1. Etusivu Brother
 2. Yritysratkaisut
 3. Brotherin resurssikeskus
 4. Blogi
 5. Innovaatiot
 6. 2022
 7. Lämpötulostimet tehostavat monikanavaisia tuotetoimituksia
A male delivery driver is holding a cardboard box

Lämpötulostus parantaa monikanavaisten ratkaisujen toimitustehokkuutta

Monikanavaisen vähittäiskaupan ratkaisut ovat pandemian aikana kehittyneet ja yritykset tarjoavat kuluttajille joustavampia ostomahdollisuuksia. Mutta mitkä ovat tämän osa-alueen tärkeimmät kehitysaskeleet, joista on hyvä olla tietoinen?


Kontaktittomien ostokokemusten kasvava kysyntä on synnyttänyt erilaisia palveluja, kuten verkkotilausten kontaktittomat myymälänoudot, lähetykset myymälästä ja kotiinkuljetukset.  

Pandemia on kiihdyttänyt kontaktittomien toimitusvaihtoehtojen käyttöönottoa, ja yhä useampi yritys tarjoaa mahdollisuutta noutaa verkkotilaukset myymälästä tai myymälän yhteydessä olevista noutoautomaateista. Automaattisen tunnistuksen ja datankeruuteknologian johtavan asiantuntijaorganisaatio VDC Research Groupin mukaan yli 75 % runsaasta sadasta tutkimukseen vastanneesta vähittäiskapan toimijasta on ottanut käyttöön kontaktittomat myymälänoudot, verkkokauppaostosten kotiinkuljetukset ja verkkotilausten noudot myymälästä.
Graafisessa kuviossa esitetään Brotherin VDC-tutkimuslaitokselta kerättyjä tietoja kuljetus- ja logistiikka-alan tilasta.

Kivijalkayritykset kurovat monikanavaisuuden kuilua umpeen toimivilla tarramerkinnöillä 

Vähittäiskaupan monikanavaisissa toimituksissa fyysisiä myymälöitä käytetään kasvavassa määrin tilausten toimituskanavana. VDC:n vähittäiskauppatutkimuksen vastaajista yli puolet on ottanut käyttöön monikanavatoimintoja turvatakseen liiketoimintansa jatkuvuuden pandemian aikana. Vastaajista 48,7 % sen sijaan toteuttaa monikanavaisuutta tarjotakseen asiakkaille joustavia ostotapoja. Näiden monikanavastrategioiden toteuttaminen edellyttää toimivaa merkintäjärjestelmää varastonhallinnan, omaisuuden seurannan sekä tuotemerkintävaatimusten tueksi.

Onnistunut monikanavatoteutus nimittäin edellyttää täsmällistä varastonhallintaa, tuotteiden saatavuutta ja nopeaa tilausten toimitusta. 

 

Lämpötekniikkaan perustuvat tulostusratkaisut tukevat monikanavaisten ratkaisujen käyttöönottoa

Sitä mukaa kuin verkkotilausten ja tuoteartikkelien määrä kasvaa, kasvaa myös toimitusketjun läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden merkitys monikanavaratkaisun onnistumiselle.

Viivakoodimerkinnät ovat yhä monkanavan mukaisten toimitusten kulmakivi, sillä ne ovat kustannustehokkain tapa hallita varastoa ja seurata tilauksia. Vähittäiskaupan toimijat tarvitsevat mobiilitarratulostimia myymälänoutojen toteuttamiseen sekä varastossa olevien tuotteiden tarramerkintään. 

Työpöytatarratulostimet kasvattavat suosiotaan varastokäytössä ja tuotteiden toimittamisessa myymälöistä. Teollisuustarratulostimien kysyntä varasto- ja tuotantotiloissa on myös kasvanut, sillä ne tukevat tilausten lähetystä ja vastaanottoa, valmiiden tuotteiden merkitsemistä ja pakkaamista sekä lähetysten merkitsemistä.

Tärkeäksi ratkaisuksi on osoittautunut integroitu todentamistoiminto, sillä se vähentää merkintävirheistä aiheutuvia palautuksia. Lämpötekniikkaa käyttävät tulostimet ovat monipuolisten yhteyksiensä ansiosta nousseet tärkeään asemaan varastotoiminnassa yrityksen kokoon katsomatta.

Kaaviossa esitetään Brotherin VDC-tutkimuslaitokselta kerättyjä tietoja kuljetus ja logistiikka-alan tilasta.

Monikanavaisen integraation myötä vähittäiskauppiaat tarvitsevat dynaamisia teknologiaratkaisuja, jotka tukevat monikanavaisia toimitusvaihtoehtoja. 

 • Tekoälyä hyödynnetään muun muassa ennustavassa analytiikassa, varaston täyttösyklin analysoinnissa ja varaston optimoinnissa.  
 • Robottikeräily voi tehostaa tilausten keräilyä ja pakkaamista sekä tukea kuljetustyönkulkuja, sillä se vähentää työntekijöiden kävelyä varastotiloissa sekä kasvattaa kerättyjen tilausten määrää ja lajittelua tuotantolinjoilla.
 • Kaikkien teknologioiden on lisäksi välttämätöntä olla yhteydessä pilvipalveluihin, sillä digitaalinen tiedontallennus ja varastonhallinnan ohjelmistojen integraatio (WMS, WES ja TMS) voivat auttaa optimoimaan työnkulkuja poistamalla päällekkäisyyksiä.
 • Muita monikanavaista toimintaa parantavia tekijöitä ovat laitteiden asetusten hallinta keskitetysti etäsovelluksilla, laitteistojen suorituskykydiagnostiikka ja mittariston tuottama analytiikka. Työnkulkujen automatisointi on siis välttämätöntä kannattavan monikanavastrategian luomisessa.

 

Mitkä ovat monikanavaisen toteutuksen parhaat käytännöt?

Monikanavaintegraatio mahdollistaa kuluttajille joustavamman ja siten paremman ostokokemuksen.

Kun käytössä on monitasoinen tilaus-toimitusprosessi, asiakkaat voivat tehdä ostoksensa haluamassaan kanavassa. Näin myös fyysisten myymälöiden liikennettä voidaan ohjata, sillä monet asiakkaat odottavat yritysten tarjoavan helppoa ja kontaktitonta ostokokemusta sekä verkkotilauksissa että myymälänoudoissa. Näin monikanavastrategia parantaa tuotteiden saatavuutta asiakkaille ja auttaa sitouttamaan asiakkaita ja kasvattamaan myyntiä.

Kaaviossa esitetään Brotherin VDC-tutkimuslaitokselta kerättyjä tietoja kuljetus- ja logistiikak-alan tilasta.

Onnistunut monikanavatoteutus edellyttää varaston läpinäkyvyyden ja ohjelmistointegraatioiden haasteiden selättämistä. 

Lähes 33 % VDC:n vähittäiskaupan kyselytutkimuksen vastaajista kertoi, että varaston läpinäkyvyys ja ennustettavuus on monikanavaintegraation kannalta ratkaisevaa. Vastaajista 36,6 prosenttia taasen korosti saumatonta integroitumista liiketoimintajärjestelmiin (ERP-, WMS- ja verkkokauppa-alustat) vahvana katalysaattorina monikanavaisen toiminnan menestykselle.

Varastotilanteen läpinäkyvyys on tärkeä tekijä monikanavaisen toteutuksen kannattavuuden kannalta, sillä erityisesti epätäsmälliset varastotiedot aiheuttavat ongelmia monille vähittäiskaupan toimijoille. Lisäksi monikanavatoimitusratkaisussa on ratkaistava suurempiin kuljetuskustannuksiin liittyvät haasteet, sillä viimeisen kilometrin kustannukset syövät kannattavuutta. Ratkaisu tähän ovat dynaamiset varastonhallintatyökalut, jotka toimivat yhteen lämpötulostuslaitteiden kanssa ja takaavat tilausten täsmälliset ja nopeat toimitukset.

Miten yritys voi hyödyntää monikanavatoteutuksen parhaita käytäntöjä?

 • Oikean kumppanin valinta kanavan toteutukseen verkkokonfiguraatiosta jatkuvaan ylläpitoon, jotta yritys saa luotua itselleen toimivimmat ratkaisut.
 • Monikanavaisen työnkulun optimointi automaatio- ja liikkuvuusratkaisujen avulla.
 • Yhdenmukaiset kauppa-alustat ketterien toimitusten ja joustavan ostokokemuksen luomiseen.
 • Viivakoodimerkintöjen ja RFID-teknologian hyödyntäminen varastonhallinnan optimoinnissa ja toimitusketjun läpinäkyvyydessä tehostaa viimeisen kilometrin toimituksia.

Lisäksi varastohallinnan optimointi vähittäismyymälöissä ja varastoissa sekä vankat jakeluverkostot ovat elintärkeitä monikanavaisen toimituksen onnistumiselle. Viivakoodi- ja RFID-merkinnät ovat ratkaisevassa asemassa tuotteiden täsmällisen seurannan kannalta koko toimitusketjussa. Tätä varten yrityksillä tulee olla dynaamiset tulostusratkaisut, jotka tukevat tuotteiden seurantaa valmistuksesta ostopaikkaan asti.

Tarjosipa yritys asiakkailleen verkkotilausten myymälänoutoa, lähetystä myymälästä tai erilaisia noutovaihtoehtoja, kaikkien järjestelmien varastonhallintatyökaluista kassajärjestelmiin ja lämpötulostukseen ja viivakoodien lukemiseen on tärkeää toimia yhteen, sillä se edistää varastonhallinnan optimointia ja monikanavatoteutuksen kannattavuutta. Asiakkaat haluavat viime kädessä saumattoman ostokokemuksen riippumatta siitä, suoritetaanko ostokset myymälässä vai verkossa, ja siksi yrityksillä on oltava parhaat teknologiaratkaisut toteutusstrategioihinsa. Näin ollen vanhentuneilla tulostus- ja ohjelmistojärjestelmillä toimiminen haittaa monikanavaisen toiminnan tehokkuutta. Siksi yritysten kannattaakin harkita niiden päivittämistä optimoidakseen monikanavaiset työnkulut.

Asiantuntijatiimimme auttaa mielellään valitsemaan yrityksesi toimitusstrategiaa tukevat merkintä- ja tulostusratkaisut. Ota yhteyttä meihin.

Tutkimuksen suoritti VDC Research Group.

Lue lisää aiheesta Innovaatiot

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun