jossa asiakkaiden ostohaluja ohjaavat muutkin asiat kuin vain hinta ja laatu. Itse asiassa asiakkaat eivät ainoastaan hylkää yrityksiä, jotka eivät tue heidän arvojaan, vaan he ovat myös valmiita maksamaan enemmän yrityksille, jotka tukevat heidän arvojaan.9

4. Yhteiskuntavastuu lisää yrityksen sosiaalista ja taloudellista arvoa

Viime kädessä yritykset, joilla on vahvaa näyttöä yhteiskuntavastuullisesta toiminnasta houkuttelevat asiakkaita, joille hintajoustolla on vähemmän merkitystä. Käytännössä asiakkaat siis valitsevat mieluummin kalliimman tuotemerkin, joka lisää yhteiskunnallista arvoa, kuin halvan, joka ei sitä lisää.3

Markkinatutkimusyritys Nielsenin tutkimus osoitti, että kuluttajista lähes kaksi kolmesta on valmis maksamaan enemmän tuotteista ja palveluista, joiden valmistaja on sitoutunut tuottamaan yhteiskunnallista arvoa. Tämä valmius maksaa enemmän koski kaikkia tuloryhmiä ja edusti enemmistön näkemystä kaikissa ikäryhmissä.10

Me Brotherilla suhtaudumme yhteiskuntavastuuseemme vakavasti

Jotta yrityksen yhteiskuntavastuu koetaan aitona, sen tulee perustua aitoon sitoutumiseen. Me Brotherilla uskomme arvojemme mukaisten kohteiden tukemiseen ja yhteiskuntavastuu on osa yritysfilosofiaamme ydintä.

Brother on vuodesta 2009 tukenut voittoa tavoittelematonta Cool Earth -järjestöä, joka tukee sademetsissä asuvia yhteisöjä eri puolilla maailmaa. Yhteistyömme on auttanut suojelemaan 27 miljoonaa puuta, jotka varastoivat yli 37 miljoonaa tonnia hiiltä.

Eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat toimistomme tukevat Cool Earth Eco-Rewards -aloitetta keräämällä ja kierrättämällä asiakkaiden värikasetteja. Näin vähennämme jätteen määrää, pienennämme yrityksemme ympäristövaikutusta ja annamme elintärkeää rahoitusta Cool Earthille.

Lue infograafistamme lisää Brotherin pitäaikaisesta kumppanuudesta Cool Earthin kanssa.Lähteet:

1. Edelman: "2021 Trust Barometer" - 2021
2. SSRN: "CSR Performance and the Economic Value of Innovation" -  April 2020/October 2021
3. StampMe.com: "How Can Corporate Social Responsibility Impact Loyalty Programs?" - November 2019
4. emerald insight: "Corporate social responsibility impact on talent retention among Generation Y" - October 2020
5. Forbes: "The Power Of Purpose: The Business Case For Purpose" May 2020
6. sustainablebrands.com: "3/4 of Millennials Would Take a Pay Cut to Work for a Socially Responsible Company"
7. tandfonline.com: "The effects of corporate social responsibility on consumer loyalty through consumer perceived value" - May 2018
8. Statista: 'As a consumer, are you more loyal to a product of a company that showcases a corporate social responsibility (CSR) policy?' - July 2021
9. www.accenture.com: "Life Reimagined: Mapping the motivations that matter for today’s consumers" - 2021
10. marketingcharts.com/Nielsen: "Will Consumers Pay More For Products From Socially Responsible Companies?" – 2015
11. smartinsights.com: "Consumers are increasingly trusting brands that take a stance" - September 2019

Lue lisää aiheesta Ympäristö

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun