Nainen istuu tuolissaan toimistossa ja pohtii digitaalisuutta

Tulevaisuuden toimisto: muuttuva työvoima

Työskentelytapamme ovat tähän asti olleet aiempien sukupolvien juurruttamien tapojen mukaisia. Väestörakenteen ja kulttuurin muuttuessa tälläkin saralla syntyy kuitenkin uudenlaisia vaatimuksia.

 

Kun suuret ikäluokat väistyvät työelämästä millenniaalien ja Z-sukupolven tieltä, itsensätyöllistämisen, sukupuolten tasa-arvon sekä vanhempainvapaiden jakamisen kaltaiset ilmiöt rantautuvat toimistoihin ja muuttavat työskentelytapoja pysyvästi. 

Vapaudenkaipuu luo kehitystä

Vuosina 1980–2000 syntynyt millenniaalien sukupolvi vaikuttaa suuresti työskentelytapoihimme, ja heidän osuutensa työvoimasta nousee yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä1. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle millenniaalit nousevat johto- ja hallitustehtäviin, ja samaan aikaan vuosina 2000–2009 syntyneiden Z-sukupolven edustajien osuus työvoimasta kasvaa.

Nämä nuoret diginatiivit ovat kasvaneet internetin, tablettien ja älypuhelimien aikakaudella ja odottavat työpaikoilta digitaalisuutta. He elävät ”heti mulle kaikki tänne” -kulttuurissa. Tämän sukupolven digitottumukset eivät kuitenkaan ole ainoa työpaikkoja muuttava tekijä. Nämä nuoret ovat työntekijöinä yrittäjähenkisiä ja riskinottohaluisia. He eivät pidä rajoituksista ja nauttivat diginomadina työskentelystä. He eivät pelkää haastaa vanhanaikaisia prosesseja, mikä onkin tärkeää tulevaisuuden toimiston huippuunsa virittämisen kannalta.

Nuorten sukupolvien työskentelytavat leviävät laajemmalle myös kulttuurin muutoksen vuoksi. Elämä on vapaampaa, ihmisoikeuksista on säädetty laeilla ja vaihtoehtoiset elämäntavat ovat nousussa. Työn joustavuuden ja paremman teknologian kaipuu lisää itsensätyöllistämisen suosiota ja kiihdyttää etätyöratkaisujen kehitystä.

Teknologia tarpeiden tyydyttäjänä

Väestörakenteen ja kulttuurin muutos lisää halukkuutta ottaa käyttöön teknologiaa, luoda yhteyksiä ja käyttää mukana pidettävää teknologiaa. Siksi myös tarve kehittää teknologiaa lisääntyy.

Jäykät työrakenteet ovat jo nyt purkautumassa. Kehitys vie meitä kohti virtuaaliyhteydessä olevaa ekosysteemiä, jossa ydinasemassa ovat älylaitteet, tietoturvalliset pilviratkaisut ja liikkuvuus. IT-järjestelmät ovat yhteydessä älykkäisiin toimistolaitteisiin (monitoimilaitteisiin), ja laitteita voidaan ohjata iPrint&Scanin kaltaisilla sovelluksilla

Uusi työntekijälaji – mitä työnantajien pitää tietää

Työntekijät, jotka eivät osaa lukea muutoksia ja pitäytyvät vanhanaikaisissa, ei-teknisissä prosesseissa, menettävät vähä vähältä houkuttelevuuttaan työmarkkinoilla.

Nuoremmat ja joustavammat työntekijät eivät juuri perusta hierarkioista tai koko työuran kestävistä työsuhteista saman työnantajan palveluksessa, vaan vaihtavat työpaikkaa tiheästi. Lisäksi nuoret työntekijät ja erityisesti itsensätyöllistäjät ryhtyvät todennäköisemmin myös yrittäjiksi.

Siksi työnantajien tulee laatia tehtävänkuvaukset ja rekrytointiprosessit harkiten. Työsuhteen tulee tarjota hyviä etuja, joustavuutta, teknologiaa sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön ja uralla etenemiseen.

Tämä uusi työntekijälaji suhtautuu intohimoisesti myönteisiin muutoksiin. Siksi laadukkaat yhteiskunta- ja ympäristövastuuohjelmat ovat välttämättömiä, jotta nämä työntekijät pysyvät tyytyväisinä.

Työtehtävien laatiminen näiden uusien väestötrendien mukaisiksi ei kuitenkaan välttämättä riitä. Lisäksi voi olla tärkeää tehdä muutoksia itse työpaikkaan. Tulevaisuuden työtehtävät houkuttelevat työntekijöitä tehokkaammin, jos yrityksillä on tarjota nykyaikaisia työtiloja, hyviä vastuullisuusohjelmia ja perheille sopivia ympäristöjä.

Millenniaaleja ja Z-sukupolven edustajia ajatellen laaditut tehtävänkuvaukset ja suunnitellut työtilat voivat olla viisastenkivi, joka saa yrityksen nousuun.

1 Quocirca Print 2025: Millennial’s Matter report (www.print2025.com
2 https://www.ft.com/content/c93ed9b6-87b2-11e5-90de-f44762bf9896

 

Lue lisää aiheesta Innovaatiot

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun