Varastotyöntekijä skannaa viivakoodillisia paketteja liukuhihnalla

Mitkä ovat manuaalisen tilausten keräilyn hyödyt ja haitat?

Uudet teknologiat vievät varastologistiikkaa enenevässä määrin kohti täysautomaattista tilausten keräilyä, mutta kaikille sopiva patenttiratkaisu se ei ole. Voidaanko ihmissilmän ja -mielen erityisominaisuudet sivuuttaa?

Aiemmassa blogiartikkelissamme pohdimme teollisuus 4.0:aa ja niitä muutoksia, joita tämä neljäs teollinen vallankumous on automaation ja robottiavusteisen tilausten keräilyn aloille tuonut

Ei kuitenkaan pidä mennä asioiden edelle, sillä 70–80 % markkinoilla olevista tilaustenkeräilyjärjestelmistä perustuu yhä manuaaliseen keräilyyn. Manuaalisessa keräilyssä on kuitenkin yksi ongelma: ihmiset tekevät virheitä. 


Mistä manuaalisen keräilyn virheet johtuvat?
Keräilyvirheille voi olla monia syitä. Usein syynä on kuitenkin huolimattomuudesta johtuva laskuvirhe. Syynä voi myös olla tilaustenkeräilyjärjestelmän käyttövirhe. 

Kun yhtälöön lisätään kiireen ja työn yksitoikkoisuuden tuomat ongelmat, ei ole ihme, jos keräilijöiden keskittyminen välillä herpaantuu työpäivän aikana. 

Keräilyvirheiden kustannusseuraukset ovat kuitenkin huomattavat: niistä voi seurata kalliita viime hetken pikatoimituksia asiakkaille ja pahimmillaan menetettyjä asiakkaita. Siksi keräilyvirheitä ehkäisevät keinot ovat kuljetus- ja logistiikka-alan tutkimuksen kestoaiheita 
Miten keräilyvirheitä voidaan ehkäistä tulevaisuudessa?
Keräilyvirheongelmaa ei kuitenkaan ratkaista sillä, että ihmiset vaihdetaan koneisiin, vaan ratkaisu on parantaa teknologian ja ihmisten yhteistoimintaa. 

Yksi saksalaisten Leibniz Institute for Labor Researchin ja Fraunhofer IML:n tekemän tutkimuksen tavoitteista onkin tarjota neuvontaa manuaalisessa keräilyssä käytettävien teknologisten apuvälineiden kehittämiseen. Oikein käytettyinä tällaiset apuvälineet helpottavat kerääjien työtä ja samalla ehkäisevät keräilyvirheitä.

Jatkossa ihmiskerääjät saavat työnsä tueksi aina vain tehokkaampia antureita ja ohjelmistoja. Teollisuus 4.0 -megatrendi ei siis ulotu vain varaston logistiikkaan.

Miksi ihmistyöntekijät ovat korvaamattomia varastologistiikan kannalta?
Täysautomaattisilla tilaustenkeräilyprosesseilla on todistettavia hyötyjä: pienemmät henkilöstökustannukset, lähes virheetön keräily, jatkuva keräily ilman taukoja ja nopeampi keräily. Erityisen merkittävä vaikutus on henkilöstökustannuksilla, sillä 60–80 % varastointikustannuksista liittyy henkilöstöön.

Täysautomaattiset järjestelmät eivät kuitenkaan korvaa perinteistä kuljetus- ja varastologistiikkaa lähitulevaisuudessa, eivätkä ne ole ainoa teollisuus 4.0:n osa-alue. 

Työntekijät pystyvät sopeutumaan tilaustenkeräilyjärjestelmään. Juuri tällaista joustavuutta alalla kaivataan yhä enemmän. Tärkeitä tekijöitä ovat kappalemyynti ja tilauksesta valmistettavat tuotteet. Kuluttajat odottavat räätälöityjä tuotteita, jolloin täysautomaattisia ratkaisuja ei voida käyttää vaan tarvitaan ihmisiä. 

 

 
Onko täysautomaattinen tilaustenkeräily pienten yritysten ulottumattomissa?
Täysautomaattiset tilaustenkeräilyratkaisut ovat erittäin kalliita, mikä voi muodostua esteeksi erityisesti varastologistiikan kokonaisinfrastruktuurin kannalta. Koneet ovat usein myös erittäin monimutkaisia, ja yritykset voivat tulla niistä riippuvaiseksi. Tällaista muutosta ei voi kokeilla pienimuotoisesti, vaan muutos on tehtävä kerralla. 

Päätös riippuu pitkälti yrityksen budjetista: pienet, paikallisesti tai pienehkölle alueelle toimittavat yritykset todennäköisesti jatkavat ihmisten tekemää keräilyä.

Siihen, että tämä perinteinen keräilytapa jäisi unholaan, on vielä pitkä matka. Digimuutoksen menestyksen salaisuus on aina ollut kyky löytää tapoja saada teknologia hyödyttämään ihmisiä, ei toisin päin. Teknologia ei vielä pärjää ihmisen näkökyvylle, ja siksi ihmissilmän ja teknologian yhdistelmillä saavutetaankin uudenlaista tehokkuutta.   

Tarvitsetko tilausten keräilyä tukevia merkintäratkaisuja, jotka auttavat tehostamaan työntekijöidesi tuottavuutta? Lue lisää kuljetus- ja logistiikka-alan ratkaisustamme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. 

 

Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun