1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Tehokkuus
  6. 2023
  7. Organisaation hajauttaminen: globaali trendi, joka jokaisen IT-johtajan on hyvä tuntea
Mies istuu kotona etätöissä kuulokkeet korvillaan ja katsoen jotain kannettavalta tietokoneeltaan

Organisaation hajauttaminen: globaali trendi, joka jokaisen IT-johtajan on hyvä tuntea

Liiketoiminnan dynamiikka on muuttunut. Etätöitä tekee nyt useampi kuin koskaan, toimistot ovat pienempiä, kokouksia pidetään verkossa ja investoinnit kyberturvallisuuteen kasvavat sitä mukaa kun uusia työskentelytapoja helpottavaa teknologiaa hankitaan. IT-johtajien haasteena onkin nyt tähän uuteen hajautettuun toimintamalliin sopeutuminen ja sen kääntäminen menestystekijäksi.

Työelämä on aikojen saatossa muuttunut paljon, mutta suurin tähänastisista muutoksista on etätyötrendi.

Yritystoiminnan globaalina trendinä on nyt työvoiman hajautuminen ja siirtyminen pois keskustoimipisteistä ja keskitetystä infrastruktuurista.

Se näkyy muun muassa yhteisöllisten työtilojen suosion kasvuna, pilvipalveluihin siirtymisenä, toimistoteknologian kehittymisenä ja kykynä työskennellä tehokkaasti työtovereista erillään.

Taustaa tälle kehitykselle antaa liiketoiminnan aanalytiikka-alusta Qrveyn toimitusjohtaja Arman Eshraghi Forbes-lehdessä1: “Skaalautuvuuden ja vakauden kannalta ratkaisevaa on pitkän aikavälin hajautus."

“Voi olla vaikeaa ymmärtää, että maailma on kehittynyt hajautuneemmaksi tämän vuosikymmenen aikana kuin viimeisten 10 000 vuoden aikana.” 

Mistä hajautuminen yritysmaailmassa johtuu?

Ilmeisin syy on se, miten yrityksissä reagoitiin koronapandemiaan.

Eurostatin2 mukaan etätöitä tavallisesti tekevien osuus Eruoopan unionissa kasvoi 8 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2021.

Square talk3 puolestaan on havainnut, että 90 prosenttia työntekijöistä on kokenut etätyön yhtä tuottavaksi kuin lähityön ja 84 prosenttia on sitä mieltä, että he ovat tyytyväisempiä tehdessään etätyötä pandemian jälkeen, ja moni on jopa valmis sen vuoksi palkanalennukseen.

Työntekijät siis haluavat tehdä etätöitä ja odottavat mahdollisuutta siihen. Siksi yritysten on sopeuduttava tilanteeseen.

Samaan aikaan monissa yrityksissä edellytetään, että työntekijät tekevät keskimäärin vähintään neljä lähipäivää viikossa, kun taas työntekijöiden mielestä hyvä määrä olisi kolme tai vähemmän.

Nyt vallitsevat työntekijän markkinat, joten yritykset joutunevat tekemään myönnytyksiä pitääkseen osaajat talossa.

Pandemia ei kuitenkaan ole ainoa hajautusta edistävät tekijä.

Jo vuosikymmenen ajan työvoima on nuorentunut ja kehittynyt teknisesti taitavammaksi, mikä on edistänyt hajautumista.

Esimerkiksi vuonna 2011 yhteisöllisiä työtiloja tarjoava WeWork alkoi tarjota tilojaan yrityksille New Yorkissa ja laajensi mallia sen jälkeen Ranskan, Saksan, Espanjan, Italian ja Ison-Britannian merkittäviin teknologiakaupunkeihin.

Monissa yrityksissä perinteisistä siilomaisista toimitiloista on siirrytty yhteisöllisempiin, paremmin työntekijöiden tarpeita täyttäviin ja uusinta teknologiaa hyödyntäviin tiloihin.

Miten yritykset reagoivat työvoiman hajautumiseen?

Yritykset ovat joutuneet sopeutumaan etätyöhön, jolla on monia seurannaisvaikutuksia. Kun työntekijät eivät enää tee lähityötä, entisen kokoisia toimistotiloja ei tarvita.

Kasvavat ja keskisuuret yritykset ovat myös alkaneet vuokrata toimistotiloja sen sijaan, että omistaisivat tilat itse.

Yritysten johdossa onkin ymmärretty, että joustaviin työskentelytapoihin on tärkeää sopeutua ketterästi. Tässä tilanteessa raskaat kiinteistöomistukset olisivat vain taakka.

”En usko, että yksikään yritys haluaa enää palata entiseen. Siksi vaikutus toimitiloihin on välitön”, toteaa WSP UK:n talousjohtaja Jim Coleman.

Sitä mukaa kuin yhä useammat työntekijät tekevät etätyötä, myös hajautettuun työskentelymalliin liittyvät tietoturvariskit käyvät ilmeisemmiksi ja kasvavat.  Siksi yritykset keskittyvätkin verkkoturvallisuuteen enemmän kuin koskaan ja parantavat erityisesti etätyöntekijöiden yhteyksien ja laitteiden tietoturvaa.

Red Hatin vuoden 2023 Tech Outlook -raportin4 mukaan IT-johtajat investoivat vuonna 2023 kyberturvallisuuteen enemmäin kuin innovaatioihin.

Kyselytutkimukseen vastasi 1 703 IT-johtajaa, ja vastauksista kävi ilmi, että tietoturva oli ehdottomasti tärkein rahoituskohde seuraavien 12 kuukauden aikana: 44 prosenttia vastaajista määritti sen kolmen tärkeimmän kohteen joukkoon. Kaksi muuta olivat pilvi-infrastruktuuri (36 %) ja IT- ja pilviratkaisujen hallinta (35 %).

Yritykset ovat parantaneet turvallisuutta muun muassa ottamalla käyttöön virtuaalisen erillisverkon (VPN), kaksivaiheisen tunnistautumisen tai MAC-osoitesuodatuksen.
Laiteturvallisuutta puolestaan on parannettu ottamalla käyttöön kertakirjautuminen ja biometrinen tunnistus, kuten kasvojentunnistus.

Laiteturvallisuutta puolestaan on parannettu ottamalla käyttöön kertakirjautuminen ja biometrinen tunnistus, kuten kasvojentunnistus.

Vuoteen 2024 mennessä onkin odotettavissa, että 30 prosenttia globaaleista organisaatioista5 suhtautuu laitteiden ominaisuuksiin valikoidummin ja ottaa käyttöön riisutumpia laitteita.

Yhtä tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota myös fyysiseen infrastruktuuriin.


Two colleagues sitting in a co-working space talking to each other, holding a laptop and files

Kohti pienikokoisempaa ja älykkäämpää teknologiaa

Nopea ja helppo tapa pienentää tilojen kokoa on pohtia teknologiatarpeita.

Esimerkiksi tulostamiseen on saatavilla pienikokoisia A4-monitoimilaitteita, joilla voi tulostaa A3- ja A4-koossa. Tällöin yksi, pienempi laite riittää täyttämään tarpeet monipuolisesti. Monet yritykset ovat myös luopumassa isoista, tilaa vievistä A3-kopiokoneista kokonaan ja siirtymässä virtaviivaisempaan toteutukseen.
 
Näin säästyy sekä tilaa että rahaa, mutta lisäksi tehokkaammat laitteet auttavat tukemaan yrityksen vastuullisuustavoitteita, mikä on tärkeä huomioon otettava näkökulma edistyksellisissä yrityksissä vuonna 2023.

Siksi yrityksessä kannattaakin miettiä, tarvitaanko isoja keskitettyjä laitteita, ja toteuttaa infrastruktuurin auditointi tai kääntyä asiantuntijan puoleen ja selvittää hajautetun ympäristön käyttäjien todelliset tarpeet.

Vaikka työntekijät työskentelevät etänä, heillä on tärkeää olla käytettävissään oikeat laitteet.

Mitä hyötyä hajauttamisesta on yritykselle?

On selvää, että hajautettu työympäristö on tullut jäädäkseen. Siksi yrityksen kannattaa ottaa se vastaan avosylin säilyttääkseen kilpailukykynsä ja työntekijänsä.

Hajautettuihin yrityksiin liittyy itse asiassa monia hyötyjä.

Teknologian kehittyminen tehostaa prosesseja, laskee kustannuksia ja lisää työtyytyväisyyttä, mikä viime kädessä parantaa asiakaskokemusta.

Kun IT-toiminnassa otetaan käyttöön esimerkiksi älykäs automaatio, työntekijöitä ei enää tarvita toimistolla, jotta päästään käsiksi vanhentuneisiin järjestelmiin.

Pilvipohjaiset ohjelmistoratkaisut voivat myös vähentää toisteisten tehtävien tekemiseen kuluvaa aikaa ja vapauttaa työntekijöitä asiakkaiden palvelemiseen.

Ohjelmistorobotiikka (RPA) puolestaan voi tuoda suuria kustannussäästöjä, minkä vuoksi monet rahoituslaitokset ottivatkin sitä käyttöön ensimmäisten joukossa.

”Talous- ja koronakriisin jälkimainingeissa yritykset pyrkivät parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta”, selittää Grant Thorntonin teknologiajohtaja Steve Perkins6.

”Digiaikakaudella yritykset kääntyvät enenevässä määrin teknologian puoleen ongelmia ratkaistessaan.”

Etätyössä työntekijät pystyvät myös keskittymään työhönsä paremmin ja ovat usein tyytyväisempiä.

Työmatkoihin ei enää tarvitse käyttää aikaa eikä rahaa, ja kun tietoturvasta on huolehdittu, yhteydet yrityksen järjestelmiin toimivat kaikkialta maailmasta.
 
Se taas on omiaan kehittämään yrityskulttuuria myönteisemmäksi sekä lisäämään luottamusta ja vapautta.

Henning Elkjær, myyntijohtaja Brother International Europelta toteaa: ”Olemme todistaneet etätyön aiheuttamaa, järisyttävää muutosta yritysten toimintatavoissa.
  
Esihenkilöiden ei enää tarvitse olla työpaikalla fyysisesti viitenä päivänä viikossa johtamassa tiimejään.

Nyt heidän on tuettava etätyössä olevia tiimiläisiään investoimalla oikeaan teknologiaan, tietoturvallisiin yhteyksiin ja parempaan työn ja vapaa-ajan tasapainoon.

IT-johtajat ovat usein hajautuksen etujoukoissa toimistolaitteiden optimoinnista oikean pilviratkaisun ja tietoturvaratkaisujen valintaan.

Operatiivisesti ajatellen IT-johtajien vastuulla on huolehtia tuottavuuden ja kustannustehokkuuden säilymisestä riippumatta siitä, työskentelevätkö työntekijät toimistolla vai etänä. Se voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä.

Oikein toteutettuna se on kuitenkin mahdollisuus yrityksille. Jos yritys ottaa hajautetun mallin vastaan avosylin, se pystyy asettamaan työntekijöiden hyvinvoinnin etusijalle ja ottamaan käyttöön heille sopivat työskentelytavat.”

Lue täältä, miten Brother voi auttaa yritystäsi hajautetun mallin luomisessa.


Lue lisää aiheesta Tehokkuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun