1. Etusivu Brother
  2. Yritysratkaisut
  3. Brotherin resurssikeskus
  4. Blogi
  5. Innovaatiot
  6. 2019
  7. Millenniaalien nousu viittaa yllättäen vähäpaperisempaan, ei paperittomaan tulevaisuuteen
Keskustelua pöydän ympärillä

Millenniaalien nousu viittaa yllättäen vähäpaperisempaan, ei paperittomaan tulevaisuuteen

Vuosina 1980–2000 syntyneitä millenniaaleja kutsutaan usein myös digisukupolveksi.

Quocircan Print 2025: Millennials Matter -raportissa kerrotaan yllättävästä sukupolvimuutoksesta, joka haastaa näkemyksemme paperin merkityksestä ja viittaa siihen, että tulostaminen ei ole väistymässä.

Vuosina 1980–2000 syntyneitä millenniaaleja kutsutaan usein myös digisukupolveksi. Onkin odotettu, että tämän sukupolven ahkera digipalvelujen käyttö vähentäisi tulostustarvetta. Tutkimus kuitenkin osoittaa, ettei näin välttämättä ole, sillä millenniaalien myötä tulostamisen merkityksen odotetaan kasvavan.

Tutkimukseen vastanneista 18–34-vuotiaista 74 % piti tulostamista tärkeänä tällä hetkellä ja 77 % 18–34-vuotiaista IT-päätöksentekijöistä uskoi sen olevan tärkeää yritystoiminnassaan yhä vuonna 2025. Sen sijaan 45–54-vuotiaista 82 % pitää tulostamista tärkeänä tällä hetkellä, kun taas vain 54 % heistä uskoo sen merkitykseen vuonna 2025.

Tämä on täysin ristiriidassa yleisen näkemyksen kanssa. Voiko ollakin niin, että vanhempi ikäpolvi odottaa käyttämiensä laitteiden ja prosessien jäävän vanhanaikaisiksi, kun taas millenniaalit pohtivat, mitä he tarvitsevat tulevissa työtehtävissään?

On muistettava, että vuonna 2025 millenniaalit muodostavat yli 75 % työvoimasta. Sen lisäksi, että heillä on määräenemmistö, he myös siirtyvät päättäviin asemiin.

Nouseva trendi ei koske vain Eurooppaa vaan myös Yhdysvaltoja, ja se kumoaa väitteen, että tulostamisen asema heikkenisi työmaailmassa, joka muuttuu jatkuvasti älykkäämmäksi, virtuaalisemmaksi ja digitaalisemmaksi.

Teknologian nousu ja toimistojen tuho

Paperi on selviytynyt digiviestinnän, internetin ja jatkuvasti liikkuvamman työelämän noususta, ja jos Quocircan tutkimukseen osallistuneiden millenniaalien ajatuksia on uskominen, se selviytyy myös jatkuvasti virtuaalisemmaksi kehittyvän työelämän aikakaudesta.

Vuonna 2025 tekoäly ja arviolta 80 miljardia esineiden internet -laitetta ylläpitävät yhteyksiä tehokkaammin kuin koskaan aiemmin.

Tulostinvalmistajilla on tärkeä rooli tässä muutoksessa, esimerkiksi monitoimilaitteiden liitettävyydessä, sovellusintegraatiossa ja siirtymisessä kohti mobiilitulostusta, joka Quocircan mukaan tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia.

Mobiilitulostus nähdään tärkeänä kasvualueena, ja 54 % yrityksistä odottaa sen kasvavan vuoteen 2025 mennessä. Brother tarjoaa jo nyt mobiilitulostukseen iPrint&Scan-sovelluksen, josta on tähän mennessä lähetetty tulostettavaksi yli miljardi sivua.

Paperiton toimisto ei toteudu vuoteen 2025 mennessä

Vuoteen 2025 mennessä tietyntyyppisten asiakirjojen tulostaminen vähenee väistämättä, mutta täysin paperittomaan toimistoon kehityksen ei uskota vievän. Vähäpaperisempi toimisto sen sijaan on odotettavissa.

Vaikka millenniaalit uskovat olevansa riippuvaisia tulostamisesta, myös digitalisaation ja mobiilipalvelujen merkitys kasvaa. Siksi tarvitaan työkaluja, jotka mahdollistavat tuottavan työn sekä paperi- että digiympäristöissä.

Monitoimilaitteiden merkitys kasvaa digitalisaation myötä, ja vuoden 2025 älymaailmassa ja sen jälkeen tarvitaan tulostimia, joissa on monipuoliset liitäntämahdollisuudet ja paljon toimintoja.

Lue lisää aiheesta Innovaatiot

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun