1. Etusivu Brother
  2. Tietoa Brotherista
  3. Ympäristö, kierrättäminen ja kestävä kehitys
  4. Arvot ja filosofia
Ichiro Sasaki

Brotherin pääjohtajan viesti yrityksemme arvoista ja filosofiasta

Kohti kestävää kehitystä


Brother-konserni on tarjonnut erilaisia tuotteita yli 100-vuotisen historiansa ajan vastaten asiakkaidensa sekä yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin. Missiomme on "ylittää asiakkaidemme odotuksen", jotta voimme edelleen täyttää asiakkaiden ja yhteiskunnan meille asettamat vaatimukset.

Maailmanlaajuinen yhteisömme on tasaisesti siirtymässä kohti hiilivapaata yhteiskuntaa ilmastonmuutosta koskevilla toimenpiteillä. Kestävän kehityksen luomiseksi pyrimme minimoimaan vaikutukset globaaliin ympäristöön talouskasvumme silti säilyttäen. Kansainväliset puitesopimukset, kuten kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), Pariisin ilmastosopimus (kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on ilmastonmuutoksen pysäyttäminen) sekä Osaka Blue Ocean Vision* ovat toimia ilmastonmuutosta vastaan.
 
Brother-konserni ymmärtää kansainvälisten ympäristöasioiden vaatimien toimenpiteiden kiireellisyyden, sekä sen, miten tärkeää on panostaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan (ESG, Environmental, Social and Governance).

 

Vahvistamme “Brother Group Environmental Vision 2050” -toimenpiteitä

Ympäristö-, yhteiskunta- ja talousjärjestelmissä on tapahtunut valtavia muutoksia. Myös sosiaalinen ympäristö on muuttunut huomattavasti. Tätä taustaa vasten perustimme Brother-konsernin ympäristöä koskevan toimintaohjelman (Brother Group Environmental Vision 2050) maaliskuussa 2018. Sen tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan sosiaalisia kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta sekä luoda Brother-konsernin ympäristöpolitiikan mukainen kestävä yhteiskunta.

Brother-konserni on ympäristövisioomme perustuen vahvistanut "CO2-päästöjen vähentämiseen" tähtääviä toimiaan, "resurssien kierrättämistä" ja "biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä". Koko Brother-konserni (sovellusalueet 1 ja 2) on panostanut erityisesti CO2-päästöjen vähentämiseen ja olemme saaneet energiansäästötoimenpiteillä sekä tuotannossa käytettyjä materiaaleja vaihtamalla merkittäviä muutoksia aikaan. Tavoitteemme oli alentaa CO2-päästöjä 30 % FY2050-tilikaudella ja onnistuimme alentamaan 28 % FY2015-tilikaudesta. Brother-konserni on tehnyt uusia aloitteita, kuten ryhtynyt toimiin materiaalikierrätyksen parantamiseksi järjestelmää parantamalla ja toiminnan edistämisellä.


Lupaus aktiivisista ja jatkuvista toimista ympäristön hyväksi

Konsernimme maailmanlaajuinen käsikirja Brother Group Global Charter luo perustan kaikelle konsernimme toiminnalle. Autamme yhteiskuntaa kestävän kehityksen saavuttamisessa ja huomioimme ympäristövaikutuksemme kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Brother Earth -nimeä kantavalla ohjelmalla olemme toteuttaneet useita ympäristötoimia yhdessä sidosryhmiemme kanssa "työskentelemällä yhdessä paremman ympäristön puolesta". 

 

Luottamuksen ansaitseminen

Brother-konsernin näkemyksen mukaan asiakkaiden vaatimuksiin vastaaminen, ympäristömerkkien asettamien vaatimusten sekä kunkin maan standardien täyttyminen takaa asiakkaiden luottamuksen. Siksi olemme panostaneet ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen ja vaatimuksiin vastaamiseen. Uskon, että jokainen Brother-konsernin työntekijä ymmärtää sosiaalisen kysynnän heijastavan asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa tuotteita sekä palveluita, jotka vastaavat vaatimuksiin. Yrityksen johtajana teen kaiken voitavani tämän mahdollistamiseksi ja yhteiskuntamme kestävän luottamuksen ansaitsemiseksi.

Ichiro Sasaki
Representative Director & President
Brother Industries, Ltd.
Syyskuu 2019

 

* Tämä globaali katsaus esiteltiin G20 Osaka Summit -huippukokouksessa. Sen tavoitteena on vakaa maailmanlaajuinen taloudellinen kasvu sekä mereen päätyvän muoviroskan aiheuttaman lisäsaastumisen nollaaminen vuoteen 2050 mennessä.


Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja periaatteet

Brother ymmärtää oikeudenmukaisten työskentelyolosuhteiden merkityksen ja kunnioittaa työntekijöitään. Tämä luo vahvan pohjan molemminpuoliselle luottamukselle. Eettisen ja hyvän liiketavan mukaiset käytännöt sekä yrityksemme sisäinen Brother Group Global Charter -käsikirja luo perustan johdonmukaiselle toiminnalle ja päätöksenteolle ja auttaa meitä toteuttamaan "At your side" -filosofiaamme kaikessa mitä teemme. 


Lue lisää sosiaalisesta ja eettisestä vastuustamme

Brotherin ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Brotherin ympäristöpolitiikan tavoitteena on pienentää yrityksemme aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Autamme yhteiskuntaa kestävän kehityksen saavuttamisessa ja huomioimme ympäristön kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla tuotteidemme koko elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotekehitykseen, valmistukseen, asiakkaan käyttöön, sekä laitteiden kierrättämiseen niiden elinkaaren päätyttyä. 


Lue ympäristöpolitiikkamme