Tulevaisuuden työpaikan fyysinen tuntu

Tulevaisuuden toimisto: tulevaisuuden työpaikan fyysinen tuntu

Teknologian kehittyminen on luonut mielikuvia työpisteettömistä toimistoista ja yrityksistä, joilla ei ole edes toimitiloja. Huomattavasti todennäköisempi todellisuus on kuitenkin se, että työpaikoilla nähdään vähemmän päivittäisiä kävijöitä ja entistä joustavampaa työpisteiden käyttöä.

Nousevat trendit – tulevaisuuden toimiston kokoonpano

Eri puolilla Eurooppaa start-up-yrityshautomot, uraauurtavien toimitilojen tarjoajat ja itsensätyöllistäjistä koostuvat yhteistyöhankkeet muokkaavat joustavaa toimitilatarjontaa, joka jatkaa kehittymistään ja muuttaa tulevaa työskentelyämme. Tärkeimpiä kiinnostuksen ja jatkokehittelyn kohteita ovat:

•    Moderni kokoonpano 

Koko työpaikan tuntu muuttuu, kun pohjaratkaisuja optimoidaan ja työskentelykulttuuriin liittyvät innovaatiot lisääntyvät. Työntekijöille tarjotaan erilaisia tiloja ajatteluun, keskittymiseen, luovaan työskentelyyn ja yhteistyöhön. Pienryhmätilat, seisomatyöpisteet, äänieristetyt puhelintilat yksityispuheluja varten, yhteistyöalueet, hiljaiset alueet, kahvilat ja virkistysalueet, kuten kattoterassit, yleistyvät entisestään. Muutos kohti henkilökohtaisia työtiloja lisääntyy sitä mukaa kuin puheentunnistustyökalujen käyttö lisääntyy.

•    Viihdettä palkintona

Kannustimien suosio kasvaa, ja niiden käyttö työpaikoilla laajenee. Monet uudenlaiset tilantarjoajat varustavat toimistorakennuksia kuntosaleilla, biljardipöydillä, pubipeleillä ja lautapeleillä. Vaikka niitä käytettäisiinkin pääasiassa taukojen aikana, ne lisäävät työntekijöiden sitoutuneisuutta ja auttavat tekemään työpaikoista sosiaalisia ja yhteisöllisiä, mikä puolestaan parantaa työilmapiiriä.

•    Kasvit, värit, luonnonvalo ja unikapselit

Erilaiset hyvinvointiominaisuudet lisääntyvät toimistoissa, kun yrityksissä tavoitellaan työntekijöiden suurempaa luovuutta ja tuottavuutta. Teknologiset ärsykkeet, kuten eläviltä näyttävät 3D-hologrammit ja vuorokausirytmiin perustuvat valaistusratkaisut, sekä neurologista stimulaatiota tarjoavat rentoutuskelluntatankit mullistavat hyvinvoinnin, ja virtuaalitodellisuuden avulla voimme levähtää taukojen aikana vaikkapa hiekkarannalla.

Office of the future image depicting skyscrapers in a city business district from the ground looking up to the sky during the day

Lähestyvä muutos  – sukupolvien liikeradan seuranta

Monet työpaikoilla tähän mennessä tehdyt parannukset on otettu käyttöön sitä mukaa kuin suuret ikäluokat ovat väistyneet millenniaalien ja Z-sukupolven tieltä.
Uusia muutoksia on kuitenkin näköpiirissä. Työpaikalle on pyritty luomaan modernia tunnelmaa, digitaalisuutta, internetyhteyksiä ja sähäkkyyttä, mutta myös nuorempien sukupolvien tarpeet ovat alkaneet muuttua.
Kun yhä useammat millenniaalit perustavat perheitä ja itsensätyöllistäminen, sukupuolten tasa-arvo ja vanhempainvapaiden jakaminen lisääntyvät, tilanne muuttuu merkittävästi.
Nämä erilaiset tekijät yhdistettynä julkisten palvelujen heikkenemiseen tarkoittavat, että esimerkiksi päivähoidon, pesulapalvelujen ja kampaamopalvelujen määrä työpaikoilla lisääntyy.

 

Määrittämättömän työpaikan hyödyt

Yhteisölliset työskentelytilat, joissa toimii useita yrityksiä eri aloilta, voivat luoda alustan eri toimijoiden liiketoiminnan esittelyille, tiedon jakamiselle, yhteistyölle ja myös kasvulle.
Hyötyjen ei suinkaan tarvitse kertyä vain pk-yrityksille. Myös suuryritysten on mahdollista pienentää käyttökustannuksiaan, piristää toimintojaan ja ottaa start-up-henkisyys omakseen vuokraamalla pienehköjä toimistoja, joissa pienet tiimit voivat tehdä yhteistyötä.
Harkittujen yhteistyötilojen hyödyt ovat mullistavat niin suurille kuin pienillekin yrityksille, erityisesti kun ne yhdistetään huipputeknologiaan.

Lue lisää aiheesta Innovaatiot

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun