Keskustelimme Brotherin tietohallintajohtaja Basil Fuchsin kanssa tietoteknisestä häiriönsietokyvystä.

Tietohallintajohtajan haastattelu - Tietotekninen häiriönsietokyky ja varautumissuunnitelma vuodelle 2023

Brother International Europe -yhtiön tietohallintojohtaja Basil Fuchs kiinnostui IT-urasta jo lapsena opittuaan itse koodaamaan 80-luvulla.

 
Nykyään hän vastaa Euroopan IT-toimituksista ja valvoo digitaalista ja datapohjaista innovointia yhtiön Euroopan pääkonttorista Manchesterista käsin.

Otimme yhteyttä Basiliin selvittääksemme, miksi tietoteknisiin häiriöihin varautuminen on tärkeää vuonna 2023.
Photo of Brother CIO Basil Fuchs

Mikä innoitti sinut työskentelemään IT-alalla?

Lapsena minulla oli käytössäni Commodore 64. Olin se lapsi, joka ohjelmoi pelejä koulun välitunneilla. Tietokoneet vetivät minua puoleensa jo varhain, ja löysin tietotekniikan liiketaloudellisen puolen vasta myöhemmin. Ennen kuin tulin töihin Brotherille työskentelin Sveitsin armeijan IT-osastolla. Se oli mielenkiintoista aikaa..
Kuinka kauan olet työskennellyt Brotherilla ja missä tehtävissä?

Aloitin IT-päällikkönä Brotherilla Sveitsissä. Hoidin monenlaisia tehtäviä eri puolilla Eurooppaa, ennen kuin muutin Sveitsistä Manchesteriin vuonna 2011. Siirryin Brother Europen salkunhoitajaksi, ja nykyään vastaan Euroopan IT-toimituksista tietohallintojohtajana.
Miksi tietotekniikan häiriötilanteisiin valmistautuminen on niin tärkeää?Tietoteknisellä häiriönsietokyvyllä tarkoitetaan kykyä pitää olennainen tietotekniikan infrastruktuuri, järjestelmät ja sovellukset toiminnassa katastrofeista ja muista häiriötekijöistä huolimatta. Se on tärkeää, koska se suojaa dataa ja vähentää käyttökatkosten ja mahdollista tietojen menetyksen riskiä.
Kuka vastaa tietotekniikan häiriönsietokyvystä ja miten se liittyy liiketoiminnan häiriönsietokykyyn?Meille tietotekniikan häiriönsietokyky on riskienhallintaa ja tiedonhallintaa. Me tietotekniikan ammattilaiset olemme tiiviisti kytköksissä yrityksen riskienhallintaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen, koska monet prosessit toimivat tietotekniikalla.

Alihankkijamme ja tietotekniikkakumppanimme ovat alansa asiantuntijoita, joten meillä talon sisäisen IT:n tehtävä on johtaa varautumistoimenpiteitä ja suunnitelmia. Tämä tarkoittaa kokonaisuuden suunnittelua ja sen varmistamista, että kaikki ovat samoilla linjoilla ja että kaikilla on samat tiedot.

Tietoteknisiin häiriöihin varautuminen koskee niin johtoporrasta, työntekijöitä kuin liikekumppaneitakin. Viime kädessä jokaisella on oma roolinsa organisaation häiriönsietokyvyn parantamisessa. Yritykselle elintärkeän voimavaran muodostavat työntekijät, jotka ovat tietoisia tietoteknisistä riskeistä ja joita yritys tukee jatkuvalla koulutuksella.  saavat jatkuvasti koulutusta sekä osallistuvat varautumistoimenpiteisiin.
Millaisia varautumistoimenpiteitä Brotherilla oli ennen COVID-19:ää?Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä aiheutuneet sulkutoimet eivät olleet ennakoitavissa, mutta me pystyimme silti siirtymään etätyöhön voimassa olevien IT-varautumissuunnitelmiemme ansiosta.

Pandemia loi aivan uudenlaisen tilanteen, joten olimme saaneet siitä vain esimakua omissa vuotuisissa simulointiharjoituksissamme. Näissä harjoituksissa johtoryhmä käy läpi tiettyjä skenaarioita, jotka joko voisivat tapahtua tai jotka ovat jo tapahtuneet muille yrityksille, testatakseen toimintakykyämme. Niiden avulla opimme, mitä voisimme tehdä paremmin, jos tilanne konkretisoituisi.
Miten Brotherilla vastattiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin haasteisiin?Siirryimme etätyöhön nopeasti ja pystyimme tekemään sen luottavaisin mielin työkalujemme ja verkkoalustojemme ansiosta. Siirtymävaiheessa työskentelimme hybridimallilla. Fyysisiin tiloihin tarvittiin tiettyjä käyttöoikeuksia sellaisten järjestelmien osalta, jotka eivät tuolloin vielä toimineet pilvessä.

Myöskään suuriksi luullut ongelmat, kuten pääsy tietokonejärjestelmiin, eivät lopulta olleetkaan niitä suurimpia haasteita. Kyse oli enemmänkin henkilöturvallisuudesta ja henkilökohtaisista olosuhteista. Oli varmistettava, että työntekijöillä oli kotonaan webkamerat ja työtuolit, jos heillä ei vielä ollut sellaisia.
Mitä olet oppinut IT-häiriönsietokyvystä liiketoimintana?Se on jatkuvaa luonnollista kehitystä. Teemme joka vuosi katastrofista toipumiseen tähtääviä harjoituksia. Tarkistamme, että varmuuskopiointi toimii ja että järjestelmät voidaan käynnistää uudelleen tai siirtää toiseen paikkaan, jos tapahtuu jokin suurempi katastrofi. Nykyisin säännöllistä tarkastelua täydennetään suunnitelluilla skenaarioilla, joiden avulla voidaan paitsi harjoitella tilannekohtaista reagointia, mutta myös tarkastella, miten voisimme parantaa järjestelmiämme ennakoivasti.

Pandemia on osaltaan vaikuttanut tapaan, jolla luomme uusia palveluja ja tuotteita. Paransimme esimerkiksi Brotherin MPS-tulostuksenhallintapalvelua auttaaksemme asiakkaita parantamaan heidän tietoteknistä häiriönsietokykyään ja tuottavuuttaan sekä vähentämään heidän kustannuksiaan uudessa hybridityömaailmassa.
Miten tämä kaikki on vaikuttanut näkemykseesi IT-varautumissuunnitelmasta?Kaikkeen ei voi varautua. Se on ollut se suurin oppi. Joustaminen on tärkeää sekä se, että tiimi pystyy toimimaan itsenäisesti ja nopeasti annetuissa puitteissa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ja keskitettyjä palveluja, kuten tulostuksenhallintapalveluja, hyödyntämällä entistä laajamittaisemmin voimme keventää IT:n taakkaa.
Mitkä ovat IT-johtajien suurimmat haasteet tällä hetkellä?IT-ympäristö on nykyään entistä monimutkaisempi. Ennen kaikki oli palvelinkeskuksessa, ja suojaustoimet kohdistuivat siihen. Nyt meillä on tietokoneet kotona, ne kulkevat mukana tien päällä, ja data on pilvessä. Siksi on tärkeää, että käytössä on hyvä hallintotapa ja helppotajuiset ohjeet, jotka auttavat kaikkia hallitsemaan tietoja luottavaisin mielin.
Mitkä kolme tekijää olisi mielestäsi asetettava etusijalle tietotekniikan häiriönsietokyvyn varmistamiseksi?Tietotekniikan häiriönsietokykyyn vaikuttavat monet tekijät. Itse nostaisin niistä esiin seuraavaa kolme seikkaa:

Tietoturva: Tietotekniikan häiriönsietokyky nojautuu tietojen ja järjestelmien suojaamiseen luvattomalta käytöltä, tietomurroilta ja varkauksilta. Toteutamme tämän investoimalla prosesseihin ja teknologioihin, kuten salaukseen, todennukseen, palomuuriin ja virustorjuntaohjelmistoihin. Lisäksi on olennaista opettaa työntekijöille parhaat kyberturvallisuuskäytännöt, kuten vahvojen salasanojen käyttö ja tietoja urkkivien phishing-sähköpostien tunnistaminen.

Joustavuus: Varautuminen edellyttää kykyä sopeutua muuttuviin tarpeisiin ja olosuhteisiin. Nykyisin vaatimuksena on käyttää sellaista teknologiaa, joka mahdollistaa mobiilityön. Se edellyttää myös joustavan IT-ympäristön suunnittelua On luotava sellainen IT-ympäristö, joka pystyy hallitsemaan häiriötekijät ja tuottavuuden heilahtelut, ja joka palauttaa saavutettavuuden nopeasti. Suosittelen yrityksiä haastamaan oman valmiutensa tekemällä säännöllisiä katastrofivalmiustestejä ja riskiperusteista suunnittelua

Yhteistyö: Vahva verkosto luotettavia ihmisiä organisaation sisällä ja sen ulkopuolella on olennaisen tärkeää tietotekniikkaorganisaation joustavuuden kannalta. Tämä edellyttää prosesseja, jotka tehostavat viestintää ja koordinointia eri tiimien ja sidosryhmien välillä. Myös luottamus, vastuunkanto ja läpinäkyvyys johtajien ja työntekijöiden välillä on tärkeää. On hyvä varmistaa myös, että yrityksen jatkuvuutta koskevat suunnitelmat ovat linjassa IT-häiriönsietotaktiikoiden kanssa.

Haluatko lisätietoa siitä, miten Brother voi auttaa yritystäsi? Ota yhteyttä tai lue, miten otat viisi askelta tehokkaaseen IT-suojaukseen!

 

Lue lisää aiheesta Turvallisuus

Saatat pitää myös

Takaisin alkuun