1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Innovaatiot
  6. 2022
  7. Miksi automaatioratkaisut ovat avain verkkokaupan menestykseen?
Kvinna i bygghjälm på ett lager

Miksi automaatioratkaisut ovat avain verkkokaupan menestykseen?

Parin viime vuoden aikana kontaktittoman asioinnin vaatimukset ja kuluttajien mieltymykset ovat kiihdyttäneet verkkokauppaa ja vähittäiskaupan monikanavastrategioita.

 

Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin mukaan verkkokaupan myynti koko maailmassa oli 23,4 biljoonaa euroa. Verkkokaupan osuus kaikesta vähittäiskaupasta kasvoi 16 prosentista 19 prosenttiin vuonna 2020. Pandemia on saanut kuluttajat siirtämään ostoksensa verkkoon ja kasvattanut kotiinkuljetusten määrää. Jotta vähittäiskaupan toimijat pystyvät hallitsemaan lisääntyneitä tilausmääriä, automaatioratkaisujen suosio on kasvanut.

Verkkokaupan yleistymisen myötä asiakkaat ovat myös alkaneet odottaa myyjiltä monikanavaista joustavuutta.

Monikanavaisen toiminnan joustavuus edellyttää automatisoitua varastologistiikkaa

Vähittäiskaupan ja logistiikan ekosysteemit edellyttävät dynaamisia teknologiaratkaisuja, jotta toimitusketjun läpinäkyvyys tuotannosta ostopaikkaan säilyy. Strategiset teknologiainvestoinnit varastoautomaatioon tuovat hyötyjä erityisesti monikanavaisessa toimitusketjussa, joka on luonteeltaan monimutkaista.

Verkkotilausten kasvu ja työvoimapula ovat aiheuttaneet vähittäiskaupalle paineita, joihin automaatioratkaisut voivat tuoda helpotusta. Asiakkaat odottavat saavansa tilauksensa kahdessa päivässä tai jopa samana päivänä. Siksi automaatioratkaisut, kuten robotit ja tekoäly, voivat auttaa kuromaan umpeen varaston operatiivisia ja tuotannollisia kuiluja.

Toinen ongelma on varastotyöntekijöiden suuri vaihtuvuus. Siksi työnkulkuja on tärkeää optimoida automaation avulla: viime kädessä automaatio auttaa parantamaan kannattavuutta vähentämällä keräilyvirheitä sekä lisäämällä työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Pylväsdiagrammi osoittaa liikenne- ja logistiikka-alan VDC-tutkimuksen tulokset.

Miksi vähittäiskaupan yritysten tulisi arvioida automaatioratkaisujaan?

Vähittäiskaupan toiminnassa on monenlaisia operatiivisia haasteita, jotka liittyvät varastomäärien täsmällisyyteen, tuotteiden saatavuuteen seurantaan, varastotilan hyödyntämiseen ja keräilyn optimointiin. Nämä kaikki aiheuttavat tehottomuutta ja pidentävät toimitusaikoja. 

Johtava automaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun (AIDC) sekä yritysmaailman mobiiliteknologian asiantuntijaorganisaatio VDC Research Group teki hiljattain tutkimuksen, johon vastasi yli 240 varastoalan yritystä. Tutkimuksesta käy ilmi, että tärkeimmät varastotoiminnan tehostamiseen tähtäävät aloitteet yrityksissä ovat seuraavat:

•    varastokapasiteetin lisääminen (44.4%),
•    ajantasaisen lähettämisen parantaminen (41.9%),
•    virheettömien toimitusten osuuden kasvattaminen (41.5%)

VDC:n Warehouse Trends -tutkimuksessa kävi myös ilmi, että tärkeitä varastotoiminnan kehittämisen mittareita ovat työvoiman optimointi, palautusten hallinnan kehittäminen ja virheistä johtuvien kustannusten pienentäminen. Väärin merkittyjen tuotteiden, heikkolaatuisten viivakoodien ja vahingoittuneiden etikettien kaltaisten merkintävirheiden vähentäminen on yhä ratkaisevan tärkeää toimitustehokkuuden ja kannattavuuden parantamisen kannalta, sillä lukukelvottomista viivakoodeista ja lavatietojen käsinsyötöstä aiheutuvat takaisinveloitukset ja rangaistusmaksut ovat 10 000–20 000 dollaria.     

Lisäksi VDC:n tutkimuksesta käy ilmi, että yrityksissä odotetaan lähetysmäärien kasvavan, mutta vain 55 % vastaajista ilmoitti odottavansa työntekijöiden määrän kasvavan. Kun tuoteartikkelien määrä ja varastoliikenne kasvavat samalla ajanjaksolla, yritysten on pystyttävä maksimoimaan tuottavuus automaation avulla. 

Automaatioratkaisut vaihtelevat tuottavuutta tehostavista roboteista kuljetusreittejä optimoiviin ohjelmistotyökaluihin. Tällaiset ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta yritykset selviytyvät odotettavissa olevasta tilausmäärien kasvusta.

Lisäksi on tärkeää hyödyntää pilvipalveluja, sillä tulostimien ja skannerien on syötettävä tietoa saumattomasti varastonhallintajärjestelmiin ja analytiikkatyökaluihin.

Lämpötulostuksesta hyötyjä varastotoimintaan

Pylväsdiagrammi esittää liikenne- ja logistiikka-alan VDC-tutkimuksen tuloksia.

Automaattisen tunnistuksen ratkaisut, kuten lämpökirjoittimet ja viivakoodiskannerit, ovat osoittautuneet välttämättömiksi välineiksi varastotoiminnan tukemisessa ja työntekijöiden tehokkuuden parantamisessa. Viivakoodietiketit ovat yhä oleellinen osa varastotoimintaa ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä, sillä ne ovat kustannustehokkain menetelmä tuotteiden ja tilausten seurantaan. 

Kun käyttöön otetaan kannettavia ratkaisuja, kuten kannettavia skannereita ja tulostimia, trukkeihin asennettavia tabletteja ja tulostimia, ääniohjattuja keräilyjärjestelmiä ja mobiilitietokoneita, työntekijöiden tehokkuus paranee, sillä heidän kätensä jäävät vapaiksi eikä työskentely rajoitu enää kiinteisiin työpisteisiin. 

Monikanavalaajentumisen tueksi tarvitaan vankat tulostus- ja skannausjärjestelmät. Suurimmista varastoista lähtee päivittäin asiakkaille tuhansia tuotteita. Tällainen toiminta vaatii lisätulostimien saumatonta integraatiota, jotta varaston toiminta pysyy mukana pakettimäärien kasvussa. Siksi plug and play -valmius on elintärkeä ominaisuus ja voi mullistaa verkkokaupan ja monikanavajärjestelmien dynamiikan. Lisäksi varastojen on voitava luottaa etikettitulostimiin, sillä lyhytkin käyttökatko voi viivästää toimituksia. Yritykset tarvitsevatkin etikettitulostuksen optimoinnissa laatua, At your side -palvelua ja ennaltaehkäisevää huoltoa, työskentelipä yritys suoraan valmistajan tai kanavakumppanin kanssa.

Näin lämpötulostus tukee varastoautomaatiota

Monissa yrityksissä on otettu käyttöön automaatioratkaisuja, jotka ovat tuoneet helpotusta tärkeisiin työnkulkujen haasteisiin, kuten keräilyvirheisiin, varastosaldojen epätarkkuuteen sekä tuotteiden ja lähetysten seurantaan. Robotiikka, tekoäly, lohkoketjuteknologia ja RFID-teknologia ovat tulleet avuksi toimitusten ketteryyden ja työntekijöiden käytettävyyden optimoinnissa.

VDC:n kyselyyn vastanneista 44,5 % tunnisti varaston tehokkuuden kehittämisen tärkeimmäksi automaatioinvestointien ajuriksi ja 36,4 % puolestaan ilmoitti tärkeimmäksi automaation lisäämisen syyksi strategisen työvoimasuunnittelun tarpeen. Vahvin automaation ajuri on kuitenkin tarve pysyä kasvavien verkkotilausmäärien tasalla sekä nopeuttaa toimituksia, keräilyä ja hyllyjen täydentämistä. Siksi strategiset teknologiainvestoinnit tehostavat operatiivista läpinäkyvyyttä tärkeimpiin suorituskyvyn mittareihin ja auttavat ratkomaan toimittamisen pullonkauloja.

Olitpa aikeissa ottaa käyttöön robotiikkaa tai tekoälyä toimituskeskuksessa, kaikki varastotoiminta perustuu yhä viivakoodeihin. Viivakoodit luetaan tilausten keräilyn yhteydessä ja niitä käytetään sijaintitietojen merkitsemisessä varastonhallintajärjestelmään. Se edellyttää dynaamisia tulostusratkaisuja, jotta voidaan välttyä merkintävirheiltä ja huolehtia tilausten keräilystä täsmällisesti. Siksi vankat kannettavat, pöytämalliset ja teollisuustasoiset etikettitulostimet kaikissa varaston tiloissa tukevat automaatiostrategioita, parantavat tuottavuutta ja viime kädessä myös kannattavuutta. 

Lisäksi varastoissa tarvitaan skaalautuvia ja helposti integroitavia ratkaisuja. Nykyiset lämpötulostinsarjat auttavat varastoja pysymään kasvavien pakettimäärien ja tarratulostustarpeiden tasalla. Varaston tehokkuutta parantaakseen yritysten kannattaa päivittää tulostus- ja skannausratkaisunsa pilviyhteensopiviin ja yritystason ohjelmistotyökaluja sisältäviin malleihin. 

Haluatko tietää, miten yrityksesi pärjää suhteessa kilpailijoihin? Tutustu tärkeään teknologiaan, johon vähittäiskaupan toimijoiden pitäisi investoida.

Jos tarvitset lisätietoja siitä, miten voit ottaa käyttöön tai optimoida tulostustekniikan varastossasi, ota yhteyttä. Asiantuntijatiimimme auttaa sinua mielellään.

 Lue lisää aiheesta Innovaatiot

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun